In 60 s. van rou meel na hap­pies

Beeld - - Nuus - Su­san Cil­liers

Hoe lank neem dit om ’n pof­fe­ri­ge, kra­ke­ri­ge ver­sna­pe­ring van on­ver­werk­te mie­lie­meel te maak?

Min­der as ’n mi­nuut, dank­sy eks­tru­sie.

Dié hoë druk kook pro­ses is Dins­dag tref­fend ge­de­mon­streer op die Ex­truA­fri­ca-kon­fe­ren­sie, wat tot mô­re in Pot­chef­stroom plaas­vind.

Be­soe­kers van onder meer A­me­ri­ka, S­we­de en ver­skeie A­fri­ka­lan­de is in die stad om meer oor eks­tru­sie teg­no­lo­gie en die toe­pas­sing daar­van te leer.

Die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU) bied die kon­fe­ren­sie saam met die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid en die A&M-u­ni­ver­si­teit in Tex­as in die VSA aan.

Onder meer so­ja, mie­lie­meel, sor­ghum en ke­ker­ert­jies, in on­ver­werk­te vorm, word bin­ne mi­nu­te gaar in die ek­stru­eer­der, wat dit dan in ’n voor­af­be­paal­de vorm uit­druk.

Die ma­sjien kan bal­le­tjies, sta­fies en selfs hart­vorms uit­druk.

Die fi­na­le pro­duk kan wis­sel van ver­sna­pe­rings tot ont­byt­pap en gaar pap (in poei­er­vorm).

Geur- en kleur­mid­dels kan ag­ter­na by­ge­voeg word.

’n Meng­sel van on­ver­werk­te pro­duk­te wat sty­sel, pro­te­ïen, mi­ne­ra­le en vi­ta­mie­ne be­vat, kan in die ma­sjien ge­gooi word om bin­ne mi­nu­te selfs bal­le­tjies vis­kos te maak.

Be­soe­kers kon proe aan die hap­pies. Die sout-en sjo­ko­la­de-ge­geur­de mie­lie­meel p of­fers was bros en geu­rig.

Prof. LJ Gro­bler, waar­ne­men­de de­kaan van die NWU se fa­kul­teit in­ge­ni­eurs­we­se, sê die teg­no­lo­gie het groot waar­de, onder meer wan­neer daar ’n oor­skot van land­bou­pro­duk­te is.

“Eks­tru­sie is wê­reld­wyd ge­wild, maar hou fe­no­me­na­le po­ten­si­aal vir ver­al A­fri­ka in. Die eind­pro­duk hoef nie ver­koel te word nie en het voe­dings­waar­de en ’n lang rak­leef­tyd. In A­fri­ka is die ver­voer en ver­wer­king van on­ver­werk­te pro­duk­te dik­wels om­slag­tig en dan be­derf dit vin­nig.”

Vol­gens Gro­bler is ’n pri­mi­tie­we vorm van eks­tru­sie-teg­no­lo­gie reeds in 1940 ont­wik­kel, maar dit het ver­al die af­ge­lo­pe de­ka­de nu­we hoog­tes be­reik wat ge­hal­te en nu­we toe­pas­sings be­tref.

Die NWU se in­ge­ni­eurs­fa­kul­teit het in 1998 be­gin om die teg­no­lo­gie vir toe­stan­de in A­fri­ka te ont­wik­kel, sê Gro­bler.

“In 2007 het ons die maat­skap­py CFAM Techno­lo­gies ge­stig om die teg­no­lo­gie kom­mer­si­eel be­kend te stel en om dit plaas­lik in stand te kan hou.”

Gro­bler sê die teg­no­lo­gie is kos­te­doel­tref­fend.

“Die toe­rus­ting vir ’n klei­ne­ri­ge ver­sna­pe­rings­aan­leg met voor- en na­ver­wer­kings­teg­no­lo­gie kos so­wat R1,7 mil­joen. ’n Gro­ter aan­leg kos so­wat R4 mil­joen.

“’n Paar ver­vaar­di­gers kan saam hier­in be­lê, soos in die wyn­be­dryf, waar dit nie vreemd is dat ’n paar wyn­pla­se een kel­der deel nie.”

■ Be­soek ex­trua­fri­ca.org.za vir meer in­lig­ting

Fo­to: SU­SAN CIL­LIERS

Be­soe­kers aan die Ex­truA­fri­ca­kon­fe­ren­sie in Pot­chef­stroom by ’n ek­stru­eer­der. Die ma­sjien maak in ’n jap­trap pienk bal­le­tjies van on­ver­werk­te mie­lie­meel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.