VRA VIR ERNST

Beeld - - Lifestyle - Ernst van Jaars­veld Skryf aan Vra vir Ernst: Pos­bus 692, Kaap­stad 8000. Stuur e­pos na ernst@ba­by­lon­sto­ren.com of Ern­st­vj@out­look.com.

Jo­han Ba­den­horst skryf:

Kan jy my dalk help met ’n di­ag­no­se en be­han­de­ling van my siek aal­wyn?

Ant­woord:

Jo­han, jou pro­bleem is die agt­rugs­tink­be­sie (Eig­ht-back bug). Sy ge­leer­de naam is Fla­mi­nia na­ta­len­sis.

Dié is om en by 8 mm lank met ’n o­ran­je kop en die mooi op­val­len­de fi­guur agt op sy rug.

Hul­le woon op die bla­re en hol vin­nig na die blaar­ba­sis­se as ’n mens na­by kom.

Hul­le is sap­sui­ers en los daar­die ken­mer­ken­de wit kol­le op die bla­re. Spuit met Ma­la­sol.

An­ders kan jy jou plant Ko­hi­nor by sy wor­tels toe­dien wat die bla­re dan be­skerm.

Aal­wy­ne – met ’n paar uit­son­de­rings – is in­heems tot A­fri­ka en sy ei­lan­de.

Die dig­ste ver­sprei­ding is in M­pu­ma­lan­ga waar daar baie soor­te voor­kom.

Die aal­wy­ne is in­ge­deel in 11 ge­slag­te wat va­ri­eer van die piep­klein dwer­gaal­wyn­tjie (Ha­wor­thia

spp.), ’n paar sen­ti­me­ter groot, tot die boom­groot boom­aal­wy­ne (Aloi­den­dron spp.) waar­van die ko­ker­boom en boom­aal­wyn (Aloi­den­dron di­cho­tomum en A. bar­be­rae) deel is.

Daar is ’n aal­wyn vir el­ke kli­maat­streek in Suid-A­fri­ka.

Dit is be­lang­rik om ver­kies­lik die aal­wy­ne van jou streek aan te plant. By­voor­beeld, as jy in die Bos­veld woon, kan jy dus jou Bos­vel­daal­wy­ne ge­bruik vir jou Bos­veld­tuin.

Pro­beer om jou tuin die ka­rak­ter van jou om­ge­wing te gee.

So­doen­de is al jou tuin­plan­te in har­mo­nie met jou om­ge­wing en sal jy geld ook spaar om­dat dit plaas­lik in­heems is en jy nie wa­ter on­no­dig op die plan­te hoef te mors nie.

Ook wat die toe­ris­me­be­dryf be­tref, ver­kies toe­ris­te lie­wer om A­fri­ka­tui­ne te sien met ’n A­fri­ka­ka­rak­ter, eer­der as ’n Eu­ro­pe­se tuin.

Wat is mooi­er as ’n Bos­veld­tuin met mooi bergaal­wy­ne (Aloe mar­lo­thii) en klei­ner bon­taal­wy­ne soos Aloe for­s­te­ri in blom ge­du­ren­de die win­ter­maan­de en uit­ge­stal saam met mooi do­ring­bo­me en na­bo­me.

Net­so in die fyn­bos­om­ge­wing van die Wes-Kaap is dit be­ter om ’n fyn­bos­tuin aan te lê en dan van plaas­lik in­heem­se fyn­bo­saal­wy­ne ge­bruik te maak.

Dei­r­d­re Fou­rie skryf:

Ernst, ek won­der of jy dalk kan help om hier­die plant­luis te i­den­ti­fi­seer. Dit is nie die ge­wo­ne wit wol­luis nie.

Hy lyk am­per soos ’n stuk­kie wit was wat om die tak­kie vas­klou.

Geen van die ge­wo­ne plant­luis­gif­stow­we werk vir hom nie. Ek het al by die kwe­ke­rye na­vraag ge­doen, maar hul­le weet ook nie.

Ant­woord:

Dei­r­d­re, jy is reg, jou luis heet die was­luis (Cero­plas­tes de­struc­tor).

Soos sy naam aan­dui, is hy ver­nie­ti­gend, maar ge­luk­kig mak­lik om net ’n mi­ne­ra­le o­lie soos o­li­um of al­bo­li­um te be­han­del. Jy kan ook Ko­hi­nor vir die be­smet­te plant gee.

Die plant neem die mid­del deur sy wor­tels op en die luis vrek dan.

Die luis lyk soos stuk­kies was en ’n bie­tjie soos die Aus­tra­lie­se wol­luis (I­ce­rya pur­cha­sii).

Die mie­re be­skerm hom en as jy die mie­re met Ant­trap kan be­han­del, ver­min­der die lui­se ook.

Ma­la­sol sal ook dié luis se gal werk.

Die was­luis (Cero­plas­tes de­struc­tor).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.