‘O­god g’n po­li­sie­man’

‘Neem die on­nies se reg­te in ag’

Beeld - - Nuus - Han­nes Kru­ger

Hans Pie­ter­sen, voor­sit­ter van die Or­ga­ni­sa­sie vir Gods­diens­te on­der­rig en De­mo­kra­sie (O­god), is nie deur die hof as po­li­sie­man oor ge­loof by o­pen­ba­re sko­le aan­ge­stel nie.

So sê Chris Klop­per, uit­voe­ren­de hoof van die Suid-A­fri­kaan­se On­der­wy­sers­u­nie (SAOU).

“As ’n leer­ling of ou­er on­te­vre­de is oor ’n skool se be­leid oor ge­loof, is die be­heer­lig­gaam van die skool daar om die klag­tes te han­teer,” sê Klop­per.

Pie­ter­sen, wat 14 o­pen­ba­re sko­le aan­ge­spreek het oor hul ge­loof s eks­klu­sie­we be­leid, sê Klop­per is reg.

“Die hof het nie­mand as po­li­sie­man aan­ge­stel nie. Dit is bloot O­god, ’n ge­re­gis­treer­de nie re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sie, se man­daat om maat­skap­li­ke ge­reg­tig­heid te be­vor­der.

“Ons man­daat fo­kus spe­si­fiek op gods­diens in o­pen­ba­re sko­le.”

Klop­per sê die SAOU win regs­ad­vies in oor hoe om sy le­de by te staan wat deur O­god se op­tre­de ge­raak word.

Dis be­lang­rik om on­der­wy­sers se reg in die werk­plek in ag te neem, sê hy.

“As daar by­voor­beeld ’n Mos­lem-on­der­wy­ser is wat haar hoof be­dek as deel van haar ge­loof, dan druk sy haar ge­loof uit en dis haar vol­le reg.

“Mag Chris­te­li­ke on­der­wy­sers dan die­self­de doen en ook hul ge­loof op hul ma­nier uit­leef?”

Klop­per sê krag­tens art. 15.1 en 15.2 van die Grond­wet mag in­di­vi­due hul ge­loof ten vol­le uit­druk.

As ou­ers, leer­lin­ge en on­der­wy­sers as deel van ’n in­klu­sie­we pro­ses ver­ga­der het en daar be­sluit is dat “al­mal te­vre­de is dat Chris­te­li­ke prak­ty­ke by die skool be­oe­fen word, wat is die pro­bleem daar­mee? Die be­oe­fe­ning van ge­loof by o­pen­ba­re sko­le moet ui­ter­aard nie uit­sluit nie en mag nie dis­kri­mi­neer nie,” sê Klop­per.

Pie­ter­sen sê O­god is ge­stig om ou­ers en leer­lin­ge te ver­de­dig en by te staan wat uit­ge­sluit word deur sko­le wat een spe­si­fie­ke ge­loof voor­staan.

“Al wat ek vra, is dat die wet­ge­wing toe­ge­pas word. Dis al 21 jaar wet dat geen skool een ge­loof bo ’n an­der mag ver­hef nie.”

Die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg het in Ju­nie be­vind gods­diens het ’n p­lek in o­pen­ba­re sko­le mits een gods­diens nie bo ’n an­der be­vor­der word nie.

Daar mag dus nie’ n ge­loof seks­klu­sie­we o­pen­ba­re skool wees nie.

So­wat ’n maand na­dat die uit­spraak ge­le­wer is, het Pie­ter­sen briewe aan 14 o­pen­ba­re sko­le ge­stuur waar­oor O­god klag­tes ont­vang het dat hul­le ge­loof s eks­klu­sie fis.

O­god sê wel hy het nie net sko­le waar die Chris­te­li­ke gods­diens be­vor­der word in sy vi­sier nie.

Pie­ter­sen sê hul­le sal op die­self­de ma­nier op­tree teen ’n o­pen­ba­re skool waar ’n be­paal­de ge­loof an­ders as die Chris­ten­dom be­vor­der word in­dien daar klag­tes daar­oor ont­vang word.

“Ons het tot in dié s­ta­di­um nog geen klag­tes ont­vang oor sko­le waar ’n an­der ge­loof as die Chris­ten­dom be­vor­der word bo an­der nie,” sê Pie­ter­sen.

Hy sê ver­skeie men­se wil (ook op so­si­a­le me­dia) weet hoe­kom hy nie by­voor­beeld sko­le waar die Mos­lem-ge­loof be­vor­der word, ta­kel nie.

“As jy oor­tree, dan oor­tree jý. As ’n ver­keers­be­amp­te jou af­trek om­dat jy die ver­keers­re­ëls oor­tree, het jy mos oor­tree en dan kan jy nie vin­ger wys na ’n an­der mo­to­ris wat ook moont­lik oor­tree het nie,” sê Pie­ter­sen.

Chris Klop­per

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.