S­kool­pro­tes: ‘S­taat haat ons!’

Beeld - - Nuus - Ja­na Marx

‘‘ Hier­die is nie ’n ras­se­kwes­sie nie. Meer as 70% van die kin­ders in die skool is swart, hoe kan hier­die oor ras gaan?

“Kin­ders hoor by swart on­der­wy­sers dat hul­le ge­kleur­de bas­tards is wat nê­rens gaan kom nie. Dis wat hier aan­gaan en nie­mand praat daar­oor nie,” sê ’n ge­meen­skaps­lei­er van K­lip­spruit.

Ou­ers het van­og­gend weer hul on­te­vre­den­heid met die aan­stel­ling van die skool­hoof by die K­lip­spruit-Wes Se­kon­dê­re Skool uit­ge­spreek ná ’n be­to­ging waar­in die K43-hoof­weg met bran­den­de mo­tor­ban­de en ’n bran­den­de ge­kaap­te bus ver­sper is.

Anthony Williams, die ge­meen­skaps­lei­er, sê die be­to­ging het niks te doen met die feit dat die skool­hoof swart is nie. “Hier­die is nie ’n ras­se­kwes­sie nie. Meer as 70% van die kin­ders in die skool is swart, hoe kan hier­die oor ras gaan?”

Vol­gens Williams voel die ge­meen­skap dat die aan­stel­ling on­re­ël­ma­tig is en dat die bruin ge­meen­skap ou­der­ge­woon­te nie in ’n saak wat hul­le raak, ge­ken is nie.

“Die mees­te van hier­die men­se (bruin) is werk­loos en nie­mand word be­trek by e­ni­ge pro­jek­te (wat ’n in­kom­ste kan ge­ne­reer) nie.”

Do­no­van Wa­les, ’n lid van die ge­meen­skap, won­der waar­om die on­der­wy­sers in die skool nie vir die pos in ag ge­neem is nie. “Waar­om ie­mand van bui­te in­bring as so­veel le­de van hier­die ge­meen­skap reeds son­der werk sit?”

Williams be­weer dat daar wel kom­mer­wek­ken­de ras­sis­tie­se prak­ty­ke in die K­lip­spruit-Wes-skool is. “Kin­ders hoor by swart on­der­wy­sers dat hul­le ge­kleur­de bas­tards is wat nê­rens gaan kom nie.”

Hes­sie Mat­thews en Mag­da­le­ne van S­ta­den, wat al­bei kin­ders in K­lip­spruit-Wes het, on­der­steun Williams se uit­spra­ke. “Hoe sou jy voel as jou kind by die skool kom en ’n swart on­der­wy­ser sê vir hom: ‘Ag, jy’s wit, man’ of: ‘Jy’s net goed vir d­rugs’?” sê Mat­thews.

’n Ont­stel­de Van S­ta­den sê haar kind gaan graag skool toe en wil leer, maar die on­der­rig laat ook veel te wen­se oor.

“Ek kan jou nou my kind se boe­ke gaan wys – daar gaan niks aan nie. Daar was nou die dag drie on­der­wy­sers by die skool. Waar is die res? Waar­om s­tuur ek my kind skool toe? My kind se toe­koms is op die spel!”

Vol­gens Williams sal die ge­meen­skap nie op­hou be­toog tot­dat die LUR, die mi­nis­ter van on­der­wys of die pre­mier hul­le kom be­soek het nie.

Die s­taat haat bruin men­se en Pa­ny­a­za Le­su­fi, LUR vir on­der­wys, “wil ons brand­merk as ras­sis­te”, sê ’n ont­sto­ke Williams. “Ons soek net ge­ly­ke be­han­de­ling, ook vir ons kin­ders. Hier­die soort op­stan­de gaan oor die land heen be­gin ge­beur.” Bruin men­se het ge­noeg ge­had, sê hy.

Kapt. Kay Mak­hu­be­le, po­li­sie­woord­voer­der, het be­ves­tig dat geen be­to­gers in heg­te­nis ge­neem is nie. Die bu­s­kaping, ’n saak van o­pen­ba­re ge­weld en saak­be­ska­di­ging word on­der­soek.

— ANTHONY WILLIAMS

Fo­to’s: WIKUS DE WET

Die bus wat na be­we­ring ge­kaap en toe af­ge­brand is in die be­to­ging gis­ter­og­gend in K­lip­spruit.

Anthony Williams, ’n ge­meen­skaps­lei­er in K­lip­spruit, be­weer dat bruin men­se in die land deur die s­taat be­na­deel word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.