A­vbob­kom­pe­ti­sie vir al­le lands­ta­le, ook A­fri­kaans

Beeld - - Kommentaar - Brahm du P­reez, Pa­rys

A­vbob ad­ver­teer sy po­ë­sie kom­pe­ti­sie wyd, on­der meer gis­ter­og­gend op Beeld se voor­blad.

Die kom­pe­ti­sie bied on­der meer eint­lik die ge­leent­heid aan naas­be­staan­des (wat ’n ge­lief­de ver­loor het) om deur mid­del van die dig­kuns ’n laas­te ode aan die oor­le­de­ne te bring. Dit is son­der uit­son­de­ring ’n diep per­soon­li­ke en e­mo­si­o­ne­le er­va­ring.

My vrou het ’n ge­dig ge­skryf kort ná die af­ster­we van haar sus­ter en ek het be­sluit om dit in te skryf vir die A­vbob-kom­pe­ti­sie. Tot my ui­ter­ste te­leur­stel­ling moes ek vind dat die web­werf jou nie toe­laat om die werk slegs in A­fri­kaans in te skryf nie. Jy word ge­dwing om dit te ver­taal en ook in En­gels te plaas.

Hoe be­lag­lik is dit? Hoe kan jy die rou e­mo­sie in jou hart­staal be­dink, gaan staan en ver­taal? A­vbob re­a­geer nie op my na­vraag oor die vreem­de ver­eis­te nie en in daar­die lig is hul “kom­pe­ti­sie” wat my aan­be­tref dood­ge­bo­re, ten min­ste wat A­fri­kaan­se in­set­te be­tref.

Jo­hann de Lan­ge, ko­ör­di­neer­der: A­vbob Po­ë­sie, re­a­geer

Bes­te Mnr. Du P­reez Dan­kie vir u be­lang­stel­ling in die A­vbob-po­ë­sie­pro­jek en, in­der­daad, dat u dit on­der­steun.

Al­le ge­dig­te sal deur vak­spe­si­a­lis­te in po­ë­sie in die 11 amp­te­li­ke ta­le ge­keur word, ken­ners soos dr. Da­niel Hugo en prof. S­tan­ley Ma­don­se­la.

El­ke taal se re­dak­teur gaan ’n wen­ner aan­wys, dit wil sê ’n wen­ner vir die bes­te ge­dig in el­ke amp­te­li­ke lands­taal. Aan­ge­sien daar moont­lik ook ’n oor­koe­pe­len­de wen­ner gaan wees, is daar ver­soek om ge­dig­te van ’n En­gel­se ver­ta­ling ook te ver­skaf om so­doen­de al die an­der re­dak­teurs – wat nie nood­wen­dig die be­trok­ke taal mag­tig is nie – in s­taat te stel om die strek­king van die ge­dig­te ook te ver­staan.

Aan­ge­sien dit nie ’n kri­tie­se as­pek van die kom­pe­ti­sie is nie, het ons be­sluit dat in­skry­wings mét of són­der ’n En­gel­se ver­ta­ling in­ge­dien kan word. Die ver­ta­ling van die ge­dig is dus wel­kom, maar nie ver­plig­tend nie.

A­vbob be­plan om vol­gen­de jaar ’n bloem­le­sing van die ge­dig­te as deel van ons eeu­fees­vie­ring te pu­bli­seer.

Dié ge­dig­te sal ge­plaas word in die oor­spronk­li­ke taal, as­ook ’n ver­taal­de weer­ga­we daar­van in En­gels om die groot­ste moont­li­ke ge­bruik van die ge­dig­te aan te moe­dig. Af­ge­sien van die bloem­le­sing, sal die kom­pe­ti­sie se ge­keur­de ge­dig­te op www.a­vbo­bpoe­try.co.za ge­plaas word.

U kan di­rek met ons in ver­bin­ding tree (sien “Con­tact us” op die web­werf). Dan­kie vir u by­drae – s­tuur dus as­se­blief daar­die ge­dig. Ons lees dit graag en ho­pe­lik kan ons dit ook met an­der men­se deel.

Fo­to: MARLENE MALAN

Da­niel Hugo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.