A­friForum: Ge­hal­te van land se wa­ter kwel

Beeld - - Nuus - Sim­vuy­e­le Ma­ge­za

Men­se be­land in die hos­pi­taal om­dat hul­le siek word van vuil wa­ter, sê Pie­ter du Toit, hoof van P­ri­de­co Hol­dings, wat ’n wa­ter­sui­we­rings­mid­del ver­koop.

Hy het by die uit­rei­king van A­friForum se blou-en-groen­drup­pel­ver­slag vir 2017 ge­praat.

A­friForum het die wa­ter­ge­hal­te van 156 dor­pe in die land ge­toets. D­rink­wa­ter in Lep­ha­la­le (El­lis­ras), Heil­bron en Vil­liers vol­doen glo nie aan die na­si­o­na­le stan­daar­de van vei­li­ge d­rink­wa­ter nie.

Mar­cus Paw­son, A­friForum se hoof van om­ge­wing­sa­ke, sê wê­reld­wyd sterf by­na 4 mil­joen men­se jaar­liks aan wa­ter­ver­wan­te siek­tes, waar­van die mees­te kin­ders jon­ger as vyf jaar oud is.

Se­dert 2013 is Suid-A­fri­ka se wa­ter­bron­ne on­der druk ná die droog­te in groot de­le van die land wat nog de­le van die WesKaap, die Noord-Kaap en die Oos-Kaap raak.

“Ge­meen­skap­pe moet aan­dring op hul reg op toe­gang tot skoon, lo­pen­de wa­ter en mu­ni­si­pa­li­tei­te tot ver­ant­woor­ding roep deur ge­reeld die ge­hal­te van drink- en ri­ool­wa­ter te mo­ni­tor,” sê Paw­son.

Die re­sul­ta­te van die wa­ter­toet­se wat A­friForum ge­doen het, is kom­mer­wek­kend, ver­al wat be­tref s­wak ri­o­le­rings­be­stuur. Dit dui op die ver­de­re ver­val van Suid-A­fri­ka se in­fra­struk­tuur en ’n te­kort aan be­kwa­me per­so­neel­le­de om wa­ter­in­stel­lings te be­stuur, sê hy.

A­friForum ver­soek mu­ni­si­pa­li­tei­te met s­wak wa­ter­ge­hal­te om die wa­ter­stan­daard bin­ne 24 uur te her­stel, sê Paw­son.

“Die de­par­te­ment van wa­ter en sa­ni­ta­sie en mu­ni­si­pa­li­tei­te is ver­ant­woor­de­lik vir die ri­ool­kri­sis waar­in die land hom, on­danks ’n be­gro­ting van meer as R15 mil­jard, be­vind.”

Die de­par­te­ment het in die 2015-’16-boek­jaar R827 mil­joen aan die de­par­te­ment van fi­nan­sies te­rug­ge­gee om­dat die geld nie be­stee is nie. Dit bring die on­be­ste­de be­drag vir die laas­te paar jaar op meer as R2 mil­jard te staan, ter­wyl ’n ge­raam­de 4 200 me­ga­li­ter ri­ool­vuil daag­liks in ri­vier­stel­sels be­land.

Van die dam­her­te wat in 2010 op Rob­ben­ei­land ge­vang en na Li­ons­rock by Beth­le­hem ver­skuif is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.