Te slim ro­bot­te se dra­de word vir eers ge­knip

Beeld - - Nuus - Ma­re­li­ze Bar­nard

Bob en A­li­ce, twee ro­bot­te, het ge­sels en on­der­han­del – vol­gens die op­drag wat uit­ge­voer moes word. Maar toe be­gin hul­le ho­pe­loos te slim raak en ont­wik­kel hul eie taal.

Nou is dié twee kuns­ma­ti­gein­tel­li­gen­sie-ro­bot­te, wat deel is van Fa­ce­book se pro­gram Fa­ce­book Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Re­se­arch (Fair), lui­dens be­rig­te vir eers af­ge­ska­kel.

Die twee ro­bot­te het in hul pro­ses van on­der­han­de­ling en ge­sprek be­gin om ’n soort ko­de of eie woor­de en sin­ne te vorm.

Op For­bes se web­werf skryf To­ny Brad­ley wat tus­sen die twee ro­bot­te ge­beur het, is kom­mer­wek­kend én won­der­lik. Dit bied ’n ky­kie na die on­ge­loof­li­ke, maar ook skrik­wek­ken­de po­ten­si­aal van kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie (KI, be­ter be­kend as AI – ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce).

Brad­ley sê men­se moet ont­hou daar is ’n groot ver­skil tus­sen di­gi­ta­le toe­rus­ting wat ont­werp is met ’n stem om men­se se vrae te be­ant­woord (of­te­wel ’n soek­en­jin waar­van die stem ge­ak­ti­veer is) en kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie. Met kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie be­staan die vre­se dat stel­sels self ver­der sal ont­wik­kel en uit­ein­de­lik ’n be­drei­ging vir men­se sal word.

So, wat het Bob en A­li­ce aan me­kaar ge­sê? Sien kas­sie vir ’n deel van hul ge­sprek, lui­dens ver­skeie be­rig­te.

The In­de­pen­dent be­rig die twee AI-ro­bot­te se vreem­de taal is slegs deur hul­le ver­staan en nie die Fa­ce­book­we­ten­skap­li­kes wat by die pro­jek be­trok­ke is nie.

Die op­drag aan die twee ro­bot­te was om te on­der­han­del en i­tems, soos hoe­de, bal­le en boe­ke, uit te ruil. Ver­der moes die ro­bot­te hul on­der­han­de­lings­vaar­dig­he­de ver­be­ter.

Fa­ce­book se AI-na­vor­sers sê op hul web­werf hul­le is toe­ge­wyd om die veld van ma­sjien­in­tel­li­gen­sie te be­vor­der en nu­we teg­no­lo­gie te skep wat aan men­se be­ter ma­nie­re bied om te kom­mu­ni­keer.

In­tus­sen is daar hoë kop­pe, soos S­te­phen Ha­w­king en Elon Musk, wat nie saam­stem met die be­vor­de­ring van kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie nie.

Ti­me be­rig Ha­w­king het al ge­waar­sku dat die ont­wik­ke­ling van ten vol­le kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie die ein­de van die mens­dom kan be­te­ken.

Ook Musk waar­sku dat kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie ge­vaar­li­ker as kern­wa­pens vir die mens­dom sal kan wees.

Musk het al so ver ge­gaan om in ’n twiet aan te voer Mark Zuc­ker­berg, uit­voe­ren­de hoof van Fa­ce­book, se be­grip van die on­der­werp is be­perk.

‘‘

Wat tus­sen die twee ro­bot­te ge­beur het, is kom­mer­wek­kend én won­der­lik.

— TO­NY BRAD­LEY

“Kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie kan ge­vaar­li­ker wees as kern­wa­pens.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.