“Jy moet slim werk, nie hard werk nie,” sal mil­len­ni­ërs vir jou sê. My ant­woord daar­op is ge­woon­lik: “Nou maar voor­spoed daar­mee.”

Beeld - - Sake - Doen iets

’NJong kol­le­ga vra my die an­der dag: Wat is die ver­skil tus­sen men­se wat suk­ses­vol is en die wat nie is nie?

Hy het na­tuur­lik ver­wys na fi­nan­si­ë­le suk­ses.

Voor­dat ek hier­die vraag pro­beer be­ant­woord, is dit die moei­te werd om die oog­lo­pen­de uit te wys – fi­nan­si­ë­le suk­ses of suk­ses in e­ni­ge an­der ge­bied van jou le­we ver­teen­woor­dig nie nood­wen­dig ’n suk­ses­vol­le le­we nie.

Vir wat dit werd is, hier is my sie­ning (op grond van my eie er­va­ring en die leer­stel­lings van men­se wat baie suk­ses in hul on­der­skeie vel­de be­haal het) van wat dit verg om suk­ses­vol te wees in e­nig­iets wat jy aan­pak.

Self­dis­si­pli­ne

Son­der self­dis­si­pli­ne sal jy moei­lik merk­ba­re suk­ses be­haal.

Self­dis­si­pli­ne is die ver­moë om te doen wat ge­doen moet word, al is dit nie lek­ker of mak­lik nie.

Dit is daar­die 15% van jou in­kom­ste spaar ter­wyl jy nog­al graag ’n nu­we voer­tuig sou wou koop, dit is daar­die op­staan in die don­ker en koue om te gaan draf ter­wyl an­der men­se snoe­sig lê en slaap, die nee sê vir kaas­koek saam met jou kof­fie, daar­die Sa­ter­dag wat jy in­gaan werk toe om ag­ter­stal­li­ge werk in te haal ter­wyl jou vrien­de al­mal rug­by kyk.

Men­se wat suk­ses­vol is in een ge­bied van hul le­we (soos hul be­roep) en ge­wel­di­ge dis­si­pli­ne ten op­sig­te daar­van hand­haaf, kan wel on­suk­ses­vol wees op ’n an­der ge­bied (soos hul ge­wig) om­dat hul­le nie dáár self­dis­si­pli­ne kan toe­pas nie. Hoogs suk­ses­vol­le men­se het ’n by­kans ob­ses­sie­we fo­kus op dit wat hul­le doen. Daar­son­der is uit­son­der­li­ke suk­ses moei­lik haal­baar.

Kom ons wees maar eer­lik met me­kaar: Jy sal niks uit­son­der­lik be­reik met ’n ge­mid­del­de po­ging nie. As jy dink jy gaan die top­punt van jou be­roep be­reik deur by nor­ma­le werk­u­re te hou, ’n to­p­at­leet word deur die mi­ni­mum voor­ge­skre­we oe­fen­ses­sies te doen, ge­wig ver­loor son­der om kon­se­kwent nee te sê vir on­ge­son­de kos of wel­ge­steld raak son­der om min­der te be­stee as wat jy ver­dien, mis­gis jy jou.

Om hier­die fo­kus te kry, moet dit waar­mee jy be­sig is be­lang­rik ge­noeg vir jou wees en be­te­ke­nis hê.

Dit is hoe­kom baie sa­ke-af­rig­ters jou aan­moe­dig om te doen wat jou pas­sie is of wat jou ge­luk­kig maak. Hul­le weet dat dit baie moei­lik is om die twee­de myl saam te loop vir ’n be­roep waar­oor jy nie pas­sie­vol is nie. As jou werk maar net ’n ma­nier is om kos op die ta­fel te sit en jy ge­niet dit nie eint­lik nie, wil ek my ver­stout om te sê jy gaan nooit be­ter as ge­mid­deld vaar daar­mee nie.

Om by­voor­beeld ver­sot te wees op gholf en selfs om ’n na­tuur­li­ke ta­lent daar­in te hê, is nie eens am­per ge­noeg om te ver­se­ker dat jy ’n le­we daar­uit kan maak nie. Dit vat ob­ses­sie­we fo­kus en baie har­de werk.

Hier­die be­gin­sel geld vir am­per e­nig­iets waar­aan ek kan dink.

Ek is be­vrees hier­die is ’n le­wens­les wat o­ën­skyn­lik ag­ter­weë ge­bly het by die mees­te mil­len­ni­ërs se op­voe­ding. “Jy moet slim werk, nie hard werk nie” sal hul­le vir jou sê. My ant­woord daar­op is ge­woon­lik: “Nou maar voor­spoed daar­mee.”

Ve­r­ant­woor­de­lik­heid

Suk­ses­vol­le men­se kla of bla­meer nie. Dit is die in­ge­steld­heid van “ver­loor­ders”.

Hier­die men­se aan­vaar een­vou­dig nie ve­r­ant­woor­de­lik­heid vir e­nig­iets nie. Hul om­stan­dig­he­de is al­tyd die ge­volg van een of an­der ek­ster­ne per­soon of ge­beur­te­nis.

Som­mi­ge men­se ge­bruik die feit dat iets na­de­ligs met hul­le ge­beur het vir e­wig as ’n re­de waar­om hul­le nie hul vol­le po­ten­si­aal be­reik nie. An­der ge­bruik strui­kel­blok­ke as ’n mo­ti­ve­ring om har­der te werk en ’n be­ter toe­koms te ver­se­ker.

Wees ver­sig­tig wat uit jou mond kom. As jy jou­self vang ver­sko­nings maak of an­der men­se of om­stan­dig­he­de die heel­tyd bla­meer, is jy nie op ’n wen­pad nie.

Aan­vaar ve­r­ant­woor­de­lik­heid Suk­ses­vol­le men­se doen din­ge. Jy kan jou le­we lank won­der­li­ke plan­ne maak, maar om ê­rens te kom, moet jy die daad by die woord voeg.

Baie men­se trap in die slag­gat dat hul­le se­ker­heid soek voor­dat hul­le tot ak­sie oor­gaan. Jy kan met e­ni­ge suk­ses­vol­le per­soon ge­sels en hul­le sal vir jou sê hul­le het dalk ’n droom ge­had of iets ge­vi­su­a­li­seer voor­dat hul­le iets aan­ge­pak het, maar geen­een van hul­le het pre­sies ge­weet hoe hul­le daar gaan uit­kom nie.

Hul droom was bloot be­lang­rik ge­noeg vir hul­le, hul­le het die ver­moë ge­had om hard te werk en hul­le het deur­gaans ve­r­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar as iets skeef­loop. Dan het hul­le een­vou­dig op­ge­staan en weer pro­beer.

As jy die eind­streep moet kan sien voor­dat jy ’n ma­ra­thon aan­pak, sal jy nooit in jou le­we ’n tree hard­loop nie. Neem daar­die eer­ste tree en sit dan een­vou­dig die een voet voor die an­der.

Bo­ge­noem­de is na my me­ning vier van die be­lang­rik­ste ei­en­skap­pe van suk­ses­vol­le men­se. Daar is ui­ter­aard nog heel­wat ei­en­skap­pe en daar is heel­wat li­te­ra­tuur be­skik­baar hier­oor as jy meer wil weet.

As jy van­dag nie is waar jy wil wees nie en dink dit is te laat vir jou om jou sa­ke reg te ruk, ont­hou maar net dat kol. San­ders (die stig­ter van KFC) eers in sy laat 50’s suk­ses be­haal het en vir die groot­ste deel van sy le­we as ’n mis­luk­king be­skou is.

■ An­dró G­ries­sel is ’n ge­ser­ti­fi­seer­de fi­nan­si­ë­le be­plan­ner en be­stu­ren­de di­rek­teur van ProVér­te We­alth & Risk Ma­na­ge­ment. Volg hom op T­wit­ter by @An­dro720911. Hy skryf ge­reeld vir Sa­ke.

Fo­to: ISTOCK EN GRAFIKA24

Fo­kus en be­te­ke­nis

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.