Hu­la­min sê sy blik­kies ver­koop

Beeld - - Geklassifiseerd - El­vi­ra Wood

Hu­la­min sê daar is steeds ’n ste­wi­ge vraag na sy koel­drank- en bier­blik­kies, al gaan dit baie sleg in die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie.

Die ver­vaar­di­ger van a­lu­mi­ni­um­pro­duk­te sê sy stra­te­gie om sy pro­duk­te te di­ver­si­fi­seer en oor­se­se mark­te daar­voor te soek, het hom in die eer­ste helf­te van sy boek­jaar goed te staan ge­kom, en sal ook in die twee­de helf­te help.

Die groep se we­sens­ver­dien­ste per aan­deel vir die half­jaar tot ein­de Ju­nie het met 17% tot 56c ge­styg.

Hu­la­min ver­vaar­dig ge­rol­de en uit­ge­pers­te a­lu­mi­ni­um wat on­der meer in koel­drank­blik­ke, mo­tor­on­der­de­le en ver­pak­king ge­bruik word.

Sy in­kom­ste het met 3% tot R5,09 mil­jard ge­groei, ter­wyl sy wins ná be­las­ting 16,8% ho­ër op R177 mil­joen te staan kom. Dit is teen­oor sy ver­ge­ly­ken­de re­sul­ta­te in 2016.

“Hu­la­min het goed pres­teer met be­trek­king tot ver­vaar­di­ging en ver­be­ter­de fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te ge­le­wer. Dit is on­danks moei­li­ke mark­toe­stan­de en die rand wat 14% ster­ker was teen­oor die ver­ge­ly­ken­de tyd­perk in 2016,” sê Ri­chard Ja­cob, uit­voe­ren­de hoof van Hu­la­min, in ’n ver­kla­ring op die JSE se nuus­diens, Sens.

Ver­koops­vo­lu­mes het met 8% tot

119 000 ton ge­styg.

Die maat­skap­py sê hy ver­wag om sy pres­ta­sie in die twee­de helf­te van die jaar te hand­haaf. Hy waar­sku eg­ter daar gaan on­der­bre­kings by som­mi­ge van sy be­dry­wig­he­de wees weens be­plan­de in­stand­hou­ding en op­gra­de­ring van toe­rus­ting. Een van die pro­jek­te wat vol­tooi gaan word, is die vol­gen­de fa­se van die om­ska­ke­ling van vloei­ba­re pe­tro­le­um­gas na saam­ge­pers­te na­tuur­li­ke gas (CNG) by sy aan­leg­te.

Dit sal die ge­bruik van CNG in aan­leg­te tot on­ge­veer 45% van to­ta­le gas­ver­bruik ver­hoog.

Hu­la­min ver­vaar­dig die mees­te van sy pro­duk­te by sy aan­leg in Pie­ter­ma­ritz­burg, K­waZu­lu­Na­tal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.