Hof sê eers la­ter oor OB en Re­ser­we­bank

Beeld - - Nuus - Niel Jou­bert en Fran­cois Wil­li­ams

Die Re­ser­we­bank het sy man­daat om die rand te be­skerm gis­ter aan twee fron­te ver­de­dig.

Die bank het eer­stens in ’n aan­soek in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ge­vra die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) se aan­be­ve­ling dat die bank se man­daat moet ver­an­der, moet ter­sy­de ge­stel word.

En in die par­le­ment het Le­setja K­ga­ny­a­go, die bank se p­re­si­dent, voor die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies ge­sê hy en sy kol­le­gas sal tot die bit­ter ein­de veg om die bank se on­af­hank­lik­heid te ver­se­ker.

Adv. David Un­ter­hal­ter SC het in P­re­to­ria na­mens die Re­ser­we­bank ge­sê die bank het die hof ge­na­der om­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof in ’n an­der saak be­slis het die OB se re­me­di­ë­ren­de voor­stel­le is bin­dend.

Adv. Bu­si­si­we Mkhwe­ba­ne, die OB, het in Ju­nie aan­be­veel dat die Grond­wet ge­wy­sig moet word om die Re­ser­we­bank se man­daat te ver­an­der. Haar aan­be­ve­ling geld dus tot­dat ’n hof dit ter­sy­de stel.

Sy het aan­be­veel dat die Re­ser­we­bank eer­der op e­ko­no­mie­se groei en trans­for­ma­sie fo­kus as op die be­sker­ming van die rand.

Un­ter­hal­ter het aan­ge­voer as die bank se man­daat ge­wy­sig word, sal dit sy kern­be­voegd­heid ver­wy­der om die rand te be­skerm en in­fla­sie sta­biel te hou.

Vol­gens die Re­ser­we­bank het die OB bui­te haar mag­te op­ge­tree.

Die OB staan nie die bank se aan­soek teen nie. Sy het ver­le­de maand ge­sê sy het op regs­ad­vies be­sluit om nie ’n stryd daar­oor in die hoog­ge­regs­hof te voer nie.

Vol­gens Un­ter­hal­ter ver­staan die OB nie die rol van die Re­ser­we­bank nie of waar­om dit ’n kri­tie­ke rol in die hand­ha­wing van fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit in Suid-A­fri­ka speel.

Sy reg­ver­dig steeds haar aan­be­ve­lings, sê hy.

Mkhwe­ba­ne hou vol dat die Re­ser­we­bank se man­daat te “eng” is.

Reg­ter John Murp­hy het uit­spraak voor­be­hou. Hy het ge­sê hy sal die uit­spraak le­wer voor 18 Au­gus­tus, die dag waar­op die OB in haar oor­spronk­li­ke ver­slag aan­ge­dui het sy soek ’n ant­woord van die Re­ser­we­bank.

K­ga­ny­a­go het in Kaap­stad ge­sê die hui­di­ge po­li­tie­ke on­se­ker­heid skend reeds be­leg­gers­ver­troue.

An­der lan­de se sen­tra­le ban­kiers vra hom tel­kens uit oor wat hier aan die ge­beur is. “Dit is sen­tra­le ban­kiers van ons groot han­dels­ven­no­te, nie van k­lein lan­de nie.”

Hy het weer be­klem­toon dat die Re­ser­we­bank se pri­va­te aan­deel­hou­ers be­lang­rik is vir o­pen­ba­re aan­spreek­lik­heid en deur­sig­tig­heid.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.