Jy kan ’n veer­boot na I­ta­lië neem en ter­self­der­tyd die bes­te van Suid­Eu­ro­pa ge­niet.

Beeld - - Huisgids -

As ’n mens in ag neem dat jy dees­dae ’n be­leg­ging in Mal­ta kan aan­skaf van­af slegs €200 000 (so­wat R3 mil­joen), is dit nie ver­ba­send nie dat dié ei­land­groep sta­dig­aan die nu­we guns­te­ling­keu­se vir ’n twee­de tuis­te vir wel­ge­stel­de Suid-A­fri­ka­ners word.

Dít is vol­gens Lan­ce Co­hen, ’n weel­de­mark­des­kun­di­ge van Seeff vir die At­lan­tie­se kus­ge­bied.

In ver­ge­ly­king met wat ’n mens dees­dae vir ’n va­kan­sie­huis aan die Suid-A­fri­kaan­se kus be­taal, is dit oog­lo­pend hoe­kom dié be­stem­ming toe­ne­mend aan­lok­lik word vir be­leg­gers op soek na ’n twee­de pas­poort met di­rek­te toe­gang tot die eu­ro­ge­bied.

Om al­les te kroon, sê Co­hen, is dit ’n won­der­li­ke va­kan­sie­be­stem­ming, net ’n kort reis per veer­boot of vlieg­tuig na die Eu­ro­pe­se vas­te­land.

Met by­kans daag­lik­se di­rek­te vlug­te van­af die Kaap­stad­se In­ter­na­si­o­na­le Lug­ha­we, sê hy dit maak sin vir wel­va­ren­de SuidA­fri­ka­ners en an­de­re van­af die A­fri­ka-vas­te­land om daar in ei­en­dom te be­lê. “Ek het ’n paar maan­de ge­le­de ’n ei­en­dom vir my en my ge­sin ge­koop en dit is een­vou­dig die vol­maak­te uit­span­plek. Hoe­wel al­les wat ’n mens no­dig het op die ei­land by­der­hand is, kan jy ’n veer­boot na I­ta­lië neem en ter­self­der­tyd die bes­te van Suid-Eu­ro­pa ge­niet.”

Mal­ta is min­der as drie uur van­af Lon­den, min­der as twee uur van­af Eu­ro­pa en slegs so­wat vyf uur van­af die Mid­de-Oos­te. Die son­ni­ge Me­di­ter­reen­se kli­maat en ei­land­le­wen­styl is ’n groot trek­pleis­ter.

Ter­wyl die ei­land ryk his­to­rie­se ar­gi­tek­tuur het wat te­rug­da­teer na die Mid­del­eeue en vroe­ër, is daar ook nu­we ont­wik­ke­lings te kies en te keur.

Die ei­en­doms­op­sies is baie di­vers – van ’n prag­ti­ge klein­hoe­we met ’n lief­li­ke plaas­huis vir so­wat €6,5 mil­joen tot ’n a­sem­ro­wen­de meent­huis in die hoof­stad, Val­let­ta.

Co­hen wys daar­op dat dit ook ’n be­leg­ging is waar­op ’n mens kan ka­pi­ta­li­seer deur die ei­en­dom te ver­huur, by­voor­beeld as ’n Ai­rbnb, wan­neer jy dit nie ge­bruik nie.

Mal­ta, ’n ei­land­groep be­staan­de uit drie hoof­ei­lan­de, is een van die mees op­win­den­de Eu­ro­pe­se be­stem­mings. Die land het ’n sa­ke­vrien­de­li­ke be­las­ting­struk­tuur en is ’n vol­waar­di­ge lid van die Eu­ro­pe­se U­nie en eu­ro­ge­bied. Dit vorm deel van die S­chen­gen-streek en bied ’n di­rek­te roe­te na Eu­ro­pe­se bur­ger­skap bin­ne 14 maan­de.

Die land het ’n kleur­ry­ke ge­skie­de­nis en a­sem­ro­wen­de ar­gi­tek­tuur en is ’n be­stem­ming wat heel­jaar ge­niet kan word. Die le­wen­styl is baie kos­mo­po­li­ties en die hoof­sa­ke­taal is En­gels.

Mal­ta is ’n ge­wil­de va­kan­si­een na­week­be­stem­ming, wat be­te­ken dit het ook ’n be­si­ge ver­hu­rings­mark. Daar is boon­op tans baie bui­te­land­se be­lang­stel­ling.

Seeff het saam­ge­span met ’n top-ei­en­doms­a­gent­skap in Mal­ta en sal op 1 en 3 Au­gus­tus in­lig­ting­ses­sies in on­der­skei­de­lik Jo­han­nes­burg en Kaap­stad hou.

Bel Co­hen by 082 416 6103 of stuur e-pos na lan­ce@seeff.com.

Die prag­ti­ge Eu­ro­pe­se ei­land­re­pu­bliek Mal­ta bied uit­ste­ken­de ei­en­doms­be­leg­gings­op­sies, in­slui­tend bur­ger­skap, vir Suid­A­fri­ka­ners.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.