We­ster­se kul­tuur be­dreig hier­deur

Beeld - - Kommentaar - Han­no den Boer, Riet­val­lei­rand

Ru­dolph Mey­er se ant­woord op my brief ver­war klas­sie­ke Marx­is­me met kul­tu­re­le Marx­is­me.

Kul­tu­re­le Marx­is­me is ’n uit­vloei­sel van Marx­is­me.

Dit gaan nie meer oor die be­vry­ding van die wer­kers­klas nie, maar van e­ni­ge sub­groep wat deur die so­ge­naam­de do­mi­nan­te We­ster­se kul­tuur “on­der­druk” word.

Dit gaan nie meer oor ’n be­paal­de doel­wit nie, maar oor die stryd self. Die LGBT-be­we­ging is ’n per­fek­te voor­beeld daar­van.

Skaars is gay-hu­we­li­ke in die VSA ge­wet­tig of die re­gres­sie­we link­ses het ’n nu­we perd op­ge­saal: Die trans­gen­der-be­we­ging.

Nu­we voor­na­me word uit­ge­dink vir fik­tie­we ge­slag­te wat nie be­staan nie en wet­te wat sê vrou­e­bad­ka­mers is net vir vroue be­doel, word om­stre­de. In A­me­ri­kaan­se u­ni­ver­si­tei­te is vak­ke soos gen­der­stu­dies, waar­in die jeug ge­ïn­dok­tri­neer word met twak soos “snel­lers”, “mi­kro-ag­gres­sies”, “cis­gen­der”, “mans­plai­ning” en “vei­li­ge ruim­tes”, ver­plig­tend.

Die ge­volg daar­van is so­si­a­le reg­ver­dig­heid s kry­gers: Dis ba­sies 20- ja­ri­ges wat soos kleu­ters oor al­les vloer­moe­re gooi en deur se­ke­re pro­fes­so­re en lek­to­re aan­ge­hits word.

Suid-A­fri­ka is ook nie im­muun teen hier­die be­we­ging nie. Net ver­le­de jaar is ge­du­ren­de ’n “vei­li­ge ruim­te” by ’n Kaap­stad­se u­ni­ver­si­teit ge­sê dat we­ten­skap ko­lo­ni­a­lis­ties is en as ge­heel ge­skrap word.

Daar is ook ge­sê dat san­go­mas wat weer­lig op men­se kan af­toor, ge­lyk­ge­stel moet word aan We­ster­se we­ten­skap.

Die By­bel sê wel dat ons nie die vol­le waar­heid sien nie, maar dit be­ves­tig tog dat ob­jek­tie­we waar­heid be­staan en ont­dek kan word.

Hier­die men­se neem dit ver­der deur te sê daar is geen waar­heid nie en dus is ons ge­doem tot ’n kon­stan­te kon­flik tus­sen die ver­skil­len­de nar­ra­tie­we van ver­skil­len­de sub­groe­pe.

As ons nie ken­nis neem hier­van nie, sal ons ook nie kan sin maak van die toe­ne­men­de self­ver­nie­ti­gen­de nei­gings in die We­ster­se be­ska­wing nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.