Pa­s­op vir ou mu­ni­si­pa­le skuld

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief ■ Hou hier­die ruim­te dop – van vol­gen­de week af is Pe­ter Li­va­nos en Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list aan boord!

Dit is nie wet­tig of grond­wet­lik nie, maar weens ’n wan­in­ter­pre­ta­sie van art. 118(3) van die Wet op Mu­ni­si­pa­le S­tel­sels, en ’n skuld­las van R128,3 mil­jard, maak ’n aan­tal mu­ni­si­pa­li­tei­te se­dert 2013 his­to­rie­se mu­ni­si­pa­le skuld nu­we ei­end­oms­ei­e­naars se pro­bleem, met ka­ta­stro­fie­se ge­vol­ge.

Die skuld kan boon­op na mu­ni­si­pa­li­tei­te se goed­dun­ke tot 30 jaar te­rug her­sien word. En as die nu­we ei­e­naar nie kan be­taal nie, is die mu­ni­si­pa­li­teit by mag­te om ’n hof­be­vel te be­kom, die ei­en­dom op ’n vei­ling te ver­koop en die op­brengs­te te ge­bruik om die his­to­rie­se skuld te be­taal.

Pe­ter Li­va­nos, be­stu­ren­de di­rek­teur van New Ven­tu­res Ca­pi­tal en stig­ter en voor­sit­ter van die maat­skap­py Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list, het self al meer as R7 mil­joen ver­loor as ge­volg van hier­die on­reg­ver­di­ge en bru­ta­le stel­sel.

Juis daar­om het hy be­sluit om tot die stryd toe te tree – nie net om sy eie ont­hal­we nie, maar na­mens dui­sen­de men­se wat on­der die­self­de pro­bleem ge­buk gaan.

Hy het be­gin deur ’n stu­die te doen van die mu­ni­si­pa­le in­sa­me­ling­stel­sels om uit te vind wat die on­der­lig­gen­de pro­bleem is wat tot die skuld­las ge­lei het.

Hy het ook on­der die vaan­del van New Ven­tu­res Ca­pi­tal na­mens 13 par­tye ’n saak teen die me­tro’s Tshwa­ne en E­kur­hu­le­ni en die mi­nis­ter van sa­me­wer­ken­de re­ge­ring en tra­di­si­o­ne­le aan­ge­leent­he­de aan­han­gig ge­maak.

In 2016 het die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria be­vind dat dit on­kon­sti­tu­si­o­neel is om nu­we ko­pers en ei­e­naars vir vo­ri­ge ei­e­naars of huur­ders se skuld aan­spreek­lik te hou.

Li­va­nos en die me­de­kla­ers se vreug­de was eg­ter van kor­te duur.

Kort daar­na het die ANC en die DA teen die be­sluit ge­ap­pel­leer en die saak is in Mei van­jaar deur die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof aan­ge­hoor.

Met die kon­sti­tu­si­o­ne­le­hof­ver­hoor het die Bank­ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka, wat 32 plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le ban­ke ver­teen­woor­dig, as vriend van die hof aan New Ven­tu­res Ca­pi­tal se kant tot die stryd toe­ge­tree.

Die re­de, ver­dui­de­lik Li­va­nos, is dat die ban­ke kom­mer­wek­ken­de ge­vaar­te­kens raak­ge­sien het.

“As ver­skaf­fers van ver­band­fi­nan­sie­ring het hul­le be­sef dat ko­pers op lang ter­myn kan weg­skram van die i­dee om e­nig­sins ei­en­dom te koop of tot die ei­en­doms­mark toe te tree met so ’n swaard van Da­mo­kles wat oor hul kop­pe hang,” sê hy.

“Want dit kan na­tuur­lik ’n e­nor­me do­mi­no-ef­fek op die ei­en­doms­mark én die e­ko­no­mie hê.”

Ter­wyl mu­ni­si­pa­li­tei­te steeds vas­skop met hul fou­tie­we in­ter­pre­ta­sie van die wet en al die be­lang­heb­ben­des wag vir die fi­na­le uit­spraak van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof, het Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list tot op da­tum reeds R11 mil­joen vir sy kli­ën­te te­rug­ge­kry.

Dit is goeie nuus vir le­sers wat met hul han­de in die ha­re sit weens soort­ge­ly­ke pro­ble­me.

Nog goeie nuus is dat Li­va­nos voort­aan week­liks vir ons in­sig en te­rug­voe­ring sal gee oor vor­de­ring op die mu­ni­si­pa­le-skuld­front, as­ook wen­ke oor hoe om die di­lem­ma te han­teer.

In­tus­sen moe­dig hy le­sers aan om Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list te kon­tak en/of sy web­werf te be­soek om meer uit te vind en/of ’n klag aan­han­gig te maak.

Hier is die kon­tak­be­son­der­he­de:

Te­le­foon: 011 453 2365 Faks: 011 453 1005

E-pos: pe­ter@li­va­nos­group. co.za

Web­werf: www.mu­ni­ci­pal­debt.co.za

Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list het tot op da­tum reeds R11 mil­joen vir sy kli­ën­te te­rug­ge­kry.

Pe­ter Li­va­nos, be­stu­ren­de di­rek­teur van New Ven­tu­res Ca­pi­tal en Mu­ni­ci­pal Debt S­pe­ci­a­list.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.