EFF staan ag­ter Ju­li­us oor uit­la­tings teen In­di­ërs

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce News24

Die EFF staan bank­vas ag­ter sy lei­er, Ju­li­us Ma­le­ma, se uit­la­tings Sa­ter­dag op­diep art y se vier­de be­staans­jaar vie­rin­ge in Dur­ban dat In­die­se on­der­ne­mings in Suid-A­fri­ka ras­sis­ties is teen­oor hul swart wer­kers en hul­le uit­buit.

Gis­ter­mid­dag het die par­ty te­rug­ge­kap teen die ver­oor­deel­de be­drie­ër S­cha­bir S­haik, pres. Ja­cob Zu­ma se ge­we­se fi­nan­si­ë­le ad­vi­seur, na­dat hy Ma­le­ma oor sy uit­la­tings oor Suid-A­fri­ka­ners van In­die­se her­koms ge­ta­kel het.

S­haik, wat in 2009 op me­die­se pa­rool vry­ge­laat is om­dat hy glo in die laas­te fa­se van ’n ter­mi­na­le siek­te was, het vol­gens gis­ter in re­ak­sie op Ma­le­ma se uit­la­tings oor In­di­ërs ge­sê: “Hier­die gek is wan­in­ge­lig en het nie e­ni­ge in­sig wat be­tref sa­ke-ei­e­naar­skap in K­waZu­luNa­tal nie.

“Hoe­kom praat hy nie oor Hu­letts (die sui­ker­maat skap­py) en an­der groot wit ka­pi­taal en maat­skap­pye in die pro­vin­sie nie?

“Is die In­di­ër­ge­meen­skap ’n mak­li­ke tei­ken in Ma­le­ma se po­li­tie­ke ver­hoog­op­tre­des? Wer­kers is dees­dae be­wus van hul reg­te en weet van die ar­beids­ho­we en die Kom­mis­sie vir Ver­soe­ning, Be­mid­de­ling en Ar­bi­tra­sie.

“Ek is te­leur­ge­steld in Ma­le­ma en sal nie sy po­li­tie­ke a­gen­da on­der­steun nie om­dat hy dui­de­lik ver­deeld­heid in ons ge­meen­skap ver­oor­saak. ’n Wa­re lei­er doen die teen­oor­ge­stel­de,” het S­haik ge­sê.

M­buyi­se­ni Nd­lo­zi, EFF-woord­voer­der, het gis­ter­mid­dag in ’n ver­kla­ring ge­sê die par­ty staan bank­vas ag­ter Ma­le­ma se uit­la­tings.

“Ons sal nooit stil­bly nie, ver­al nie oor hui­gel­ag­ti­ge kri­tiek af­koms­tig van ver­oor­deel­de mis­da­di­gers soos S­haik wat ’n ter­mi­na­le siek­te ge­veins het om sy tronk­straf te ver­my nie.

“Ons ad­vies aan S­haik is om eer­der op sy vals siek­te te fo­kus voor­dat ons vra dat sy pa­rool her­sien word.”

Vol­gens Nd­lo­zi is dit juis men­se soos S­haik wat in plaas van om iets te doen aan die “ras­sis­me van die In­di­ër­ge­meen­skap teen­oor swart men­se”, die aan­dag pro­beer af­lei deur te ver­kon­dig dat die EFF ge­weld aan­hits.

“Die In­di­ër­ge­meen­skap in Dur­ban en el­ders in die land moet hul eie eu­wels en die ge­nor­ma­li­seer­de haat van swart men­se on­der hul­le kon­fron­teer.”

Nd­lo­zi het ge­sê die EFF sal e­ni­ge vorm van on­der­druk­king ont­hul en by die naam noem.

“Dit is ’n feit dat a­part­heid vir baie ja­re die in­druk ge­wek het dat In­di­ërs be­ter swart men­se as swart en bruin men­se is.

“Hier­die men­ta­li­teit het die hou­ding van baie In­die­se men­se ge­vorm ten op­sig­te van hoe hul­le swart men­se in ar­beids-, sa­ke- en al­ge­me­ne men­se­ver­hou­din­ge be­han­del.

“Ons ver­werp hier­die hou­ding en ver­soek dat dit ge­trans­for­meer word en dat swart men­se be­ter be­han­del word,” het Nd­lo­zi ge­sê.

Fo­to: DAI­LY SUN

Ju­li­us Ma­le­ma

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.