Pry­se moet val, sê O­ko­sa

500 MB kos 33% meer as in 2016

Beeld - - Voorblad - Fran­cois Wil­li­ams

Die be­leid soos in die hui­di­ge weer­ga­we van die wit­skrif gaan Suid­A­fri­ka nie vo­ren­toe neem nie.

— RUBBEN MOHLALOGA

Al is da­ta van­jaar min­stens 41% goed­ko­per as in 2010, is die ge­mid­del­de pry­se van 500 MB 33% ho­ër as in 2016, vol­gens ’n on­der­soek van die On­af­hank­li­ke Kom­mu­ni­ka­sie-o­wer­heid van Suid-A­fri­ka (O­ko­sa).

Rubben Mohlaloga, waar­ne­men­de voor­sit­ter van O­ko­sa, sê wat ver­al kom­mer wek, is die groot ver­skil­le tus­sen die bin­neen bui­te­kon­trak­kos­te van da­ta.

Dit is iets wat in die kiem ge­smoor moet word, het hy aan die na­si­o­na­le raad van pro­vin­sies se ge­ko­se ko­mi­tee oor kom­mu­ni­ka­sie en o­pen­ba­re on­der­ne­mings ge­sê.

Wat ar­mes sleg tref, is die groot ver­skil tus­sen die kos­te per me­ga­greep af­han­gend van hoe groot ’n da­ta­kon­trak is. Vo­da­com vra by­voor­beeld 29c per MB vir 100 MB, maar net 6c per MB vir 10 GB.

Vo­da­com, MTN en Cell C se pry­se vir da­ta bui­te kon­trak is aan­sien­lik. Vo­da­com, by­voor­beeld, vra R2 per MB teen­oor 5c per MB vir ’n da­ta­kon­trak van 20 GB.

O­ko­sa het die kos­te van ’n 1 GB- en 2 GB-da­ta­kon­trak van sel­foon­o­pe­ra­teurs in an­der lan­de in A­fri­ka met dié van plaas­li­ke o­pe­ra­teurs ver­ge­lyk en ge­vind hul­le is duur­der as in Mo­sam­biek, Ma­la­wi, Tan­za­nië, Mau­ri­ti­us en Le­so­tho, maar goed­ko­per as o­pe­ra­teurs in Zim­bab­we, Botswa­na, An­go­la, S­wa­zi­land en Na­mi­bië.

Mohlaloga het dit ver­al ook teen die ge­bruik van sel­foon­maat­skap­pye om bloot ’n ver­brui­ker te laat weet sy da­ta­kon­trak het ver­stryk pleks van die op­sie om die kon­trak te ver­leng.

Hy sê hul­le gaan voor die ein­de van die week wy­si­gings aan die hand­ves vir eind­ge­brui­kers voor­stel oor die ver­stry­king van da­ta, die ver­skil in die bin­ne- en bui­te­kon­trak­kos­te van da­ta en om sel­foon­o­pe­ra­teurs te ver­plig om ver­brui­kers be­ter in te lig oor da­ta­ge­bruik. Sel­foon­o­pe­ra­teurs is ver­on­der­stel om aan hier­die hand­ves te vol­doen.

Vol­gens O­ko­sa se be­leids­de­par­te­ment is dit nie no­dig dat bui­te- en bin­ne­kon­trak­da­ta­kos­te so bui­ten­spo­rig moet ver­skil nie.

Dit kos sel­foon­o­pe­ra­teurs ewe veel om da­ta bui­te kon­trak as bin­ne kon­trak te le­wer.

Meer as R22 mil­jard per jaar word in die sel­foon­sek­tor be­lê, maar die ver­tra­ging om spek­trum uit te brei knou die be­dryf se ver­moë om nu­we teg­no­lo­gie soos LTE in te stel.

Hy sê die mi­nis­ter van te­le­kom­mu­ni­ka­sie het O­ko­sa voor die hof ge­daag om te keer dat O­ko­sa nu­we spek­trum op ten­der uit­plaas. Die mi­nis­ter wil hê O­ko­sa moet wag tot­dat die wit­skrif oor in­lig­tings­teg­no­lo­gie uit­ge­reik word.

Die hof­saak is nog aan die gang, maar Mohlaloga sê die be­leid soos in die hui­di­ge weer­ga­we van die wit­skrif “gaan SuidA­fri­ka nie vo­ren­toe neem nie”.

Die mi­nis­ter wil hê O­ko­sa moet spek­trum in ef­fek na­si­o­na­li­seer, maar vol­gens Mohlaloga is dit stry­dig met an­der de­le van die be­leid, wat be­doel is om be­leg­gings na die sek­tor te lok.

“Die land is die groot­ste ver­loor­der,” sê Mohlaloga.

Alf Wiltz, hoof­di­rek­teur vir be­leid van die de­par­te­ment van te­le­kom­mu­ni­ka­sie en pos­diens­te, het eg­ter ver­dui­de­lik die doel met die wit­skrif is om spek­trum vir meer rol­spe­lers oop te stel.

Dit is nie die ge­val dat spek­trum van o­pe­ra­teurs weg­ge­neem moet word nie. ’n Ge­ly­ke speel­veld moet ge­skep word so­dat daar nie net en­ke­le o­pe­ra­teurs is wat ’n o­li­go­po­lie het nie. (’n O­li­go­po­lie is waar ’n klein aan­tal rol­spe­lers ’n mark of ’n en­ke­le kom­mo­di­teit be­heer.)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.