ANC be­gin druk voel oor mo­sie

Waar kom ge­we­te van­daan? – G­we­de

Beeld - - Voorblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce en P­hil­da Es­sop

Ter­wyl Suid-A­fri­ka­ners gis­ter ge­vra is om die aand voor die wan­trou­e­mo­sie op 8 Au­gus­tus die lig­te af te ska­kel en met don­ker­te hul pro­tes teen pres. Ja­cob Zu­ma aan te te­ken, wil die ANC­kou­kus hê dat die po­li­tie­ke lig­gies van sy eie LP’s wat teen die pre­si­dent op­staan, ge­doof word.

Fu­tu­re South A­fri­ca, ’n nu­we breë bur­ger­li­ke ge­meen­skap s or­ga­ni­sa­sie, het gis­ter’ n be­roep ge­doen op al­le Suid-A­fri­ka­ners om die op­po­si­sie­par­tye se mo­sie van wan­troue in Zu­ma te on­der­steun deur tus­sen 20:00 en 21:00 op die aand voor die de­bat hul lig­te af te ska­kel.

Die or­ga­ni­sa­sie, wat in Jo­han­nes­burg ge­stig is on­der die vaan­del van die Ahmed Kathra­da-stig­ting, vra par­le­ments­le­de ook om vir die mo­sie te stem.

Die ANC-kou­kus eis op­tre­de teen ANC-LP’s wat dreig om die mo­sie te steun.

Mond­li Gun­gu­be­le, voor­ma­li­ge bur­ge­mees­ter van die E­kur­hu­le­ni-me­tro in Gau­teng, is die jong­ste ANC-LP wat o­pen­lik ge­sê het hy sal nie die mo­sie teen­staan nie.

Hy sluit hom daar­mee aan by ANC-LP’s soos dr. Mak­ho­si K­ho­za en Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, wat hul teen­kan­ting teen Zu­ma se lei­er­skap o­pen­lik uit­spreek.

Jack­son Mt­hem­bu, ANC-hoof­sweep, het gis­ter ge­sê hy het met spyt ken­nis ge­neem van die “to­ta­le in­een­stor­ting van dis­si­pli­ne on­der se­ke­re ANC-LP’s”.

“On­danks die ANC se be­sluit en dié van sy eie kou­kus dat hy nie die mo­sie van wan­troue sal steun nie, het Gun­gu­be­le op ver­skeie me­di­a­plat­forms o­pen­lik ge­sê hy sal saam met die op­po­si­sie stem om (Zu­ma) en die ANC­re­ge­ring te ver­wy­der.

“Dié uit­spra­ke is heel­te­mal bui­te or­de en ver­teen­woor­dig die ui­ter­ste vorm van swak dis­si­pli­ne,” sê hy in ’n ver­kla­ring.

Mt­hem­bu sê Gun­gu­be­le is be­sig met self­ver­hef­fing on­der die dek­man­tel van po­li­tie­ke kor­rekt­heid ten kos­te van die ANC.

Hy sê die ANC-kou­kus in die par­le­ment moet aan die na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee ver­ant­woor­ding doen en geen ANC-LP is sy eie baas nie.

“Hul­le is ANC-ont­plooi­des en neem hul op­drag­te van die par­ty, soos die ge­val is met al­le po­li­tie­ke par­tye in die land.

“Ons doen ’n be­roep op die ANC om deur sy grond­wet­li­ke struk­tu­re op te tree teen die swak dis­si­pli­ne en op­tre­de van Gun­gu­be­le.”

G­we­de Man­tas­he, ANC-se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, het ook gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê men­se in die ANC is nie “hul eie baas nie”.

Hy dring daar­op aan dat die ANC in Gau­teng teen Gun­gu­be­le op­tree.

Man­tas­he sê as LP’s ’n ge­we­te het, moes hul­le dit ont­dek het voor­dat hul­le in­ge­stem het om par­le­ment toe te kom op die ANC se lys. “Dit is ’n groot ont­dek­king, waar kom dit van­daan?” vra hy.

Op die vraag oor wat sal ge­beur as die mo­sie suk­ses­vol is, het Man­tas­he ge­ant­woord die ANC be­spreek nie “wat as” nie.

“As dit is, is daar iets ver­keerd met die ANC-span. Ons kan dit han­teer as dit ge­beur. Ons be­plan nie daar­voor dat die mo­sie suk­ses­vol sal wees nie.”

Ba­le­ka M­be­te, spea­ker van die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring, moet in­ge­vol­ge ’n uit­spraak van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof voor 8 Au­gus­tus be­sluit of die stem­me­ry in die ope of per ge­hei­me stem­brief sal plaas­vind.

Mond­li Gun­gu­be­le

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.