R3 mil­jard om leer­lin­ge te ver­voer

KIN­DERS IN LIM­PO­PO, NOORD­WES LY Maar 100 000 is steeds ge­strand

Beeld - - Nuus - Ja­son Felix

Die re­ge­ring het ver­le­de jaar R2,7 mil­jard aan leer­lin­ge se ver­voer be­stee en gaan in die hui­di­ge boek­jaar R3 mil­jard be­stee, tog sal by­na 100 000 kin­ders in vier pro­vin­sies nie ver­voer kan word nie.

Die na­si­o­na­le de­par­te­ment van ver­voer het dié en an­der sy­fers gis­ter aan die Wes-Kaap­se staan­de ko­mi­tee oor on­der­wys voor­ge­lê ná ’n ver­soek van die ko­mi­tee.

El­mon Maake, di­rek­teur van leer­ling­ver­voer, sê hoe­wel fi­nan­si­ë­le uit­da­gings ont­staan, moet el­ke kind wat ver­voer be­no­dig dit kry.

“Dit is een van die be­leids­ver­eis­tes. Ons weet daar is kin­ders wat in ver­af­ge­leë ge­bie­de woon en dit is soms ui­ters moei­lik om dié om­stan­dig­he­de te ver­my.

“Dit is nog moei­li­ker om die be­gro­tings te sny, want die ge­vol­ge is veel gro­ter. Kin­ders moet lang af­stan­de stap, hul­le is moeg en sal geen­sins kan kon­sen­treer nie,” sê Maake.

Lui­dens sy voor­leg­ging het 521 711 leer­lin­ge in die land dié ver­voer in die 2016-’17-boek­jaar be­no­dig. Net 419 849 het wel ver­voer ge­kry.

Die Oos-Kaap het die mees­te sul­ke leer­lin­ge (111 406) ge­had, dan Gau­teng (97 114), K­waZu­luNa­tal (71 000), M­pu­ma­lan­ga (60 231) en die Wes-Kaap (57 416).

Die na­si­o­na­le be­gro­ting vir die ver­voer van leer­lin­ge is in dié boek­jaar met 6% oor­skry.

Die groot­ste oor­skry­ding was in die Oos-Kaap, die Vry­staat, K­waZu­lu-Na­tal en Gau­teng. Die Wes-Kaap, Noord­wes, die Noord-Kaap, M­pu­ma­lan­ga en Lim­po­po het bin­ne hul be­gro­ting ge­bly.

Vir die 2017-’18-boek­jaar is 556 294 leer­lin­ge wat ver­voer no­dig het land­wyd ge­ï­den­ti­fi­seer, maar net 459 580 gaan ge­help word.

Dit be­te­ken 96 714 leer­lin­ge sal hul eie ver­voer moet kry. Die Oos-Kaap, K­waZu­lu-Na­tal, Noord­wes en Lim­po­po word die erg­ste daar­deur ge­raak.

Die to­ta­le be­gro­ting vir die 2017-’18-boek­jaar is net meer as R3 mil­jard.

Die pro­vin­sies met die groot­ste be­gro­ting daar­voor is die Oos-Kaap (R498 mil­joen), Gau­teng (R779 mil­joen), M­pu­ma­lan­ga (R467 mil­joen), die Wes-Kaap (R380 mil­joen) en Noord­wes (R287 mil­joen).

Maake sê die de­par­te­ment is be­sig met plan­ne om sy stel­sels te ver­be­ter en meer in­klu­si­wi­teit te ver­se­ker.

“Dit kan nie wees dat geld ’n kwes­sie in die een pro­vin­sie is, maar nie in ’n an­der nie. Dit kan net nie wees nie.”

John Mot­sat­sing, di­rek­teur van pad­ver­voer­re­gu­le­ring, sê die ge­bruik van bak­kies om leer­lin­ge te ver­voer, bly ’n pro­bleem.

“Mi­ni­bus­taxi’s en an­der voer­tuie wil nie in se­ke­re lan­de­li­ke ge­bie­de in­gaan nie. Soms is se­ke­re voer­tuie nie ge­skik vir se­ke­re paaie nie. In som­mi­ge ge­meen­skap­pe is daar blyk­baar net bak­kies be­skik­baar om leer­lin­ge te ver­voer en ons moet hul­le on­ge­luk­kig ook ak­kom­mo­deer,” sê hy.

Die­ge­ne met bak­kies wat leer­lin­ge wil ver­voer, moet ’n aan­be­ve­ling van die be­trok­ke skool­be­heer­lig­gaam kry voor­dat ’n li­sen­sie­raad ’n per­mit daar­voor sal uit­reik, sê Mot­sat­sing.

Ba­sil Ki­ve­do, DA-LPW en voor­sit­ter van die ko­mi­tee, sê: “Die de­par­te­ment werk on­der toe­ne­men­de druk, maar ek is bly om te sien dat hy die pro­ble­me ver­staan, aan­dag daar­aan gee en leer­lin­ge se be­lan­ge op die hart dra.”

T­heo O­li­vier, ANC-LPW, het met Ki­ve­do saam­ge­stem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.