K­ring­mo­del van sa­ke help on­der­ne­mings én aar­de

Beeld - - Sake -

Het jy al ooit ge­dink aan die moont­lik­heid om jou je­ans te huur en dit te­rug te gee as jy lus raak vir nu­wes?

Dit is een van die nu­we denk­wy­ses wat deel vorm van die grond­slag van ’n “krin­g­e­ko­no­mie”.

Sir­kel­vor­mi­ge sa­ke­mo­del­le wen al hoe meer veld by in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye.

U­ni­le­ver, Re­nault, Google en Ni­ke be­weeg al hoe meer in daar­die rig­ting, en ste­de soos Lon­den, Am­ster­dam en Pa­rys on­der­soek ook die moont­lik­heid van krin­g­e­ko­no­mieë.

Dit be­te­ken jy her­be­nut pro­duk­te, on­der­de­le en ma­te­ri­a­le ter­wyl jy af­val, be­soe­de­ling en e­ner­gie­ver­bruik ver­min­der.

Lon­den se raad vir af­val en her­win­ning het ver­le­de maand sy plan­ne daar­voor be­kend ge­maak.

Die eind­doel is nie net om uit­laat­gas­se te ver­min­der nie, maar ook om werk te skep.

“Lon­den word deur on­ge­ken­de druk op sy grond en hulp­bron­ne in die ge­sig ge­staar.

“Die stad sal na ’n krin­g­e­ko­no­mie moet be­weeg om te kan oor­leef ,” meen S­hir­ley Ro­dri­gues, ad­junk bur­ge­mees­ter vir om­ge­wing- en e­ner­gie­sa­ke.

Deur min­der te ver­bruik, sal die B­rit­se hoof­stad min­der plek vir rom­mel en die ver­wer­king daar­van no­dig hê, wat meer ruim­te vir in­fra­struk­tuur kan be­te­ken.

Ro­dri­gues re­ken mil­jar­de pon­de kan so ge­spaar word en dit be­hoort te help om 12 500 pos­te te skep.

Ui­ter­aard sal min­der ver­vaar­di­ging van­weë die af­na­me in ver­bruik ook min­der kweek­huis­gas­se be­te­ken.

“Ons kan dit reg­kry deur hulp­bron­ne doel­tref­fen­der te be­nut en deur die leef­tyd van pro­duk­te te ver­leng, as­ook deur goe­de­re te deel.”

Die reu­se­fir­ma PwC doen dit reeds en bied gra­tis raad aan sy kli­ën­te oor hoe hul­le dit ook kan doen.

Die maat­skap­py be­nut die ge­bruik­te o­lie van sy ka­fe­te­ri­as en an­der kom­bui­se om hit­te in kan­toor­ge­boue op te wek; her­stel en her­stof­feer kan­toor­meu­bels; en gee sy ou re­ke­naars en te­le­fo­ne aan ’n bui­te­maat­skap­py wat dit ver­koop.

B­rid­get Jack­son, PwC se hoof van kor­po­ra­tie­we vol­hou­baar­heid, sê hul­le on­der­soek al­les, soos die her­be­nut­ting van ou kan­toor­mat­te tot wer­ker­u­ni­forms.

“Groot be­spa­rings is moont­lik en daar is die by­ko­men­de voor­deel dat jy be­wys jy is ’n ve­r­ant­woor­de­li­ke maat­skap­py. Boon­op is dit ’n on­der­werp wat ons werk­ne­mers baie in­te­res­sant vind.

“As ons kli­ën­te raad gee oor vol­hou­baar­heid, moet ons mos wys dat ons dit self ook kan doen.”

Som­mi­ge on­der­ne­mings on­der­soek ma­nie­re waar­op hul­le min­der af­hank­lik van on­ver­werk­te grond­stow­we kan word om­dat pry­se mak­lik wis­sel en dit al hoe moei­li­ker kan word om in die han­de te kry.

Daar­om her­be­nut hul­le a­lu­mi­ni­um in die ver­vaar­di­ging van mo­tors, ver­koop ge­bruik­te tek­kies in sport­win­kels en ver­huur van fo­to­ko­pi­eer ma­sjie­ne en kan­toor­lig­te tot je­ans. Jy kan hul­le te­rug­gee so­dra jy wil “op­gra­deer”.

Lon­den hoop dat ar­gi­tek­te al hoe meer ge­boue sal ont­werp wat aan die ein­de van hul le­wen­si­klus uit­me­kaar­ge­haal kan word so­dat die ma­te­ri­a­le en kom­po­nen­te weer ge­bruik kan word.

“Ons is nog in die be­gin­sta­di­um. In hier­die sta­di­um speel som­mi­ge on­der­ne­mings, ste­de en na­si­o­na­le re­ge­rings net rond met die i­dee,” sê As­hi­ma Suk­hdev van die raad­ge­wen­de El­len Ma­cArt­hur-stig­ting.

“Maar ek hoop dat Lon­den ’n krin­g­e­ko­no­mie ten vol­le sal aan­neem.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.