Nou sien ons deur spie­ël

Sê jou sê: Skryf aan brie­we@beeld.com Brie­we moet ver­ge­sel wees van die skry­wer se naam, a­dres en te­le­foon­nom­mer. Beeld be­hou die reg voor om brie­we te ver­kort en te re­di­geer.

Beeld - - Kommentaar - Dr. Ru­dolph Mey­er, P­re­to­ria

Han­no den Boer se brief (17.07) oor Max du P­reez, die Marx­is­te en ver­al die post­mo­der­ne het be­trek­king. Ek vind Max lo­gies en ge­ba­lan­seerd, ook oor A­fri­kaans, en hy gee ge­woon­lik reg­ver­di­gen­de re­des vir sy ar­gu­men­te, wat meer is as wat ek oor Han­no se af­wy­sings van hom kan sê.

Sy ar­gu­men­te oor die Marx­is­me se rak­le­we is lank­al ver­by. Die e­ko­no­mie het in ons mo­der­ne tyd in­gry­pend ver­an­der. Om een voor­beeld van die po­li­tie­ke aan­slag van die Marx­is­me te noem, is dat die wer­kers­klas die ka­pi­ta­lis­tie­se e­ko­no­mie wyd­ver­spreid moes be­vry. Die wer­kers­klas be­staan van­dag nie meer uit ’n wer­kers­klas teen­oor ei­e­naars nie, maar ook uit die mid­del­klas, ter­wyl die aan­de­le­stel­sel hul­le ook ei­e­naars maak.

Die post­mo­der­ne is ook nie ’n “aan­slag” nie, maar ’n ver­hel­de­ring van die Chris­ten­dom: Dit be­skerm die Chris­ten­dom teen die “ob­jek­tie­we waar­heid” van die me­ta­fi­sie­se be­skry­wing van God in ob­jek­tie­we ter­me.

Die de­kon­struk­tie­we me­to­de van die post­mo­der­ne be­waar God se eer so­dat die mens nie so­ge­naam­de mag oor God kan kry om hom in ob­jek­tie­we “waar­heid” vas te vang nie.

Die be­grip “ob­jek­tie­we waar­heid” kom van die ou G­riek­se be­grip van die “on­ver­an­der­li­ke”, wat in die mo­der­ne we­ten­skap sy hoog­te­punt be­reik het. Die e­van­ge­lie ken nie so ’n be­grip nie, maar Chris­tus word aan­ge­dui as “die waar­heid”, wat ’n his­to­rie­se werk­lik­heid is en nie ’n sta­tie­se be­grip nie.

Die kwan­tum­fi­si­ka van Planck, Ein­stein en ver­al Bohr het aan­ge­toon dat daar nie ’n ob­jek­tie­we werk­lik­heid of waar­heid be­staan nie; die post­mo­der­ne is on­der meer daar­op ge­bou.

Hier­die post­mo­der­ne be­na­de­ring word reeds in die By­bel uit­ge­stip­pel: Nou sien ons deur ’n spie­ël (’n dow­we ko­per­plaat) in ’n raai­sel . . . nou ken ons ten de­le . . . maar een­dag van aan­ge­sig tot aan­ge­sig (1 Kor. 13). Die ba­sis van die le­we is nie ob­jek­tie­we waar­heid nie, maar ge­loof.

Chris­te­ne se roe­ping is om Chris­tus se op­drag uit te voer om in die eer­ste plek die Gods­ryk en sy ge­reg­tig­heid na te jaag, en om te bid dat sy wil op aar­de soos in die he­mel ge­skied, en as die lig van die wê­reld die tal­le kri­sis­se wat die re­ge­ring, vol on­ge­reg­tig­heid, ver­oor­saak, met woord en daad uit te daag.

Dis ’n ver­haal vir ’n an­der dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.