‘Daar’s bloed op my vin­gers, to­ne’

Beeld - - Nuus - Han­tie Ot­to

“Ek het bloed op my vin­gers en bloed o­ral oor my to­ne,” sê ’n ont­stel­de vrou­e­stem, glo dié van A­mor Vit­to­ne, in die op­na­me van ’n foon­ge­sprek.

Die op­na­me, glo die oor­spronk­li­ke en on­ge­re­di­geer­de weer­ga­we van ’n ge­wraak­te te­le­foon­ge­sprek tus­sen Vit­to­ne en Joost van der West­hui­zen, is gis­ter op ’n ge­heu­e­stok­kie in ’n koe­vert a­no­niem by Net­werk24 se Kaap­stad­se kan­toor af­ge­le­wer.

’n Ge­tik­te no­ta daar­by lui: “The re­cor­ding is pro­vi­ded by an unkno­wn sour­ce who be­lie­ves that so­cie­ty must know w­hat the truth is.”

Lui­dens die no­ta is dit “in o­pen­ba­re be­lang” dat die oor­spronk­li­ke op­na­me be­skik­baar ge­stel word aan die nuus­me­dia so­dat “die waar­heid kan uit­kom”.

Die vol­le­di­ge op­na­me van 2:41 mi­nu­te stem groot­liks oor­een met die vo­ri­ge weer­ga­we waar­in ’n vrou­e­stem, glo dié van A­mor, Joost sleg­sê.

Dit be­gin met ’n stem wat soos ’n ver­swak­te Joost klink en ein­dig waar die foon hoor­baar neer­ge­sit word en t­wee vrou­e­stem­me, glo Joost se t­wee skoon­sus­ters, dan ont­steld re­a­geer op die op­roep.

Net­werk24 pu­bli­seer op regs­ad­vies nie se­ke­re de­le van die op­na­me nie.

Lui­dens die no­ta by die ge­heu­e­stok­kie is die op­na­me in De­sem­ber 2014 ge­maak.

“Een van die par­tye teen­woor­dig” het dit op­ge­neem met Joost se foon op luid­spre­ker ge­stel, in die teen­woor­dig­heid van die an­der fa­mi­lie­le­de en met Joost se toe­stem­ming, lui die no­ta.

Die “par­tye” teen­woor­dig blyk te wees Joost, sy broers Gus­tav en Pie­ter, en hul vroue, Son­ja en Ma­rij­ke (van wie Pie­ter in­tus­sen ge­skei is).

Hoe­wel die V an­der W est h ui z en fa­mi­lie gis­ter nie di­rek er­ken het dat een van hul­le die op­na­me ge­maak het nie, het O­det­te S­ch­weg­ler, die fa­mi­lie­woord­voer­der, ge­sê :“Joos t het die cal­ler ID ge­sien en, ge­ge­we A­mor se aan­stoot­li­ke ge­drag vroe­ër daar­die aand, het hy een van die ge­tui­es teen­woor­dig ge­vra om die ge­sprek op te neem om­dat hy nie meer die ge­bruik van sy han­de ge­had het nie.”

Joost was toe al siek weens die a­mi­o­tro­fie­se la­te­ra­le skle­ro­se ,’ n ag­gres­sie­we vorm van mo­tor neu­ron siek­te, wa tin 2011 by hom ge­di­ag­no­seer is. Hy het in daar­die sta­di­um in sy eie huis in Dain­fern, maar in die­self­de kom­pleks as A­mor, ge­bly.

In die ag­ter­grond ver­skaf word be­weer Joost se t­wee kin­ders, Jor­dan en Ky­lie, het die dag by hom ge­kui­er. Gus­tav en Son­ja was ook daar.

“A­mor het by die voor­deur in­ge­storm en die t­wee kin­ders aan die arms ge­gryp en hul­le uit hul pa se huis be­gin trek,” word be­weer.

’n S­tru­we­ling het glo tus­sen ’n fa­mi­lie­lid en A­mor ont­staan en nog ’n lid het in­ge­gryp, waar­op A­mor met haar kin­ders die huis uit is.

“Gus­tav het da­de­lik sy ou­er broer Pie­ter ge­bel, wat hom saam met Ma­rij­ke soon­toe ge­haas het.”

Die broers en hul vroue was glo teen­woor­dig toe A­mor on­ge­veer ’n half­uur la­ter vir Joost ge­bel het.

Dit was glo toe dat sy hom uit­ge­skel het as ’n “f**k” en ge­sê het dat hy “nie eens self kan pie­pie nie”.

Tus­sen­in mom­pel ’n man­stem on­ver­staan­baar.

Die vrou sê ook dat sy die kin­ders sal kry.

“Maak ’n saak!” sê sy uit­da­gend en voeg by: “Jy is in ’n rol­stoel, klein seun­tjie, jy kan niks vir jou­self doen nie.”

A­mor het op na­vrae van Net­werk24 aan haar en haar pro­ku­reur, Se­an Hef­fer­man, ge­ant­woord: “Ek is al moeg vir die sto­rie. Hoe­kom s­tuur hul­le dit a­no­niem vir die me­dia en nie vir my pro­ku­reur soos hy ver­soek het nie? Ek is be­sig met my dog­ter­tjie wat vol­gen­de week ’n per­de­spring kom­pe­ti­sie het, so my aan­dag is waar dit nog al­tyd is, by my kin­ders.

“Wie sit daar­ag­ter? Dit is deur en deur daar­op uit om my te ver­nie­tig, maar die per­soon of per­so­ne gaan dit nie reg­kry nie. Daar­die was ’n pri­va­te ge­sprek wat nie op­ge­neem be­hoort te word son­der die an­der per­soon se toe­stem­ming nie. Wat pro­beer hul­le reg­kry?”

A­mor het vol­ge­hou dat Joost teen De­sem­ber 2014 nie meer kon praat nie en dat hul­le in A­fri­kaans ge­kom­mu­ni­keer het, nie in En­gels, soos in die op­na­me nie.

S­ch­weg­ler sê hier­op Joost was deel van die ge­sprek en daar­om heel­te­mal by mag­te om dit te laat op­neem.

S­ch­weg­ler sê Joost het die ge­bruik van sy stem teen De­sem­ber 2014 reeds in ’n groot ma­te ver­loor. Daar­by het hy en A­mor En­gels so­wel as A­fri­kaans met me­kaar ge­praat, en En­gels met die kin­ders.

“Dit is al­om­be­kend dat die fa­mi­lie ’n af­skrif van die oor­spronk­li­ke op­na­me het. Dit is ook al­om­be­kend dat hul­le on­be­wus is van met hoe­veel men­se Joost dit ge­deel het.

“Ons wil dit amp­te­lik stel: die Van der West­hui­zen-fa­mi­lie het die op­na­mes – waar­van daar ver­skeie is – nié aan die me­dia ver­sprei nie.

Ul­rich Roux, die Van der West­hui­zen-fa­mi­lie se pro­ku­reur, sê hy het geen i­dee wie die op­na­me ge­maak het nie.

“Ons pro­beer fo­kus op die tes­ta­ment en die trust. Ons is in on­der­han­de­lin­ge met A­mor se reg­span om die ding uit te sor­teer,” sê Roux.

A­mor Vit­to­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.