Swak diens­le­we­ring kos le­wens

Beeld - - Kommentaar - Bru­no, El­do­rai­gne

Op RSG (29.07) sê prof. Ko­bus v an­der W alt van die Noord­wes U­ni­ver­si­teit( NW U) dat on­ge­veer 90% van al­le mu­ni­si­pa­li­tei­te se ri­ool aan­leg­te wan­funk­si­o­neel is.

Van der Walt sê ook dat die aan­stel­ling van on­be­voeg­de per­so­neel, ne­po­tis­me en kor­rup­sie deel uit­maak van die pro­bleem. Dis al­les ou nuus.

Wat skrik­wek­kend is, is dat vol­gens prof. Van der Walt die vuil wa­ter daag­liks by­dra tot die sterf­te van on­ge­veer 20 kin­ders on­der die ou­der­dom van vyf in Suid-A­fri­ka, as ge­volg van di­ar­ree­ver­wan­te siek­tes. Dis tyd dat die we­sen­li­ke pro­bleem ge­pak word p­leks van om po­li­tiek kor­rek­te ar­gu­men­te en ver­sko­nings op te dis wan­neer din­ge uit­me­kaar­val. Die ANC se ras­ge­dre­we be­leid om “ka­ders” aan te stel in pos­te waar­voor hul­le nie die no­di­ge er­va­ring het nie, is myns in­siens een van die hoof­oor­sa­ke waar­om mu­ni­si­pa­li­tei­te mis­luk.

Dis ’n droe­wi­ge dag wan­neer kin­ders sterf weens on­be­voegd­heid, ne­po­tis­me en kor­rup­sie. Min­der­be­voor­reg­te kin­ders word die mees­te ge­raak deur hier­die po­li­tie­ke mal­lig­heid!

Rou ri­ool­vuil en mens­li­ke af­val vloei in die Sand­spruit­ri­vier in Se­ne­kal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.