Kla só by ons

Beeld - - Tot u Diens -

Ver­brui­kers kan hul klag­tes e­lek­tro­nies by Tot u Diens in­dien. S­tuur e­pos na to­tu­diens@beeld.com.

Klag­tes wat e­lek­tro­nies in­ge­dien word, kan spoe­di­ger af­ge­han­del word.

U kan ook ’n faks s­tuur na 086 693 5146. Ont­hou om die maat­skap­py se faks­nom­mer en be­son­der­he­de in te sluit.

Jan Boot het vir Tot u Diens ge­skryf oor sy frus­tra­sies oor Vo­da­com se diens.

“Ek het die plaas­li­ke Vo­da­com-win­kel be­soek en die per­so­neel daar ge­vra om na­mens my ’n brief aan die hoof­kan­toor te rig. Hul­le wou dit nie doen nie. Ek het wel la­ter my klag­te by Vo­da­com se hoof­kan­toor ge­kry. Hul­le het be­ves­tig my klag­te is ont­vang. Hier­na het Vo­da­com se­ke­re be­lof­tes ge­maak, maar dit nie na­ge­kom nie. Waar­oor my klag­te gaan, is ’n te­rug­be­ta­ling wat ek van hul­le wil hê. Ek het my vol­le re­ke­ning aan Vo­da­com ver­skaf om my saak te ver­dui­de­lik, maar dit lyk nie vir my of Vo­da­com my gaan help nie.”

Ons het Vo­da­com ge­vra om Boot te help. Hy sê hul­le het ’n skik­kings­aan­bod vir hom ge­stuur wat hy aan­vaar het. Boot het Vo­da­com be­dank vir die wy­se waar­op hul­le sy klag­te op­ge­los het.

Pie­ter En­gel­brecht se klag­te oor Vo­da­com het nie ’n ge­luk­ki­ge ein­de ge­had nie.

“Ek het vroe­ër van­jaar my kon­trak met Vo­da­com op­ge­gra­deer. Voor­dat ek op­gra­deer het, het ek ’n lyn son­der ’n li­miet ge­had en my re­ke­ning het ge­mid­deld tus­sen R400 en R500 be­loop. Met die op­gra­de­ring het ek be­sluit op ’n kon­trak wat my R489 per maand moes kos.”

En­gel­brecht se eer­ste re­ke­ning hier­na het hom ge­skok.

“My re­ke­ning was ewe skie­lik ver meer as R1 000. Ek dink die pro­bleem het ont­staan kort na­dat ek die nu­we foon ge­kry het. Ek het dit aan­ge­ska­kel en bin­ne vyf mi­nu­te het die foon op sy eie sag­te­wa­re be­gin af­laai. Toe was ek nog dom met die foon en het nie reg­tig ge­weet wat aan die ge­beur is nie. Ek suk­kel ook dik­wels om by Vo­da­com se in­bel­sen­trum met ie­mand te kan praat. Ek moes eers in­stem om R25 te be­taal voor Vo­da­com vir my ’n re­ke­ning met meer be­son­der­he­de sou s­tuur, maar dit het nooit ge­kom nie. Ek het ook ’n aan­tal bood­skap­pe op Vo­da­com se web­werf ge­los. Dit

het ook nie ge­help nie. Iets an­ders wat in­tus­sen ge­beur het, is dat my sel­foon­diens op­ge­skort is toe ek nog mi­nu­te, SMS’e en da­ta op my foon ge­had het.”

Ons het ook En­gel­brecht se klag­te ver­skeie ke­re vir Vo­da­com ge­stuur son­der om te­rug­voe­ring uit te lok. Hy het nog nie die ant­woor­de waar­voor hy soek by Vo­da­com ge­kry nie.

Fran­cois van Wyk het by Furt­her­mo­re ’n blou­tjie ge­loop.

“Ek het in A­pril ’n di­gi­ta­le pro­jek­tor by Furt­her­mo­re op hul web­werf be­stel. Dis by my af­ge­le­wer, maar ek was nie be­ïn­druk met die ge­hal­te van die pro­duk nie. Ek het ’n re­ë­ling met Furt­her­mo­re ge­tref om die pro­jek­tor na hul­le te­rug te s­tuur waar­na hul­le my vir die aan­koop­prys en af­le­we­ring­kos­te sou ver­goed. Furt­her­mo­re het wel die pro­jek­tor by my kom haal, maar ek het steeds nie my geld te­rug­ge­kry nie. Dis am­per R2 000 wat hul­le my skuld. Oor die af­ge­lo­pe drie we­ke het ek hul­le ge­reeld ver­geefs ge­bel of per e-pos ge­kon­tak om te hoor wan­neer ek my geld gaan te­rug­kry.”

Tot u Diens het Furt­her­mo­re vir kom­men­taar ge­vra. Hul­le sê Van Wyk het wel lank vir sy geld ge­wag. Die re­des hier­voor was vol­gens Furt­her­mo­re bui­te hul be­heer. On­ge­luk­kig het Van Wyk se klag­te oor ’n tyd ge­val toe tal­le van Furt­her­mo­re se per­so­neel op va­kan­sie was. Voorts was daar pro­ble­me met Furt­her­mo­re se web­werf en te­le­foon­ly­ne.

Die no­di­ge re­ë­lings is ge­tref om ’n te­rug­be­ta­ling aan Van Wyk te maak. Hy het be­ves­tig hy het reeds se geld ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.