‘55 dae ná bran­de in Knys­na wil slag­of­fers op­tre­de sien’

Beeld - - Nuus - Eu­ge­ne Gun­ning

Men­se in Knys­na het nog nie moed ver­loor ná die bran­de nie, maar hul­le sal as daar nie op­ge­tree word nie.

Dit was gis­ter die bood­skap van E­du­ard Lot z van die E­den dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit op’ n bui­ten­ge­wo­ne stads raads­ver­ga­de­ring.

Lotz, wat ook be­trok­ke is by die Gar­den Rou­te I­ni­ti­a­ti­ve, het met raads­le­de ge­praat oor plan­ne vir die ge­bied ná die ramp op 7 Ju­nie.

Hy sê dit is al 55 dae se­dert die ramp en dit is dui­de­lik dat die im­pak baie groot is.

Se­we men­se is dood en die­re het ook dood­ge­brand.

Dit is ook die eer­ste keer dat wel­va­ren­de men­se in Suid-A­fri­ka op so ’n skaal ge­raak is. Na ra­ming is 1 196 hui­se óf be­ska­dig óf ver­nie­tig. So­wat 90% daar­van is in Knys­na.

Bos­bou­plan­ta­sies en sa­ke­on­der­ne­mings is ver­nie­tig. Voorts is ska­de aan in­fra­struk­tuur aan­ge­rig.

Vol­gens Lotz moet ook in ge­dag­te ge­hou word dat baie men­se hul werk ver­loor het. Daar is by­voor­beeld tuin­wer­kers wat nie meer werk het nie om­dat men­se se tui­ne in die bran­de be­ska­dig of ver­nie­tig is.

Daar is uit­da­gings, soos by­voor­beeld men­se wat ge­trau­ma­ti­seerd is, en na­tuur­lik die droog­te.

Van die men­se se ei­en­dom is nie ver­se­ker nie en hul­le is nou plak­kers op hul eie ei­en­dom.

Na ra­ming word so­wat 800 ge­sin­ne ty­de­lik by on­der meer va­kan­sie­plek­ke ge­huis­ves. Voor De­sem­ber, wan­neer die va­kan­sie­sei­soen be­gin, sal hul­le an­der bly­plek moet kry.

Van die struk­tu­re wat be­ska­dig is, was van as­bes. Die reg­te ver­wy­de­ring daar­van moet aan­dag kry, an­ders kan dit nóg ’n ramp ver­oor­saak.

Lotz sê slag­of­fers wil 55 dae ná die ramp nie meer weet van ver­ga­de­rings nie. Hul­le wil sien wat ge­beur.

Die staat het hulp­bron­ne be­skik­baar ge­stel, maar dit op sig­self sal die uit­da­dings nie die hoof kan bied nie. Ven­noot­skap­pe moet met die pri­va­te sek­tor en nie re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies ge­sluit word, sê Lot z.

Hy vra raads­le­de om gou be­slui­te te neem en dit deur te voer, al moet bui­ten­ge­wo­ne raads­ver­ga­de­ring s ge­hou word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.