Re­si­den­si­ë­le ei­en­doms­mark nie ’n pot goud

Beeld - - Huisgids - I­sa­bel Ja­cobs Ja­cobs is prin­si­paal en ei­e­naar van I­sa­bel Ja­cobs Ei­en­dom­me.

Om ’n be­roep as pro­fes­si­o­ne­le ei­en­doms­prak­ti­syn te volg is veel­ei­send, vrees­aan­ja­end en uit­da­gend, maar ui­ters be­vre­di­gend.

Waar moet ek be­gin, is dik­wels die ope vraag.

En wie gaan vir my sorg ter­wyl ek leer en werk om my kwa­li­fi­ka­sies te be­kom?

Sal ek ’n sa­la­ris ver­dien? Wat van my brand­stof- en sel­foon­uit­ga­wes; word dit ge­sub­si­di­eer?

Dít is en­ke­le van die be­lang­ri­ke vrae wat by voor­ne­men­de ei­en­doms­a­gen­te kan op­duik.

Graag wil ek Jan Pu­bliek in­lig oor die ver­eis­tes waar­aan voor­ne­men­de ei­en­doms­a­gen­te moet vol­doen.

Ou­der­dom of be­vol­kings­groep speel glad nie ’n rol nie, maar ge­noeg geld is wel van deur­slag­ge­wen­de be­lang: Jy sal geld no­dig hê om te ver­se­ker dat jy vir die duur van die op­lei­ding fi­nan­si­eel on­af­hank­lik kan wees.

’n Ei­en­doms­prak­ti­syn se ver­goe­ding be­rus in die mees­te ge­val­le op kom­mis­sie, wat ge­grond is op ’n per­sen­ta­sie wat deur die a­gent­skap be­paal en be­taal word.

Boon­op is die re­si­den­si­ë­le ei­en­doms­mark nie ’n pot goud nie. Af­ge­sien van die bo­ge­noem­de uit­ga­wes is daar ook aan­vank­li­ke ver­plig­te kos­te van re­gis­tra­sie by die Raad op Eien­doms­a­gent­skap­aan­ge­leent­he­de (EAAB), wat ’n paar dui­send rand be­loop, en daar­na voort­ge­set­te op­lei­ding wat e­wen­eens nie gra­tis is nie.

In ne­ge uit tien ge­val­le is die ei­en­doms­prak­ti­syn self ver­ant­woor­de­lik vir sy of haar ver­voer na en van klan­te, wat be­te­ken dit is ver­kies­lik, eint­lik nood­saak­lik, dat die per­soon ’n eie voer­tuig het. Moet jy boon­op self klan­te rond­kar­wei, kan dit baie duur word.

Nóg uit­ga­wes vir jou eie re­ke- ning is jou foon en/of sel­foon. Dit is wel so dat jy die kan­toor­te­le­foon kan ge­bruik, maar jy is im­mers nie al­tyd op kan­toor nie.

Die mees­te a­gent­skap­pe hef ook ’n ta­rief wat deur die ei­en­doms­prak­ti­syn be­taal moet word en wat be­mar­kings­kos­te dek.

Af­han­gend van die be­trok­ke a­gent­skap is ’n a­gent ook ver­ant­woor­de­lik vir sy of haar eie be­sig­heids­kaart­jies, re­kla­me­bor­de, pam­flet­te, en­so­voorts.

Kort­om: As jy ’n loop­baan in die ei­en­doms­mark oor­weeg, maak se­ker jy is fi­nan­si­eel ge­reed!

Vol­gen­de week skryf ek oor die kwa­li­fi­ka­sies wat ’n ei­en­doms­prak­ti­syn moet ver­werf, die moont­lik­heid van in­tern­skap, die 26 ver­skil­len­de hoe­de wat a­gen­te in staat moet wees om in ses ver­skil­len­de si­tu­a­sies te dra, die be­lang­rik­heid van aan­pas­baar­heid, ob­jek­ti­wi­teit en fo­kus, en meer.

Vir meer in­lig­ting bel my ge­rus by 082 377 0571 of be­soek www.i­sa­bel­ja­cob­s­pro­per­ties. co.za.

As jy ’n loop­baan in die ei­en­doms­mark oor­weeg, maak se­ker jy is fi­nan­si­eel ge­reed!

Fo­to: iSTOCK

’n Goeie ei­en­doms­prak­ti­syn be­hoort in staat te wees om baie hoe­de in ’n groot ver­skei­den­heid si­tu­a­sies te dra.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.