Jag be­gin op Hlau­di se pen­si­oen

TUSSENTYDSE RAAD TREE OP SAUK oor­weeg straf­klag teen hom

Beeld - - Voorblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Hlau­di Mot­soe­neng kan hom die een of an­der tyd in die be­skul­dig­de­bank van ’n hof be­vind, want die SAUK se tussentydse raad oor­weeg straf­reg­te­li­ke klag­te teen hom.

Die af­ge­dank­te be­dryfs­hoof van die na­si­o­na­le uit­saai­er kan selfs sy pen­si­oen kwyt wees as die tussentydse raad se po­gings slaag.

E­ni­ge van Mot­soe­neng se ver­meen­de hand­lan­gers wat hul­le in sy ter­myn as be­dryfs­hoof aan mis­da­de skul­dig ge­maak het, kan ook op­tre­de teen hul­le ver­wag.

Reg­stap­pe is reeds be­gin om al­le on­reg­ma­ti­ge geld te ver­haal van Mot­soe­neng en James A­gu­ma, wat on­langs as waarnemende uit­voe­ren­de hoof be­dank het.

Dit sluit ’n bo­nus van

R11 mil­joen in wat Mot­soe­neng glo vir die Mul­tiC­hoi­ce-tran­sak­sie ge­kry het.

Die SAUK wil ook Mot­soe­neng en A­gu­ma se pen­si­oen­uit­be­ta­lings be­kyk en drin­gend reg­stap­pe in­stel as hul­le nie daar­op ge­reg­tig is nie.

K­ha­nyi­si­le K­weya­ma, voor­sit­ter van die SAUK se tussentydse raad, het gis­ter ge­sê dít is van die be­oog­de stap­pe teen ver­al Mot­soe­neng, on­der wie se be­stuur die SAUK tot op die rand van fi­nan­si­ë­le in­een­stor­ting ge­lei is.

Die tussentydse raad het gis­ter die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor kom­mu­ni­ka­sie in­ge­lig oor hoe daar ge­vor­der word om die aan­be­ve­lings van die par­le­men­tê­re on­der­soek na die SAUK toe te pas.

“Ons win tans ’n regs­me­ning in oor reg­stap­pe (teen Mot­soe­neng en A­gu­ma).

“As daar ’n saak is, sal ons hul­le on­der­werp aan die no­di­ge regs­pro­ses­se, straf­reg­te­li­ke stap­pe in­ge­sluit,” sê K­weya­ma.

Sy sê die tussentydse raad weet van die stap­pe wat Mot­soe­neng teen sy af­dan­king by die Kom­mis­sie vir Ver­soe­ning, Be­mid­de­ling en Ar­bi­tra­sie (KVBA) in­ge­dien het.

“Die SAUK word daar ver­teen­woor­dig.”

K­weya­ma sê die SAUK doen ook om ’n staats­waar­borg by die te­sou­rie aan­soek so­dat hy sy geld­sa­ke ag­ter­me­kaar kan kry.

Die ko­mi­tee het gis­ter ook ge­hoor dat pres. Ja­cob Zu­ma ná drie maan­de steeds nie die spe­si­a­le on­der­soek­een­heid (SOE) op­drag ge­gee het om ’n fo­ren­sie­se on­der­soek te doen na on­der meer ver­mors­te en on­re­ël­ma­ti­ge uit­ga­wes, as­ook twy­fel­ag­ti­ge kon­trak­te se­dert 2012 by die SAUK nie.

LP’s soos M­buyi­se­ni Nd­lo­zi (EFF) en S­te­ve Swart (ACDP) is erg be­kom­merd daar­oor.

Nd­lo­zi wou weet waar­om Zu­ma die SOE-on­der­soe­ke ver­traag.

“Is dit mis­kien om­dat sy vrien­de ook daar­by be­trek word?”

Vol­gens K­weya­ma het die tussentydse raad be­sluit om nie voort te gaan om adv. T­hu­li Ma­don­se­la, voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, se ver­doe­men­de ver­slag oor die SAUK en Mot­soe­neng in ’n hof te laat her­sien nie.

Die SAUK se kon­trak­te met ANN7, die Gup­ta-fa­mi­lie se TV­ka­naal, en die koe­rant New Age, wat die ont­byt­pro­gram met po­li­ti­ci in­sluit, is ook ge­kan­sel­leer.

“Die Mul­tiC­hoi­ce-kon­trak word ook her­sien op grond daar­van dat dit die SAUK be­na­deel en stry­dig met die o­pen­ba­re be­lang is.

“Die SAUK win ook regs­ad­vies in oor die aan­spreek­lik­heid van al­le raads­le­de, amp­te­na­re, uit­voe­ren­de groep­hoof­de en werk­ne­mers wat (in Mot­soe­neng se ter­myn) be­trok­ke was by ver­ga­de­rings waar­op be­slui­te ge­neem is wat stry­dig is met die SAUK-wet­te.”

K­weya­ma sê ook Mot­soe­neng se be­sluit dat die SAUK 90% plaas­li­ke in­houd moet uit­saai, het die uit­saai­er se TV-ka­na­le R183 mil­joen aan ad­ver­ten­sie­in­kom­ste ge­kos en ra­di­o­sta­sies R29 mil­joen.

Dit is be­ne­wens die R72 mil­joen wat dit ge­kos het om pro­gram­me te ver­vang en om in­ter­na­si­o­na­le uit­saai­kon­trak­te te eer­bie­dig.

Humphrey Maxeg­wa­na, voor­sit­ter van die por­te­feul­je­ko­mi­tee, sê die pro­ses om ’n per­ma­nen­te SAUK-raad aan te stel, sal vol­gen­de week in al­le erns be­gin.

So­wat 362 aan­soe­ke is reeds ont­vang.

In­tus­sen het Zo­la Ma­ja­vu, Mot­soe­neng se pro­ku­reur, gis­ter ge­sê die SAUK het nog nie ’n hof­be­vel ge­kry om Mot­soe­neng en A­gu­ma se pen­si­oen­uit­be­ta­ling te­rug te hou nie, be­rig

Je­a­nel­le G­rey­ling.

“Die SAUK be­taal nie eens die pen­si­oe­ne uit nie, maar pen­si­oen­fonds­trus­tees.”

Ma­ja­vu en Mot­soe­neng was on­be­wus daar­van dat die SAUK straf­reg­te­li­ke klag­te teen Mot­soe­neng wil in­dien.

Fo­to: FELIX DLANGAMANDLA

Hlau­di Mot­soe­neng

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.