Fa­brie­ke in SA knars tot stil­stand

Beeld - - Middelblad - Han­lie S­tad­ler

Die der­de kwar­taal van die jaar het vir ver­vaar­di­gers op ’n suur noot be­gin, te oor­deel na Ab­sa se aan­koop­be­stuur­der­s­in­deks (PMI) vir Ju­lie.

Dié in­deks het met 3,8 pun­te tot 42,9 pun­te ge­daal. E­ni­ge punt on­der 50 dui daar­op dat ’n sek­tor in­krimp.

Vol­gens Ab­sa was die PMI laas in die twee­de helf­te van 2009 so s­wak, op ’n tyd­stip toe die land uit ’n re­ses­sie pro­beer kom het. Die in­deks was in Mei 51,5 pun­te en in Ju­nie 46,7.

Al vyf die subin­dek­se het in Ju­lie ver­swak.

Die in­deks van sa­ke­be­dry­wig­he­de het met die mees­te ge­val, naam­lik 6,1 pun­te tot 39,3 pun­te. Dít na­dat die in­deks in Ju­nie met 11,4 pun­te tot 50 ge­val het.

Ver­vaar­di­ging is in ’n re­ses­sie vol­gens Sta­tis­tie­ke SuidA­fri­ka (SSA) se me­ting van die land se bru­to bin­ne­land­se pro­duk. Die sek­tor het in die eer­ste kwar­taal vir die der­de kwar­taal ag­ter­een­vol­gens in­ge­krimp en die PMI dui daar­op dat die treur­ma­re voort­sleep.

Vol­gens Ab­sa lyk dit lui­dens SSA se ver­vaar­di­ging­sy­fers vir A­pril en Mei wel of die sek­tor in die twee­de kwar­taal van die jaar po­si­tief ge­groei het, maar die PMI vir Ju­lie wys dat e­ni­ge her­stel van kor­te duur was.

Die in­deks vir nu­we be­stel­lings het met 4 pun­te tot 39,8 ge­daal.

Die in­deks vir in­diens­ne­ming het met 3 pun­te tot 44,1 pun­te ge­daal.

Ab­sa sê die s­wak PMI is baie te­leur­stel­lend, ver­al as ’n mens in ag neem dat SuidA­fri­ka se groot­ste uit­voer­be­stem­mings – soos Eu­ro­pa en die VSA – ste­wig groei.

“Die mar­gi­na­le ver­la­ging van die ren­te­koers met 25 ba­sis­pun­te in Ju­lie kan vraag ’n ef­fen­se hup­stoot gee. Die sek­tor moet eg­ter steeds ’n aan­tal win­de van voor trot­seer, in­slui­tend die moont­lik­heid van ’n uit­ge­brei­de sta­king in die me­taal-en-in­ge­ni­eurs­we­se­be­dryf.”

Laas­ge­noem­de ver­wys na die drei­gen­de sta­king deur Num­sa, wat met die werk­ne­mers­ver­e­ni­ging Ne­a­sa vas­sit oor loon­ver­ho­gings.

Ne­a­sa eis dat in­treel­o­ne in die be­dryf ge­hal­veer word tot R20 per uur, ter­wyl Num­sa wei­er om oor dié on­der­werp te on­der­han­del. Num­sa eis ver­ho­gings van 15%.

Wer­kers in­spek­teer toe­rus­ting by ’n aan­leg van Sa­sol op Sa­sol­burg in die Vry­staat. Vol­gens Ab­sa se aan­koop­be­stuur­der­s­in­deks (PMI) vir Ju­lie het sa­ke­be­dry­wig­he­de in die ver­vaar­di­ging­sek­tor af­ge­neem.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.