SA oer­men­se oor­leef só

Beeld - - Nuus -

Men­se wat tus­sen 66 000 en 59 000 jaar ge­le­de in Suid-A­fri­ka ge­woon het, het kul­tu­reel aan­ge­pas om die er­ge droog­te in dié tyd die hoof te bied.

Na­vor­sing wat ’n in­ter­na­si­o­na­le span ar­ge­o­loë, pa­leo-kli­ma­to­loë en kli­maat­mo­del­leer­ders in SuidA­fri­ka ge­doen het, is pas in die vak­joer­naal Pro­cee­dings of the Na­ti­o­nal A­ca­de­my of S­cien­ces ge­pu­bli­seer. Die buig­baar­heid en ver­moë om aan te pas by die ver­an­der­de kli­maat deur ver­skil­len­de kul­tu­re­le in­no­va­sies het vroeë men­se ge­help om te oor­leef in ’n bit­ter lang droog­te.

Dié S­teen­tyd­perk- teg­no­lo­gie­se tra­di­sie staan be­kend as Ho­wie­sons Poort (HP), en is ver­noem na die plek waar dit die eer­ste keer ont­dek is: die rots­skui­ling Ho­wie­son­s­poort na­by Gra­ham­stad. Dié teg­no­lo­gie, wat so­wat 5 000 jaar lank be­staan het, het ont­staan ge­du­ren­de ’n tyd­perk van ui­ter­ste droog­te.

Die na­vor­sers het die pa­leo-kli­maat-da­ta van twee e­ko­lo­gie­se nis­ge­bie­de met me­kaar ver­ge­lyk: die HP (66 000 tot 59 000 jaar ge­le­de) en die S­til­baai-tra­di­sie (76 000 tot 71 000).

Ten spy­te van die in­ten­se droog­te kon die men­se van die HP-kul­tuur oor­leef en met nu­we teg­no­lo­gie na vo­re kom.

– El­sa­bé B­rits

Fo­to: STEPHEN ALVAR

Ter­rein­op­gra­wings van Ho­wie­son­s­poort­ma­te­ri­aal by die K­lip­drift­rots­skui­ling in die De Hoop­na­tuur­re­ser­vaat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.