Amp­te­na­re kon al dié kri­sis­se voor­kom het

Beeld - - Middelblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce P­rin­ce is Net­werk24 se par­le­men­tê­re be­rig­ge­wer.

Ons land se groot­ste kri­sis­se kon ver­hoed ge­wees het as die par­le­ment en staats­amp­te­na­re een­vou­dig net in die eer­ste plek hul werk be­hoor­lik ge­doen het.

Die kri­sis­se sluit in N­kand­la, Sas­sa en die SAUK, as­ook die moe­der van al­le kri­sis­se, die Gup­tas se be­weer­de ka­ping van die staat.

Net gis­ter­og­gend moes die nou al skan­daal­voos Suid-A­fri­ka­ners weer eens wak­ker word met me­di­a­ont­hul­lings oor hoe die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie en hul me­de­trog­vre­ters se ka­ping van die staat reeds 12 jaar ge­le­de ge­keer kon word as die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) net sy werk ge­doen het deur ’n R120 mil­joen-va­lu­ta­be­heer-, be­las­ting- en doe­a­ne-be­drog­saak wat met die fa­mi­lie ver­bind was, vol­uit te ver­volg.

Niks het daar­van ge­kom nie en lui­dens me­di­a­be­rig­te kon die NVG nie ver­dui­de­lik hoe­kom die ver­vol­ging nie plaas­ge­vind het nie. Die saak­dos­sier is glo ook ver­nie­tig.

Die ge­volg daar­van is dat SuidA­fri­ka nou met die ge­bak­te pe­re sit met die Gup­tas en hul ge­wil­li­ge tra­wan­te in die re­ge­ring. Hul mas­sie­we plun­der­tog van die staats­kas word voort­ge­sit met hul pa­ra­si­tie­se ten­ta­kels, wat nou in byna el­ke staats­de­par­te­ment en -en­ti­teit in­ge­slaan is.

Net ver­le­de week sê John Steen­hui­sen, DA-hoof­sweep, ook aan ’n groep gods­diens­ti­ges in die Kaap­se mid­de­stad hoe an­der kri­sis­se, soos

‘‘

Hul po­gings om die kri­sis­se aan die groot klok te hang, het op do­we ore ge­val.

N­kand­la, Sas­sa en die SAUK, ook ver­my kon ge­wees het as die par­le­ment sy oor­sigrol in die be­gin­sta­di­um daar­van goed uit­ge­voer het.

Toe die eer­ste ro­kies daar­oor in die par­le­ment be­gin draai het, het ver­al op­po­si­sie-LP’s vol­gens Steen­hui­sen groot ge­raas daar­oor ge­maak in die be­trok­ke ko­mi­tees en die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring (NV). Hul po­gings om die drei­gen­de kri­sis­se aan die groot klok te hang, het op do­we ore ge­val.

En die een per­soon wat vol­gens Steen­hui­sen as die hoof­oor­saak daar­van uit­ge­son­der moet word, is Ba­le­ka M­be­te, spea­ker van die NV wat op­po­si­sie-LP’s se wek­roe­pe tel­kens ge­ïg­no­reer het deur “haar par­ty voor die land te stel”.

Steen­hui­sen sê ook as M­be­te aan die be­gin van die kri­sis­se die no­di­ge aan­dag daar­aan ge­skenk het, sou dit nooit die vlak­ke be­reik het wat dit uit­ein­de­lik be­reik het nie.

Hier­die voor­beel­de maak dit daar­om dui­de­lik hoe be­lang­rik dit is dat LP’s ten al­le tye in die be­lang van die land, en nie net hul po­li­tie­ke par­ty nie, hul werk moet ver­rig.

Die par­le­ment is tog die ver­ga­de­ring van die men­se van Suid-A­fri­ka en dit is be­lang­rik dat die men­se se wil ten al­le tye in die na­si­o­na­le wet­ge­wer moet ge­skied. Om wan­da­de op grond van par­ty­lo­ja­li­teit te wil toe­smeer, kan nie die wil van die men­se wees nie.

Net so wys bo­ge­noem­de kri­sis­se ook dat ka­der­ont­plooi­ing in die staats­diens ook nie werk nie.

Daar­om is dit ui­ters nood­saak­lik dat wek­roe­pe – wat ook op die ANC se on­lang­se na­si­o­na­le be­leid s kon­fe­ren­sie ge­doe nis–dat die staats­diens g e pro fes si­on a lis eer moet word, erns­tig op­ge­neem en so gou as moont­lik re­ge­rings­be­leid word.

Bo­ge­noem­de kri­sis­se het reeds oor en oor be­wys dat par­ty­lo­ja­li­teit tot dus­ver die staat­skof­fers mil­jar­de ran­de ge­kos het. ’n Prys wat een­vou­dig on­be­kos­tig­baar vir die men­se van Suid-A­fri­ka ge­word het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.