‘Par­tye se fi­nan­sie­ring moet só ver­an­der’

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

’n Sen­tra­le fonds wat die fi­nan­sie­ring van po­li­tie­ke par­tye moet be­heer, is een van die 17 voor­stel­le wat die par­le­ment oor dié ne­te­li­ge kwes­sie ont­vang het.

Die par­le­men­tê­re ad hoc-ko­mi­tee oor par­ty fi­nan­sie­ring moet on­der­soek doen en aan­be­ve­lings doen oor moont­li­ke wy­si­gings aan die hui­di­ge stel­sel.

An­der voor­stel­le wat ge­doen is sluit in dat sken­kers be­las­ting aan­spo­rings ont­vang, hul i­den­ti­teit be­kend ge­maak moet word, bui­te­land­se sken­kers ver­bied moet word en dat die sta­tus quo ge­hand­haaf word.

O­pen­ba­re ver­ga­de­rings word la­ter van­dees­maand ge­hou waar voor­stel­le mon­de­lings aan die ko­mi­tee ge­doen kan word.

Po­li­tie­ke par­tye word in­ge­vol­ge die Wet op die O­pen­ba­re Fi­nan­sie­ring van Ver­teen woor­dig­de Po­li­tie­ke Par­tye op ’n jaar­lik­se grond­slag ge­fi­nan­sier.

In die 2017-’18-boek­jaar is net min­der as R150 mil­joen op ’n pro­por­si­o­ne­le grond­slag aan po­li­tie­ke par­tye toe­ge­ken.

Fi­nan­sie­ring wat par­tye uit pri­va­te bron­ne kry, word nie ge­re­gu­leer nie.

Daar was vrae in die ko­mi­tee oor waar­om die ANC ’n voor­leg­ging ge­doen het.

Dr. Cor­né Mul­der, hoof­sweep van die VF Plus, sê dit is “iet­wat snaaks” dat die ANC ’n voor­leg­ging ge­doen het, aan­ge­sien hy in die par­le­ment ver­teen­woor­dig word.

Vin­cent S­mit h, ko­mi­tee voor­sit­ter, sê die ANC is nie die e­nig­ste par­ty wat ’n voor­leg­ging ge­doen het nie. A­za­po het ook.

“Ek dink nie daar is ’n pro­bleem met e­ni­ge Suid-A­fri­ka­ner wat ’n voor­leg­ging doen nie, maar ek stem saam dat die ANC se voor­leg­ging nie die rig­snoer moet wees wat ge­volg moet word nie.

“Daar is geen ri­si­ko daar­van nie om­dat ons o­pen­ba­re ver­teen­woor­di­gers van al­le par­tye het wat hul stand­pun­te kan ver­de­dig.

“Ek is nie ge­kant teen die ANC se voor­leg­ging nie en sal an­der par­tye se voor­stel­le ook ver­wel­kom. Hoe meer voor­stel­le daar is, hoe be­ter,” sê S­mith.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.