Vir­tu­e­le geld kan re­ge­ring tot ’n val bring, sê VF Plus

Beeld - - Geklassifiseerd - Han­lie S­tad­ler

Die ANC-re­ge­ring kan pro­beer soos hy wil, maar hy sal vir­tu­e­le geld­een­he­de nie kan be­heer nie en dit het die po­ten­si­aal om hom te laat vou.

Adv. An­ton Al­berts, LP vir die VF Plus, sê: “Vir­tu­e­le geld en blok­ket­ting­teg­no­lo­gie kan die fi­nan­si­ë­le sek­tor wê­reld­wyd in­gry­pend de­sen­tra­li­seer en ge­wo­ne ban­ke en an­der fi­nan­si­ë­le in­stel­lings uit­wis of ge­wel­dig ver­an­der.

“Die im­pli­ka­sies vir re­ge­rings is nog gro­ter, want die teg­no­lo­gie stel be­las­ting­be­ta­lers in staat om sa­la­ris­se te ont­vang en han­del te dryf in geld­een­he­de wat nie op­spoor­baar of sig­baar is in nu­we vir­tu­e­le e­ko­no­mie­se stel­sels nie.

“Die im­pli­ka­sies vir re­ge­rings – in hier­die ge­val die ANC – is dat daar spoe­dig le­gi­tie­me be­taal­mid­de­le en e­ko­no­mie­se e­ko­stel­sels gaan ont­staan wat bui­te die SuidA­fri­kaan­se In­kom­ste­diens se be­heer gaan wees. Die groot wens van die mees­te be­las­ting­be­ta­lers om nie ’n sent aan die kor­rup­te ANC te gee nie, kan wel moont­lik word.”

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het vroe­ër in ’n ge­skre­we ant­woord op ’n vraag wat Al­berts in die par­le­ment ge­vra het, ge­sê krip­to­geld word nie op die oom­blik in Suid-A­fri­ka ge­re­gu­leer nie, maar ’n in­ter­mi­nis­te­ri­ë­le werk­groep on­der­soek se­dert De­sem­ber 2016 al­le as­pek­te van fi­nan­si­ë­le teg­no­lo­gie, ook krip­to­geld.

Krip­to­geld, of­te­wel vir­tu­e­le geld, word as re­ke­naar­ko­des be­kend as blok­ket­tings ge­skep en be­staan slegs in die ku­ber­ruim.

Die be­kend­ste krip­to­geld­een­heid is bit­coin en hoe­wel die ge­bruik daar­van nog be­trek­lik be­perk is, be­skou baie men­se dit as ’n be­leg­ging. Die prys van ’n bit­coin het die af­ge­lo­pe jaar tot meer as $3 018 ge­styg, maar het se­dert­dien weer tot na­ge­noeg $2 777 ge­sak, vol­gens die ver­han­de­lings­plat­form Coi­nDesk.

Be­leg­gings in bit­coin en an­der krip­to­geld­een­he­de, on­der meer et­he­reum, word as hoogs spe­ku­la­tief be­skou. In­dien an­der krip­to­geld na vo­re tree, kan die waar­de van die bit­coin in duie stort om­dat dit nie ’n in­he­ren­te waar­de het nie en nie ge­re­gu­leer word nie.

Dit het in Suid-A­fri­ka reeds ge­lei tot ’n ui­ters ver­dag­te Pip­coin-ske­ma deur ene Re­fi­loe (Ref) Way­ne wat aan be­leg­gers ’n op­brengs van 35% per maand be­lo­we het. Ont­le­ders soos Si­mon Bro­wn van Jus­tO­neLap be­skou dit as ’n be­drog­spul om­dat dit nie werk­lik ’n vir­tu­e­le geld­een­heid is wat deur blok­ket­ting­teg­no­lo­gie “ge­myn” kan word nie.

In­tus­sen is Suid-A­fri­kaan­se ban­ke, soos die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf wê­reld­wyd, be­sig om self in blok­ket­ting­teg­no­lo­gie te be­lê; ’n kon­fe­ren­sie oor die on­der­werp word vol­gen­de week in Jo­han­nes­burg ge­hou. Die South A­fri­can Fi­nan­ci­al Block­chain Con­sor­ti­um ver­teen­woor­dig die mees­te van die groot ban­ke.

Die e­ko­noom Da­wie Roodt van Ef­fi­cient Group be­skryf krip­to­geld as “po­ten­si­eel die ein­de van ban­ke” en be­slis die ein­de van sen­tra­le ban­ke se be­heer oor baie as­pek­te van men­se se geld­sa­ke.

Roodt is be­sig met dok­to­ra­le na­vor­sing in Ora­nia wat hy voor­sien moont­lik tot Suid-A­fri­ka se eer­ste krip­to­geld­een­heid kan lei. Vir eers is die doel­wit eg­ter net om die A­fri­ka­ner-“tuis­land” se koop­be­wy­se, die Ora, te di­gi­ta­li­seer, dus in we­se die ge­bruik daar­van met ’n toe­pas­sing (app) moont­lik te maak.

Al­berts sê dis be­lang­rik dat daar ’n “ba­lans moet wees tus­sen in­no­va­sie en die be­sker­ming van ver­brui­kers en be­leg­gers”.

“Daar is ook baie po­ten­si­aal in die ge­bruik van die on­der­lig­gen­de blok­ket­ting­teg­no­lo­gie vir doel­ein­des an­ders as die skep van vir­tu­e­le geld. Blok­ket­ting­teg­no­lo­gie is ’n goed­koop, ef­fek­tie­we en toe­ne­mend vei­li­ge ma­nier om tran­sak­sies te doen en om geld van een per­soon of in­stan­sie na ’n an­der oor te plaas.”

Al­bert sê selfs al pro­beer die ANC-mi­nis­ters krip­to­geld met wet­ge­wing re­gu­leer, sal dit straks “krag­te­lo­se wet­ge­wing” op­le­wer “om­dat geen wet die vir­tu­e­le stel­sel wat glo­baal en a­no­niem is, sal kan be­heer nie.

“As die teg­no­lo­gie wel sy po­ten­si­aal ver­we­sen­lik, sal dit nie net ban­ke dus oor­bo­dig maak nie; dit kan ook re­ge­rings tot ’n val bring.”

Di­gi­ta­le geld, soos Bit­coin, kan die ANC tot ’n val bring, meen die Vry­heids­front Plus.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.