Hoog­ge­regs­hof sê la­ter oor Pan­sat­saak

Beeld - - Nuus - Su­san Cil­liers

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het Dins­dag uit­spraak voor­be­hou in die aan­soek van die voor­ma­li­ge raad van die Pan-Suid-A­fri­kaan­se Taal­raad (Pan­sat) om sy ont­bin­ding ter­sy­de te laat stel.

’n Da­tum vir die uit­spraak is nog nie be­paal nie, sê prof. M­bu­lun­ge­ni Ma­di­ba, voor­ma­li­ge Pan­sat-raads­voor­sit­ter. Hy en die an­der raads­le­de voer aan die raad se ont­bin­ding in 2016 was “on­ge­grond en on­wet­tig”.

Pan­sat is die staats­lig­gaam ver­ant­woor­de­lik vir die be­houd van die reg op veel­ta­lig­heid.

Na­thi Mt­hethwa, mi­nis­ter van kuns en kul­tuur, het die raad in Ja­nu­a­rie 2016 ont­bind weens be­we­rings van wan­be­ste­ding. Hy en sy de­par­te­ment staan die aan­soek teen.

Vol­gens prof. Wan­nie Car­stens, des­tyds on­der­voor­sit­ter, is die ont­bin­ding stry­dig met die Pan­sat-wet, wat be­paal dat die raad ’n on­af­hank­li­ke staats­lig­gaam i sen slegs on­der­he­wig is aan die Grond we­tens y stig­tings­wet­ge­wing. Hys ê die raads­le­de glo hul­le is on­reg­ma­tig af­ge­dank om­dat hul­le “be­gin krap het en din­ge ag­ter­ge­kom het waar­van die mi­nis­ter nie ge­hou het nie”.

“Die fo­ren­sie­se ver­slag deur die te­sou­rie het aan­be­ve­lings oor ver­vol­ging weens kor­rup­sie en wan­be­stuur ge­doen.”

Car­stens sê Pan­sat se werk is on­der­myn deur be­stuurs­pro­ble­me, po­li­tie­ke in­men­ging, swak aan­stel­lings en hof­sa­ke van per­so­neel on­der­ling. Hy sê die raad het stap­pe ge­doen om die or­de te her­stel, maar dit is ge­kort­wiek deur ’n ge­brek aan sa­me­wer­king van die de­par­te­ment van kuns en kul­tuur. Dit het in­ge­sluit plan­ne om ’n ad­mi­nis­tra­teur en ’n nu­we, kun­di­ge fi­nan­si­ë­le hoof aan te stel.

“Ons moes (in­tus­sen) spring om op­drag­te van die de­par­te­ment van kuns en kul­tuur uit te voer. Die raad is daar­na ont­bind. Was dit om die o­pen­baar­ma­king van die fo­ren­sie­se ver­slag te keer? Weens po­li­tie­ke re­des? Of het ons te na daar­aan ge­kom om van Pan­sat se struk­tu­re­le pro­ble­me te i­den­ti­fi­seer?”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.