Nog baie ruim­te vir be­leg­gings­groei in on­der­wys­teg­no­lo­gie

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

An­ders as fin­tech (fi­nan­si­ë­le teg­no­lo­gie) vorm ed­tech (on­der­wys­teg­no­lo­gie) nog maar ’n klein deel van die to­ta­le be­leg­ging wê­reld­wyd in ont­wrig­ten­de teg­no­lo­gie en daar is nog baie ruim­te vir groei, sê E­bra­him Mat­thews, be­stu­ren­de di­rek­teur van die on­der­wys­maat­skap­py Pe­ar­son SA.

Hy meen Pe­ar­son in SuidA­fri­ka is aan die voor­punt van e­lek­tro­nie­se of di­gi­ta­le pro­duk­te vir die on­der­wys­mark.

Pe­ar­son werk by­voor­beeld tans aan ’n plaas­li­ke toetsweer­ga­we van sy MyPe­dia-e-leer­pro­gram vir gr. 7 tot gr. 9.

Pe­ar­son SA is ’n af­de­ling van die in­ter­na­si­o­na­le on­der­wys­groep Pe­ar­son plc, wat in Lon­den ge­no­teer is.

MyPe­dia is ’n om­vat­ten­de e-leer­pro­gram wat strek van gr. R tot gr. 12 en word al drie jaar suk­ses­vol in In­dië ge­bruik. Dit word ook tans by sko­le in die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te be­kend ge­stel.

Dit skep ’n e­ko­stel­sel van on­der­wys, met di­gi­ta­le toe­gang tot hand­boe­ke, maar ook mul­ti­me­dia-in­houd wat van toe­pas­sing is op die hand­boek se in­houd, te­sa­me met mi­ni-toet­se wat on­mid­del­li­ke te­rug­voe­ring gee oor hoe leer­lin­ge vor­der.

Ou­ers kan met ’n slim­foon­toe­pas­sing hul kin­ders se vor­de­ring volg en on­der­wy­sers kan deur die stel­sel huis­werk en op­drag­te aan hul leer­lin­ge uit­deel.

MyLabs is een van die di­gi­ta­le pro­duk­te van Pe­ar­son wat ma­trieks be­ter vir die ver­eis­tes van u­ni­ver­si­teit­stu­die voor­be­rei.

So­wat 30 000 stu­den­te in SuidA­fri­ka ge­bruik reeds MyLabs.

Mat­thews sê hul e-leer­pro­duk­te vir sko­le word aan­vank­lik op pri­va­te sko­le ge­mik, hoe­wel daar ver­al in Gau­teng ’n sterk ver­skui­wing in staat­sko­le na di­gi­ta­le on­der­wys is.

An­der i­ni­si­a­tie­we van die groep in di­gi­ta­le on­der­wys is “mi­kro­leer” (die aan­bied van blit­s­kur­sus­se van 5 tot 10 mi­nu­te elk), kort kur­sus­se vir die pro­fes­si­o­ne­le mark en in­ter­na­si­o­naal ’n ven­noot­skap met IMB Watson, wat kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie ge­bruik om ’n vir­tu­e­le tu­tor aan stu­den­te te bied.

’n Ven­noot­skap met Google Glass vor­der, met ’n vir­tu­e­le on­der­rig­diens aan by­voor­beeld me­die­se stu­den­te waar hul­le nie meer aan ’n reg­te ka­da­wer hoef te sny nie, maar al­les vir­tu­eel kan doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.