Nog ne­ge sko­le land­wyd kom in O­god se vi­sier

Beeld - - Nuus - El­sje du Toit en Ma­re­li­ze Bar­nard

Nog ne­ge sko­le sou gis­ter brie­we van die Or­ga­ni­sa­sie vir Gods­diens­te-on­der­rig en De­mo­kra­sie (O­god) ont­vang het oor wat die or­ga­ni­sa­sie be­weer hul on­wet­ti­ge gods­diens­prak­ty­ke is.

Tot dus­ver het 20 an­der sko­le reeds sul­ke brie­we ont­vang, waar­van ses sko­le ver­le­de week.

Die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg het op 28 Ju­nie be­vind dat een ge­loof nie bo ’n an­der by o­pen­ba­re sko­le be­vor­der mag word nie.

Die Ho­ër­skool S­tel­len­berg in Kaap­stad se noor­de­li­ke voor­ste­de is vol­gens Hans Pie­ter­sen, voor­sit­ter van O­god, ’n “groot son­daar”.

O­god sê S­tel­len­berg is op die lys weens on­der meer ver­plig­te ge­bed voor ek­sa­mens, die be­vor­de­ring van ge­loof in die waar­de­stel­sel, die be­vor­de­ring van Chris­ten­skap in sy nor­me en waar­des, ver­plig­te ge­bed deur die in­ter­kom voor en ná ge­leent­he­de, ver­plig­te mas­sa­ge­be­de in tye van waar­ge­no­me teen­spoed en die be­vor­de­ring van Chris­ten-her­den­kings, soos ’n “Kruis­week” of @S­tel­len­ber­gCross.

Die sko­le wat brie­we ont­vang, dwing Chris­ten­skap aan leer­lin­ge en on­der­wy­sers op, sê O­god.

T­heo Boon­zaai­er, hoof van die Ho­ër­skool S­tel­len­berg, het by na­vraag ge­sê hy het nog nie die brief ont­vang nie en daar­om kan hy nie nou kom­men­taar le­wer nie.

“In­dien daar wel so ’n ken­nis­ge­wing ont­vang word, sal die eer­ste stap wees om dit met die be­heer­lig­gaam te be­spreek,” sê hy.

Die La­er­skool Noord-Eind in die Paarl word op die vin­gers ge­tik on­der meer weens die ver­plig­te skrif­le­sing by die skool en om­dat die skool­dae met “C­hat and faith”-pe­ri­o­des be­gin word.

Die La­er­skool Ei­ke­stad in S­tel­len­bosch word ver­maan om­dat Chris­ten-lied­jies glo in hul koor be­vor­der word en daar in die o­pen­baar net van “die Chris­ten-god” be­sker­ming vir die leer­lin­ge ge­vra word.

Dr. Ja­co De­a­con, ad­junk­hoof van die Fe­de­ra­sie van Be­heer­lig­ga­me van Suid-A­fri­kaan­se Sko­le (Fed­s­as), sê die sko­le sal die kwes­sie in­tern han­teer.

Daar sal van­dees­week met die ses sko­le wat eer­ste brie­we ont­vang het ver­ga­der word oor hoe om die uit­spraak oor gods­diens in hul sko­le te han­teer, sê hy.

“Wan­neer ons klaar is, sal ons in die me­dia be­kend maak wat ons be­sluit het en hoe ons die saak ver­der sal han­teer.”

Pe­tro R­ein­ders van K­riel het dié pie­sang­maan op­ge­to­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.