Pil­lay wil ap­pel­leer oor blog

HAAT­SPRAAK ‘Dit hits g’n leed teen wit mans aan’

Beeld - - Nuus -

Ve­rashni Pil­lay, voor­ma­li­ge re­dak­teur van die web­werf Huf­fPost Suid-A­fri­ka, het gis­ter aan­soek ge­doen om ver­lof tot ap­pèl teen die pers­om­buds­man se uit­spraak dat ’n blog wat op dié web­werf ge­pu­bli­seer is, haat­spraak is.

Pil­lay het op 22 A­pril as re­dak­teur van Huf­fPost SA be­dank na­dat die om­buds­man be­vind het die blog “Could it be ti­me to de­ny whi­te men the fran­chi­se?” is kwaad­wil­lig en dis­kri­mi­ne­rend.

Jo­han Re­tief, om­buds­man, sê die blog het ver­skeie de­le van die Pers­ko­de ge­skend en “by­ge­dra tot die e­ro­sie van o­pen­ba­re ver­troue in die me­dia”.

Reg­ter Ber­nard N­goe­pe was die voor­sit­ter van gis­ter se pa­neel. A­friForum is as ’n re­spon­dent aan­ge­gee. Dié or­ga­ni­sa­sie was een van die eer­stes wat oor die blog ge­kla het.

Pil­lay het ge­ap­pel­leer teen die om­buds­man se be­slis­sing dat die pu­bli­se­ring van die blog en re­dak­si­o­ne­le op­volg­kom­men­taar, ge­ti­teld “T­his blog on whi­te men is going vi­ral. He­re’s our re­spon­se”, ver­skeie de­le in die e­tiek­ko­de vir Suid-A­fri­kaan­se druk- en aan­lyn me­dia van 2016 skend.

Die pa­neel moet on­der meer be­paal of die blog en die re­dak­si­o­ne­le kom­men­taar “dis­kri­mi­ne­ren­de of af­bre­ken­de ver­wy­sings na men­se se ras en ge­slag” be­vat en of dit “haat voor­staan wat op ras, et­ni­si­teit, ge­slag of ge­loof ge­grond is en dat dit ska­de wou aan­rig”.

Adv. Ben Winks, Pil­lay se regs­ver­teen­woor­di­ger, het voor N­goe­pe aan­ge­voer die blog is nie haat­spraak nie.

“Wat in die blog voor­ge­stel word, is ’n sleg­te i­dee. Dit is ver­re­gaan­de en o­ën­skyn­lik be­le­di­gend, maar dit is nie die soort van haat­spraak wat in die Grond­wet en die Pers­ko­de voor­ge­hou word nie,” het Winks aan­ge­voer.

Hy het ge­sê dat daar geen ver­klei­ne­ren­de op­mer­kings teen­oor wit mans ge­maak word nie en dat niks in die Grond­wet die uit­ruil van i­dees be­perk nie, ten­sy dit leed aan­hits en haat pro­pa­geer teen­oor die­ge­ne wat in die blog uit­ge­lig word.

Hy het ge­sê daar is geen woor­de in die blog wat na­by daar­aan kom om wit mans van hul mens­li­ke waar­dig­heid of ge­lyk­heid te stroop nie en dat die blog nie dis­kri­mi­neer nie.

Adv. S­te­ve Bud­len­der, vir Sa­nef en die MMA, het saam­ge­stem dat A­friForum ’n “diep­gaan­de wan­be­grip” het van wat die term haat­spraak om­vat. Hy het aan­ge­voer Re­tief het in sy “met al­le re­spek, on­be­hulp­sa­me uit­spraak” nie die drie ver­eis­tes vir haat­spraak – ont­mens­li­king, aan­hit­sing van kwaad en die ver­kon­di­ging van haat – aan­ge­raak nie. Hy het ge­sê e­ni­ge re­de­li­ke per­soon sou die blog as pa­ro­die af­maak, swak ge­skryf deur ’n val­se a­ka­de­mi­kus.

Fo­to: T­WIT­TER

Ve­rashni Pil­lay, voor­ma­li­ge re­dak­teur van Huf­fPost SuidA­fri­ka.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.