La­er re­po­koers ‘help net op kort ter­myn’

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

Te mid­de van toe­ne­men­de po­li­tie­ke druk sal die Re­ser­we­bank se on­lang­se be­sluit om die re­po­koers te ver­laag e­ko­no­mie­se groei op kort ter­myn ’n hup­stoot gee, sê Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce.

Son­der be­slis­sen­de struk­tu­re­le her­vor­mings sal groei op lan­ger ter­myn eg­ter ge­demp bly, sê die kre­diet gra­deer­der.

Daar was spra­ke van die na­si­o­na­li­se­ring van die Re­ser­we­bank op die ANC se on­lang­se be­leid s kon­fe­ren­sie, en hoe­wel die be­sluit daar­oor uit­ein­de­lik in De­sem­ber op die par­ty se ver­kie­sings kon­fe­ren­sie ge­neem gaan word, was die mark se re­ak­sie ne­ga­tief, sê Moody’s.

Le­setja K­ga­ny­a­go, pre­si­dent van die Re­ser­we­bank, het twee we­ke ge­le­de ver­ras deur die re­po­koers met 25 ba­sis­pun­te tot 6,75% te ver­laag.

K­ga­ny­a­go het be­na­druk dat hy nié on­der po­li­tie­ke druk ge­swig het om die ren­te­koers te ver­laag nie.

Adv. Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne, die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB), het on­langs by die par­le­ment aan­be­veel dat hy die Re­ser­we­bank se man­daat ver­an­der om eer­der op e­ko­no­mie­se groei en trans­for­ma­sie te fo­kus as op die be­sker­ming van die rand (wat neer­kom op in­fla­sie­be­heer).

Die Re­ser­we­bank het haar eg­ter hof toe ge­neem om sy man­daat, soos uit­een­ge­sit in die Grond­wet, te be­skerm. Sy het la­ter te­rug­ge­krab­bel oor haar aan­be­ve­ling. Die hof­saak gaan eg­ter mô­re in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria voort.

Moody’s sê po­li­tie­ke druk op die Re­ser­we­bank om ek­span­si­o­nê­re mo­ne­tê­re be­leid te hand­haaf – dus ver­la­ging van ren­te­koer­se – gaan waar­skyn­lik heers, te­sa­me met toe­ne­men­de druk vir gro­ter fis­ka­le be­ste­ding.

Vol­gens Moody’s sluit an­der sen­tra­le ban­ke groei, werk­loos­heid en an­der doel­wit­te in hul man­daat in, maar is dit on­ge­woon dat ’n sen­tra­le bank e­ko­no­mie­se groei as sy hoof­doel­wit het en om e­ni­ge ver­wy­sing na die waar­de van die land se geld­een­heid te ver­wy­der.

“Boon­op wys die tyds­be­re­ke­ning van die O B se ver­slag( ná’ n groot ka­bi­net skom­me­lin­ge n voor die ANC se be­leid s kon­fe­ren­sie) op toe­ne­men­de po­li­tie­ke druk vir min­der on­af­hank­li­ke mo­ne­tê­re be­leid, ’n be­lang­ri­ke pi­laar in ons be­pa­ling dat Suid-A­fri­ka in­sti­tu­si­o­ne­le krag ge­lei­de­lik ver­sleg,” sê Moody’s.

“Dit stuur ook nog ’n on­dui­de­li­ke bood­skap oor die be­leids­rig­ting op ’n tyd­stip van baie lae en da­len­de sa­ke­ver­troue, en val saam met kor­po­ra­tie­we be­stuurs­pro­ble­me by staats­in­stel­lings .”

Moody’s het ’n ne­ga­tie­we voor­uit­sig op staat­skuld, wat die ri­si­ko van nog ’n af­gra­de­ring van­jaar – tot rom­mel­sta­tus – ver­hoog.

Die ren­te koers­ver­la­ging k om­te mid­de van da­len­de in­fla­sie, wat nou net­jies in die Re­se­we­bank se tei­ken­band van tus­sen 3% en 6% is. Moody’s ver­wag dat die Re­ser­we­bank die ren­te­koers la­ter van­jaar weer sal ver­laag, ten­sy in­fla­sie ver­wag­ting sweer be­gin styg.

Vol­gens Moody’s sal die la­er ren­te­koers lei tot goed­ko­per skul­de n in­ves­te­ring aan­moe­dig, wat groei’ n hup­stoot kan gee. Die da­len­de in­fla­sie­koers, te­sa­me met die ren­te­koers ver­la­ging, sal sa­ke ver­troue’ n hup­stoot gee en die druk op suk­ke­len­de Suid-A­fri­kaan­se huis­hou­dings ver­laag. Die sta­di­ge voor­uit­gang met struk­tu­re­le her­vor­ming van die e­ko­no­mie be­lem­mer eg­ter steeds die po­ten­si­aal vir e­ko­no­mie­se groei, sê die a­gent­skap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.