Fed­s­as gee sko­le raad oor gods­diens ná hof­uit­spraak

Beeld - - Nuus - El­sje du Toit

Die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van Suid-A­fri­kaan­se Sko­le (Fed­s­as) sal van­dees­week met die ses sko­le wat brie­we van die Or­ga­ni­sa­sie vir Gods­diens­on­der­rig en De­mo­kra­sie (O­god) ont­vang het, ver­ga­der en raad gee oor hoe om die uit­spraak oor gods­diens in hul sko­le te han­teer.

Dr. Ja­co De­a­con, ad­junk­hoof van Fed­s­as, het Vry­dag by na­vraag ge­sê hul be­sluit sal in die me­dia be­kend ge­maak word na­dat daar met die ses sko­le ver­ga­der is.

Fed­s­as het Vry­dag met sy reg­span ver­ga­der om ’n ad­vies­do­ku­ment op te stel oor hoe sko­le die hof­uit­spraak oor gods­diens moet han­teer.

Die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg het op 28 Ju­nie be­slis dat sko­le hul­le nie o­pen­lik tot ’n be­paal­de ge­loof kan ver­bind of ver­kon­dig dat hul­le ten kos­te van ’n an­der ge­loof aan ’n be­paal­de ge­loof vol­doen nie.

Sko­le mag leer­lin­ge ook nie dwing om ’n be­paal­de gods­diens te be­oe­fen nie.

Dit is nog on­be­kend of dié ses sko­le op 5 Au­gus­tus teen die uit­spraak sal ap­pel­leer.

“Ons het mooi ge­kyk na die voor- en na­de­le van dié saak,” sê De­a­con.

“Ons sal hul­le dan ad­vies gee wat ons glo hul­le sal volg.”

In­tus­sen het O­god ver­le­de week brie­we ge­stuur aan nog 14 sko­le waar een ge­loof klaar­blyk­lik bo an­der be­voor­deel word.

Hans Pie­ter­sen, voor­sit­ter van O­god, sê hy het geen be­swaar daar­teen dat sko­le gods­diens­on­der­rig aan leer­lin­ge gee nie, maar dan moet dit oor al­le gods­diens­te gaan en een moe­nie bo an­der be­vor­der word nie.

Die ses sko­le waar­mee Fed­s­as van­dees­week sal ver­ga­der, is:

1. Die La­er­skool Rand­hart in Al­ber­ton

2. Die La­er­skool Baan­bre­ker in Boks­burg

3. Die La­er­skool Gars­fon­tein in P­re­to­ria

4. Die Ho­ër­skool Lin­den in Jo­han­nes­burg

5. Die Ho­ër­skool Oudts­hoorn

6. Die Lan­gen­ho­ven-Gim­na­si­um in Oudts­hoorn

Die an­der 14 sko­le wat ver­le­de week ná die hof­be­slis­sing ook brie­we van O­god ont­vang het, is:

1. Die La­er­skool Bloem­fon­tein

2. Die La­er­skool Con­stan­ti­a­park in P­re­to­ria

3. Die La­er­skool Won­der­boom in P­re­to­ria

4. Die La­er­skool Hugo Rust in Wel­ling­ton

5. Die La­er­skool Ge­ne­raal Hen­drik S­choe­man in Hart­bees­poort

6. Die La­er­skool Lou­is T­ri­chardt

7. Die La­er­skool A.G. Vis­ser in Hei­del­berg, Gau­teng

8. Die La­er­skool S­tel­len­bosch

9. Die Ho­ër­skool Jim Fou­ché in Bloem­fon­tein

10. Die Ho­ër­skool Pi­o­nier in Vry­heid

11. Die Ho­ër­skool Rus­ten­burg

12. Die A­fri­kaan­se Ho­ër­skool in Kroon­stad

13. Die B­reb­ner High S­chool in Bloem­fon­tein

14. Die Ho­ër­skool Dur­ban­vil­le in Kaap­stad

Hans Pie­ter­sen

Dr. Ja­co De­a­con

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.