E­ko­no­mie­se voor­uit­sig:

Beeld - - Middelblad -

Suid­A­fri­ka sal met 3% of meer moet groei om werk­loos­heid te laat in­krimp, want ter­wyl groei on­der 3% is, sal werk­loos­heid toe­neem, het Le­setja K­ga­ny­a­go, p­re­si­dent van die Re­ser­we­bank, aan die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies ge­sê.

Suid­A­fri­ka en Ve­ne­zu­e­la se e­ko­no­mie is tans die e­nig­ste wat in ’n re­ses­sie is. Al die an­der groei.

Goeie nuus is dat vas­te­ka­pi­taal­vor­ming in Suid­A­fri­ka be­sig is om te groei ná vier kwar­ta­le van in­krim­ping.

K­ga­ny­a­go ver­wag in­fla­sie kan in die vol­gen­de agt kwar­ta­le nog bin­ne die in­fla­sie­tei­ken bly, maar as E­s­kom sy sin kry met ’n ta­rief­ver­ho­ging van by­na 20% vol­gen­de jaar, sal dit die in­fla­sie­voor­uit­sig aan­sien­lik ver­an­der.

K­ga­ny­a­go het Lar­ry Sum­mers, ’n vo­ri­ge hoof­e­ko­noom van die Wê­reld­bank, aan­ge­haal: Die goed­koop­ste ma­nier om die e­ko­no­mie te sti­mu­leer, is om sa­ke­ver­troue te her­stel.

Sa­ke­ver­troue in Suid­A­fri­ka is eg­ter nou op ’n la­er vlak as ná die in­ter­na­si­o­na­le geld­kri­sis en die vo­ri­ge re­ses­sie van 2009.

K­ga­ny­a­go waar­sku dat SuidA­fri­ka tans sy lo­pen­de te­kort met net­to be­leg­gings­vloei fi­nan­sier, dit wil sê geld wat in­ en uit be­leg­gings­por­te­feul­jes vloei en wat sen­si­tief is vir kre­die­taf­gra­de­rings.

As die land se gra­de­ring ver­swak, kan die por­te­feul­je­geld uit­vloei. As die leem­te wat dit laat nie ge­vul kan word met spaar­geld nie, sal be­leg­gings be­perk moet word, wat sleg is vir groei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.