Doen­din­ge die na­week

Beeld - - Vrydag -

Die dub­be­le G­hoe­ma­be­kroon­de san­ger Jen­ni­fer Za­mu­dio tree Sa­ter­dag in die Mu­siek­skuur in die Park­view Rid­ge­win­kel­sen­trum in P­re­to­ria­Oos op. Die kon­sert be­gin om 20:00. Kaart­jies kos R135 en die deu­re o­pen reeds om 18:30. Ska­kel 012 368 1555 of be­soek rock­woodt­he­a­t­re.co.za om te be­spreek.

Die pi­a­nis Roc­co de Vil­liers is tot 13 Au­gus­tus met A­ma­zing Gra­ce 2 in die Pie­ter Toe­rien­te­a­ter by Mon­te­ca­si­no in Four­ways, Jo­han­nes­burg. Hy het vir hier­die kon­sert ver­al in­spi­ra­sie ge­put uit “A­me­ri­can Ne­gro spi­ri­tu­als” en die kon­sert be­staan ook uit van sy eie kom­po­si­sies. Die mu­siek sluit in tref­fers soos “Do­wn by the Ri­ver­si­de”, “A­men” en “S­wing Low S­weet C­ha­ri­ot”. De Vil­liers speel kla­vier, ter­wyl hy die ver­hoog deel met die vi­o­lis Li­zel­le Roux en Ro­bert Mit­ch­ley op ki­taar. Die gospel­san­ger Noxo­lo Hlatshwa­yo tree ook op ter­wyl Cyn­thia en Cla­ra Man­zi­ni be­we­gings uit­voer. Kaart­jies kos R100 tot R180. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

An­dré S­wie­gers ver­tolk Sa­ter­dag om 19:00 in die Pier­neef­te­a­ter in P­re­to­ria wer­ke van san­ger lied­jie­skry­wer s wat hom ge­ïn­spi­reer het om mu­siek te maak. Hy her­leef die mu­siekreis van sy kin­der­ja­re tot nou. Kom luis­ter na sy weer­ga­wes van mu­siek deur Bob Dy­lan, K­ris K­ristof­fer­son, Paul Si­mon en Pe­ter Sar­stedt en an­der – ook na sy eie skep­pin­ge – be­ken­des en splin­ter­nu­wes. Kaart­jies kos R110. Ska­kel 012 329 0709 of s­tuur e­pos aan in­fo@pier­neef­te­a­ter.co.za om te be­spreek. Kaart­jies is ook by die deur be­skik­baar.

’n Gospel­kon­sert word om 12:00 by die T­za­neen­dam in T­za­neen, Lim­po­po, aan­ge­bied. Kuns­te­naars wat op­tree, is Ke­ke, Ma­lat­ji, S­te­ve Ke­ka­na, K­got­so, Mu­zo Brot­hers, Sam­my D, A­ni­kie, Ma­fo­za, Andy Ra­mat­so­ma, DJ Ike Nthi­te, Gap Ma­ti­a­no en Tu­me­lo M­moa. Kaart­jies kos R150. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Ri­an van Heer­den voer ’n on­der­houd met hom­self in sy so­lo­stuk Ri­an met Ri­an, ’n In­ni­bos­fees­de­buut, wat Sa­ter­dag in die At­ter­bu­ry­te­a­ter in P­re­to­ria op die plan­ke is. Van Heer­den het voor­heen dik­wels om­stre­de so­lo­stuk­ke ge­skryf, maar in hier­die een tree hy self op. Ná on­ge­veer 1 867 on­der­hou­de doen Van Heer­den hier­die keer ’n ui­ters o­pen­ba­ren­de on­der­houd met hom­self. Ri­an sal baie in­drin­gen­de vrae aan Ri­an stel en Ri­an sal heel­te­mal te eer­lik ant­woord. Van ge­wig af­skud tot gays, van vuis­ge­veg­te en Mo­ses tot tok­ke­los­sies en G­rie­ke tot Gou­e­lok­kies en wat reg­tig daar­die aand in Mex­i­ko­stad ge­beur het. Die ver­to­ning be­gin om 20:00 en kaart­jies kos R140 tot R160. Dit het ’n ou­der­doms­perk van 16. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Jen­ni­fer Za­mu­dio

Ri­an van Heer­den

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.