Ma­le­ma gaan nog baie blaas

Beeld - - Kommentaar - Max du P­reez

Die EFF het vier jaar lank oor­leef en, an­ders as Co­pe en die UDM, groei hy nog. Maar dit lyk of sy e­nig­ste kans om een­dag in die re­ge­ring te wees ’n al­li­an­sie met die ANC sal wees. Die par­ty is eer­der ’n lief­ling van die me­dia as van die ge­wo­ne kie­ser.

Dit ge­sê, die par­ty het ’n e­ner­gie en, in Ju­li­us Ma­le­ma, ’n lei­er wat sal ver­se­ker dat dit tot min­stens 2019 ’n in­vloed­ry­ke rol speel.

Die EFF se steun van 6,3% in die 2014-ver­kie­sing was nog­al in­druk­wek­kend, want hy was op stem­dag net ’n jaar oud. S­tem­pa­tro­ne in na­si­o­na­le en mu­ni­si­pa­le ver­kie­sings is ef­fens ver­skil­lend, maar dit is tog be­te­ke­nis­vol dat hy in die twee jaar tus­sen 2014 en 2016 net 2% by­ko­men­de steun kon wys – ten spy­te van groot me­di­a­dek­king.

Ma­le­ma het ver­le­de week by die vie­ring van die par­ty se vier­de be­staans­jaar ge­spog dat dit so vin­nig groei dat hy die meer­der­heids­par­ty kan word.

As die pas waar­teen sy steun tus­sen 2014 en 2016 ge­groei het tus­sen 2016 en die 2019-ver­kie­sing vol­ge­hou word, sal die EFF maar net meer as 10% van die stem­me kry.

Daar­en­teen wys die DA se groei­tra­jek se­dert 2009 dat hy teen 2019 na aan 30% steun kan kry. Dis net som­me­tjies – die werk­lik­heid kan baie an­ders wees.

Pei­lings toon die mees­te EFF-on­der­steu­ners is jon­ger as 30. Twee der­des van Suid-A­fri­ka­ners is on­der 35 en dit is dus die bes­te mark vir ’n par­ty se groei. As aan­vaar kan word dat die mees­te jong, arm en werk­lo­se swart men­se die EFF se na­tuur­li­ke teel­aar­de is, het die par­ty te­o­re­ties die po­ten­si­aal om sterk te groei. Die werk­lik­heid is dat bit­ter min van die arm­stes bod­der om as kie­sers te re­gis­treer of as hul­le het, te gaan stem. Hul le­we is net te des­pe­raat. (Dit is ook waar van an­der ont­wik­ke­len­de lan­de.) Die EFF het tot dus­ver min ge­doen om dié groep te mo­bi­li­seer en te help re­gis­treer.

Die EFF het wel be­sluit om sy steun, tot dus­ver ge­kon­sen­treerd in Lim­po­po, Noord­wes en Gau­teng, na K­waZu­luNa­tal te pro­beer uit­brei en het laas week by die Zoe­loe­ko­ning gaan wit­voet­jie soek. Die kan­se op vor­de­ring lyk eg­ter nie goed nie.

Ma­le­ma en sy kol­le­gas is min­der rou as te­vo­re, maar die re­to­riek en be­leids­voor­stel­le is steeds kru, en dit lyk soms of hul­le eer­der wraak op wit men­se wil neem as wat hul­le die e­ko­no­mie wil laat groei so­dat dit al­mal kan baat.

Sy stel­ling laas week dat al­le wit Suid-A­fri­ka­ners aan wit heer­skap­py glo, is diep ras­sis­ties om­dat dit ’n ge­ne­tie­se im­pe­ra­tief vir se­ke­re hou­dings ver­on­der­stel. Sy ste­re­o­ti­pe­ring van In­di­ërs is ook ras­sis­ties. Die EFF se voor­stel dat al­le grond son­der ver­goe­ding af­ge­neem word, kan net tot ’n ka­ta­stro­fe lei as dit ooit toe­ge­pas sou word.

Die par­ty sê hy glo in so­si­a­lis­me, die mees ge­dis­kre­di­teer­de e­ko­no­mie­se stel­sel in die mo­der­ne ge­skie­de­nis.

Om kie­ser­hou­dings te meet is nie ’n pre­sie­se we­ten­skap nie, maar my ge­voel is dat die EFF die tref­krag van ek­stre­me re­to­riek, ras­po­li­tiek en te­a­ter oor­skat. Som­mi­ge sal dalk op so­si­a­le me­dia saam­skel, maar die ge­wo­ne kie­ser is eint­lik meer ge­ma­tig. Men­se ver­kneu­kel hul­le aan die EFF se ge­weld­da­di­ge ma­ne­wa­les in die par­le­ment, maar dit het maar min im­pak op kie­sers se keu­ses. “Gee ons grond te­rug” is ’n EFF-eg­go wat nou baie ge­bruik word, maar dit gaan eint­lik net oor sim­bo­liek. Re­la­tief min men­se het die am­bi­sie om die stad vir die har­de le­we van ’n land­bou­er te ver­laat.

Ma­le­ma skel ge­reeld op Ja­cob Zu­ma, maar in werk­lik­heid is daar min ver­skil tus­sen die ge­lui­de wat die Zu­m­a­fak­sie en die ANC-jeug­li­ga nou maak en dié van die EFF. Be­lo­we Ma­le­ma ’n se­ni­or re­ge­rings­pos in 2019 en hy’s dalk te­rug in die ANC-kamp. Maar tot dan gaan hy baie dreig en blaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.