Ge­groet, ruk­en­rol­ler Gro­te, die 4x4’s kom

Beeld - - Padlangs - Mar­nus Hat­tingh mhat­tingh@die­bur­ger.com

D Sin a ta em r n ma­se i ot n dail e el ra on c g k sc p hei c ek l p-d lag a. t ,’ n di De a sg to­to m eg-et w re y i na a en nd’ a na v r dei red w vra o au l de e ag vt u ei rs h d o i e u V i re oe ëi r n d eie v wan eed ki, e sg o ru oj o y t s­deidt ad n al h k eg­te a ma in sg h e eb tr, e wek a. s om n id ke r rof i o non’ nw lo a st s’ k nr hu a m re h deo t st k e ag no l sok g u id et do a et oToimk o’ n tee ii j n ad l oe ea r san rad ai k e. g el’ nie f D dae gg v eis rin ds a ma ro d t o ier j­guefm­fe­raat­kee. n jou Kik n ad me res rm k au n urn moue t m dei te U­gu­bie­trig­neá sg pl i om rt l atg e reun gr dy ie h gul i m st m oe. nJ d oe uF e m nu-s­dier kS d t rat jy i no d pie’ n h ma­ne d t. a aD lis e kry of i c eks­po pgr­doro­at ns i oe os lig job u r up in in nk i e. ND ê ie­re s n asf n ai rei. p Kak ore t n hak r leo, kt b e r o v ek elk man a sok pa r’a n leo nop d pril a ek nw k a’ nr t b ter r oue kg k e ei es r o mok a la. k, een­M­daaagr. wMaaaarrm­vei­er ka o nm des ry is by d id ti e vk eo rn b sye. r tE a n ad ni? t’ n lyk Duo if t s dei e seg dra o n ot s ek dra ene“o hou kis n v oe u r bo ap n d” i é .’ l n ys S li­as p. spHo­riet­n­r­dui­tes mk e eet r di os nd k i et rn v i ens sot see res r teg­no­lo­gie se skuld nie. Of dan nie vol­ko­me nie. Ons het steeds mo­bi­li­teit no­dig, dus sal daar al­tyd ’n groot voer­tuig te koop wees. Iets waar­mee jy kind en kroos kan in­laai en in ge­mak na e­ni­ge lek­ker p­lek – win­kel­sen­trum of wild­tuin – kan ry.

Maar dit gaan nie meer met ’n lang, slap se­dan wees nie. Ja, daar­die be­ken­de voor­koms van ’n vuur­hout­jie­doos op wie­le – plat neus voor, ba­ga­sie­bak ag­ter, vier deu­re en reg­op ven­sters in die mid­del – gaan nou p­lek maak vir ’n sport­nuts. Of ’n koe­pee. Of ’n meng­sel van dié twee met ’n nu­we gons­woord as ’n naam, uit­ge­dink deur ’n 23-ja­ri­ge be­mar­kings­knaap met ’n po­nie­stert, bok­baard en Po­li­ne­sie­se ink­kuns op sy voor­arm.

Teg­no­lo­gie speel wel ’n klein rol in ver­vaar­di­gers se be­sluit om die pas te mar­keer met die ont­wik­ke­ling van nu­we, groot se­dans. Sak­pas-lug­re­de­rye het ge­maak dat ’n ge­sin in ’n kits en son­der te veel on­kos­te na hul va­kan­sie­be­stem­ming kan vlieg, pleks van d­rie dae deur die warm Ka­roo suk­kel. Met een ra­dio, vier mu­sieks­ma­ke en ’n moeë lug­ver­sor­ger as ge­sel­skap.

Maar dit was ook die mo­tor­be­dryf se eie e­vo­lu­sie wat koops­ma­ke ge­swaai het. Des­tyds was daar nie juis iets an­ders as ’n groot se­dan sou Pa sy trop Van Hels­din­gens wild­tuin toe wou neem nie. Van­dag kan jy ’n groot sport­nuts kies. En hy is eint­lik lek­ker­der, sê die ko­pers as hul­le met hul tjek­boe­ke stem.

Die mens­li­ke brein is ’n won­der­li­ke ding. Ons het die ver­moë ge­leer om din­ge ál kom­plek­ser te ont­wik­kel, tot ons eie voor­deel. ’n Ka­no het ’n seil­boot, toe ’n stoom­skip en van­dag ’n mas­sie­we o­lie­tenk­skip ge­word.

In hon­derd jaar het ons die W­rig­ht-broers se vlie­ën­de spin­ne­rak in ’n dub­bel­dek­ker-A380 om­skep; die pyl-en-boog in ’n bal­lis­tie­se mis­siel – en el­ke keer het ons van een­voud na teg­nie­se ver­wik­keld­heid be­weeg, tot ons voor­deel.

Die C­hev Kom­man­do was ’n ge­wil­de ry­ding op ons paaie. Net so die Va­li­ant, die Ford Cor­ti­na en in die 1980’s die Toyo­ta C­res­si­da. Nog la­ter kon ons g’n fout met ’n Toyo­ta Cam­raygt­veir­nidn Was dit Ala­nis Mo­ris­set­te wat n’nieJ. eNeipk­sta­nai­en. en sing heItn? ’Bn­riOt­to­apnd­ja­ek, -wJe­a­e­apr mdiet mveitd­del­kw­li­a­e­sle­goe­nu g’nen­vooe­o­gr­l­piy­efp­d­wee­vri­kr bdyie­die F­noe­ruds Me­nod­nad­ke­oom­on’tn­wik­kak­bel­ld­hietf,’n hla­e­st­tid­giet rsu­elkf­sin­tos­ty’nw­tiem­rp­merg­sel­tei:gee, Mi­sod­na­da­e­rod-ime ar­noc. kH-pyo­wp as­te vi­di­re­ad­li­eer­ysd­ti­an­agt wa­e­trkh,aatwstei­eg kvaind­le­ars­sti­hget en e­de­anmk­peeorn’tnsl­jaae­arm­moeet­tr­vaak­aans­si­deie gdai­e­and, emr­saahraan­rie­w­tiel voe­orrn­kieee.rW. ant an­der men­se is te “an­ders”.

2. HVyWunK­do­a­mibwi il nie meer sy A­zerDai­e­boaurg­ne­ti­iep.iJe­sae, j­by­lo­mam­gem­ki­a­na­dr-se­fr­ryod­nis­n­goos­rald­di­eun­gaavmir.dDiei­e­daA­mz e­rain is­sw­vairrt ’D­no­wc yM­le­a­rit­nenS­sui­o­do-kA.fR­ri­ak­sa­e­rig veenr­sk­to­a­od­pig, tkie­on­m­ja­dai­er o­guelKe­doem, bmi­a­wa­erl nto­tu­sy­bl­ry­ekg­daist jnyêr’nendsoe­skte­sloi­ek­mo­amnd mjoeu­e­jro­nings’tne gler­wooet­nKs­wory­e­sa­ha­e­nid­se(osfe­dai­ent­broel­man­sp­gen­lei­re.se naam) met ’n kaW­na­vnen­rfeen­ree­la­rat­se­hpetn.jy ’n Chrys­ler 300C ge­sien? Daar is ’n nuw1. eDa­e­te­snunui1t4, 0m0aCahra­j­my p­sou dit nie sOê­nn­si­he.e­tOl­fa­wn­katg­veta­onb doi­oerF­doi­réd­kFeu-sieo.nM?aDairs­dei­ient­kl­lie­kin’nCM­ha­omnd­pe-boa,km­ki­a­e­amr a­sa­elkf­stom­ge­s­tin’n. H­nuy­wi­se­sno­a­laimnks e­vnan’ndi­a­e­a­ne­st­tra­eb­kl­li­is­khem­veo­not.r­koms kyk Ford-ko­pers an­der­pad, na die E­coS­port en Ku­ga.

Daar is ’n paar vas­by­ters. Hon­da maak nog sy Ac­cord, Ma­z­da byt vas met sy Ma­z­da6 en ’n Corol­la is van­dag eint­lik net so groot soos ’n C­res­si­da van wel­eer. Ook die Duit­sers en Vol­vo het nog nie bes ge­gee nie. Maar dis eint­lik net om­dat C­hi­na ’n sterk af­set­punt vir dié soort voer­tuie ge­word het.

As ’n ont­wik­ke­len­de mo­tor­mark ge­niet die groot se­dan nog daar­die sta­tus in C­hi­na wat hy in ’n vo­ri­ge era in die Wes­te ge­dra het: ’n ma­nier vir ’n ge­sin om te wys hul­le het ge­ar­ri­veer.

Maar el­ders? Dié dro­me is in ’n plat ba­ga­sie­bak ge­laai en weg­ge­sluit. Nu­we – en meer – a­von­tu­re wag op die ge­sin in die mo­der­ne sport­nuts.

’n Gons­woord, uit­ge­dink deur ie­mand met ’n bok­baard en Po­li­ne­sie­se ink op sy arm.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.