3 500 by groep hul werk kwyt

Nou ‘doel­tref­fen­der, me­de­din­gen­der’ – hoof

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Die klein­han del­groep Pick n Pay sê hy het die rol­le en funk­sies van sy werk­mag met so­wat 10% ge­sny en sy pro­gram van vry­wil­li­ge skei­dings­pak­ket­te i snou af­ge­han­del.

Maar die uit­be­ta­ling van die skei­dings­pak­ket­te gaan’ n een­ma­li­ge kos­te-im­pak op­sy ver­dien­ste vir die half­jaar tot ein­de Au­gus­tus hê wat sy we­sens­ver­dien­ste na ver­wag­ting met 20% of 17c per aan­deel sal ver­min­der.

Dié nuus het sy aan­deel­prys gis­ter in die og­gend ver­han­de­ling met 1,5% tot R60,69 laat daal, maar dit het la­ter om­ge­swaai en was die mid­dag 4% ho­ër op R64,15.

Ri­chard Bras­her, uit­voe­ren­de hoof van Pick n Pay, sê die vry­wil­li­ge skei­dings pro­gram was een van ver­skeie stap­pe wat die groep ge­doen het om die on­der­ne­ming me­de­din­gen­der te kry te mid­de van ’n taai han­dels­om­ge­wing. “Dit sal ’n we­sen­li­ke im­pak op ons half­jaar­sy­fers hê, maar sal die on­der­ne­ming meer vaart­be­lyn en doel­tref­fen­der maak. Die ver­la­ging van ons kos­te sal ons meer be­weeg­ruim­te gee om aan klan­te selfs la­er pry­se en be­ter waar­de te gee.”

Pick n Pay het in A­pril met die vry­wil­li­ge skei­dings pro­gram be­gin na­dat so­wat 10% van die rol­le en funk­sie sin sy hoof­kan­toor, streek­struk­tuur, win­kel be­dry­wig­he­de en voor­sie­ning s ket­ting ge­ï­den­ti­fi­seer is wat hy kan uit­sny.

Vol­gens die groep was dié rol­le en funk­sies nie meer no­dig was nie dank­sy ’n ver­be­te­ring in die or­ga­ni­se­ring, be­plan­ning en teg­no­lo­gie.

As vry­wil­li­ge skei­dings­pak­ket het werk­ne­mers ’n week en ’n half se ek­stra be­ta­ling per vol­tooi­de diens­jaar ge­kry, as­ook vier we­ke se be­ta­ling vir die ken­nis­maand.

Da­vid North, uit­voe­ren­de hoof vir stra­te­gie en kor­po­ra­tie­we sa­ke van Pick n Pay, sê die sny van 10% van die rol­le en funk­sies het nie nood­wen­dig ’n reg­streek­se kor­re­la­sie met die ge­tal per­so­neel­le­de wat be­snoei is nie, maar is wel ’n row­we aan­dui­ding. Hy sê die kos­te van die skei­dings­pak­ket­te wat uit­be­taal is, sal oor die vol­le boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie neu­traal wees en dit sal ge­ab­sor­beer word deur die groep se ver­wag­te wins vir die vol­le boek­jaar.

In die boek­ja­re wat volg, sal dit ’n po­si­tie­we ef­fek hê aan­ge­sien die per­so­neel­kos­te dan la­er sal wees.

Ver­al by Pick n Pay se ver­sprei­ding sen­trums, wat oor die laas­te paar jaar ge­sen­tra­li­seer is, is ge­raak.

Tus­sen 60% en 70% van sy ver­sprei­ding is nou al ge­sen­tra­li­seer, sê North.

Waar die on­der­skeie ver­skaf­fers met hul eie vrag­mo­tors een ná die an­der goe­de­re by el­ke Pick n Pay-win­kel af­ge­le­wer het en die win­kel dan per­so­neel­le­de ge­reed moes hê om die voor­raad te tel, word al hoe meer af­le­we­rings nou van sy eie ver­sprei­ding sen­trums af ge­ko­ör­di­neer. Min­der vrag­mo­tors hoef na die win­kels te ry.

Die men­se wat voor­heen aan­ge­stel is om voor­raad te tel, kon nou in an­der rol­le in die win­kel ge­bruik word

om klan­te­diens te help ver­be­ter.

Pick n Pay sê hul­le sal bin­ne­kort ’n ver­de­re han­del s ver­kla­ring uit­stuur oor sy ver­wag­te ver­dien­ste vir die half­jaar. Dit word op 17 Ok­to­ber ver­wag.

Hoe­veel men­se word ge­raak?

Vol­gens sy 2017-jaar­ver­slag het Pick n Pay in die boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie 54 400 werk­ne­mers ge­had. Die vry­wil­li­ge skei­dings pro­gram het so­wat 3 500 men­se ge­raak, want dit sluit nie per­so­neel van sy af­de­ling Boxer in nie.

In die vo­ri­ge boek­jaar het die Pick n Pay-groep R6,6 mil­jard aan per­so­neel­kos­te be­stee, wat 9% meer was as in die vo­ri­ge jaar.

In daar­die boek­jaar het Pick n Pay ge­spog dat hy 4 500 nu­we werk­ge­leent­he­de ge­skep het.

Die eer­ste weer­ga­we van die Su­per A­ni­mals­app is 200 000 keer af­ge­laai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.