Gi­ne­ko­loog mag ap­pèl aan­te­ken

Skul­dig om­dat ma sterf ná be­val­ling

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tie Louw­Car­stens

Die gi­ne­ko­loog van E­ma­lahle­ni (Wit­bank) wat tot vyf jaar tronk­straf ge­von­nis is weens straf­ba­re man­slag, mag teen sy skul­dig­be­vin­ding en von­nis ap­pel­leer.

Dr. Da­nie van der Walt se borg­tog van R10 000 is ver­leng en hy is dus nie ag­ter tra­lies nie.

“Ons is be­sig om die stuk­ke vir die ap­pèl op te stel. Ons sal pro­beer om die ap­pèl so spoe­dig moont­lik te laat aan­hoor,” het Ru­di Krau­se, Van der Walt se pro­ku­reur, gis­ter ge­sê.

Land­dros Mar­le­ne G­rey­ven­stein het Van der Walt Don­der­dag in die land­dros­hof in E­ma­lahle­ni tot vyf jaar tronk­straf ge­von­nis weens die dood van ’n pa­si­ënt in 2005.

Pa­me­la Da­we­ti (23) is op 12 Au­gus­tus 2005 weens ’n hart­stil­stand dood om­dat sy baie bloed ver­loor het ná die ge­boor­te van haar dog­ter, Li­sa.

Van der Walt is in Sep­tem­ber ver­le­de jaar skul­dig be­vind aan straf­ba­re man­slag,

G­rey­ven­stein het by von­nis­op­leg­ging ge­sê Da­we­ti se dood kon voor­kom ge­wees het as Van der Walt ná die be­val­ling by die hos­pi­taal ge­bly het.

Sy het ook ge­sê Van der Walt het geen be­rou ge­toon in die ver­hoor nie.

Adv. Mi­ke He­lens, Van der Walt se regs­ver­teen­woor­di­ger, het ’n op­ge­skor­te von­nis en ’n boe­te ge­vra.

He­lens het Van der Walt as ’n voor­aan­staan­de lid van die ge­meen­skap en ’n fa­mi­lie­man be­skryf.

G­rey­ven­stein het by von­nis­op­leg­ging ge­sê sy ig­no­reer nie Van der Walt se per­soon­li­ke om­stan­dig­he­de nie, het The Ci­ti­zen be­rig.

“Ek er­ken dat jy ’n ge­re­spek­teer­de spe­si­a­lis in die pro­fes­sie is en ek neem ook in ag dat jy geen vo­ri­ge ver­oor­de­lings het nie. Ek is van me­ning dat ’n von­nis om ge­meen­skaps­diens te doen nie kor­rek is nie. Die mees ge­ba­lan­seer­de von­nis is tronk­straf.”

Krau­se het sy kli­ënt se von­nis as “skok­kend on­van­pas” be­skryf, be­rig Rap­port.

Hy sê die staat het geen hos­pi­taal per­so­neel­lid ge­roep om te ge­tuig oor wat ty­dens Da­we­ti se be­val­ling ge­beur het nie.

Da­we­ti het in 2006 by­na 18 uur lank in die Li­fe Cos­mos­hos­pi­taal in E­ma­lahle­ni ge­kraam.

Van der Walt het ge­tuig hy het Da­we­ti voor die ge­boor­te ge­waar­sku dat haar kind te groot vir haar bek­ken is en dat sy eer­der ’n kei­ser­snee moet kry.

“Haar ma het daar­op aan­ge­dring dat sy nor­maal kraam en toe ge­beur pre­sies waar­oor ek haar ge­waar­sku het,” het Van der Walt in die ver­hoor ge­tuig.

Die Raad vir Ge­sond­heid s be­roe­pe(RGBSA) het al in 2006 be­vind geen me­die­se per­so­neel­lid kan aan­spreek­lik ge­hou word vir Da­we­ti se dood nie.

Van der Walt se straw­we von­nis sal ’n in­vloed hê op jong dok­ters se be­roeps­keu­se, sê dr. Jo­han­nes van Waart, pre­si­dent van die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging van Ver­los­kun­di­ges en Gi­ne­ko­loë.

Vol­gens hom het meer as 50 gi­ne­ko­loë dié spe­si­a­lis­ge­bied die af­ge­lo­pe jaar ver­laat.

Rap­port be­rig dié stand van sak eis deel ste wy­te aan’ n reu­se toe­na­me in gi­ne­ko­loë se ver­se­ke­rings­pre­mies.

Hul ver­se­ke­ring om hul­le te vry­waar van ei­se vir me­die­se na­la­tig­heid be­dra tot R650 000 per jaar.

Fo­to: WIT­BANK NEWS

Dr. Da­nie van der Walt

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.