Dié ak­sie in die vreem­de sal jou laat ska­ter ‘‘ . . . toe Dom­mett die der­de keer ver­by­ge­steek is deur die 60 an­der hard­lo­pers wat met san­da­le en hul jan­nas daar op­ge­daag het, het hy be­gin huil.

Beeld - - Vrydag - Teré­sa Coet­zee

Maak jou maar reg vir ’n vuur­warm nu­we BBC-reeks hier­die sei­soen waar jy nie net meer van die vreem­de en won­der­li­ke kul­tu­re van die wê­reld sal kan leer nie, maar soms ook sal ska­ter van die lag.

’n S­plin­ter­nu­we reeks – T­ri­bal Boot­camp – skop Son­dag om 16:00 op BBC Earth (DSt­v­ka­naal 184) af en die t­wee ko­me­di­an­te Joel Dom­mett en sy vriend Nish Ku­mar be­soek ses di­ver­se ge­meen­skap­pe wat hoogs ak­tie­we le­wen­sty­le volg waar hul­le daag­liks an­tie­ke vorms van oe­fe­ning be­oe­fen.

Dom­mett, wat nie net fiks is nie, maar ook vrek snaaks, pro­beer by hier­die men­se by­hou, maar kom dik­wels sy mo­ses teë ge­du­ren­de hier­die uit­da­gings. Ku­mar is daar vir mo­re­le on­der­steu­ning en dié t­wee se a­von­tu­re sorg vir heer­li­ke kyk­stof.

Ku­mar en Dom­mett was on­langs in Suid-A­fri­ka op ’n vin­ni­ge me­di­a­be­soek en het oor hul a­von­tu­re ge­sels.

“Dit was ’n moei­li­ke reeks om te skiet, maar on­ge­loof­lik lek­ker en snaaks. Om in die mid­del van ’n re­ën­woud te slaap ter­wyl ál jou goed nat­re­ën, is nie grap­pies nie, maar ons het dit oor­leef en dit was reg­tig ’n fan­tas­tie­se on­der­vin­ding,” sê Dom­mett.

Hul­le is dit eens dat hul­le dit nie son­der me­kaar sou kon doen nie.

In die reeks be­soek die t­wee ko­me­di­an­te die Ma­sai-kry­gers in A­fri­ka, die Tag­ba­nua in die Fi­lip­py­ne, die Xan­te-stam in die Bra­si­lie­se re­ën­woud, die S­ha­oi­lin-mon­ni­ke en ve­le meer in­te­res­san­te plek­ke en el­ke keer pro­beer Dom­mett by die men­se by­hou.

“Ek is heel fiks en ek gaan om­trent el­ke dag van my le­we gim­na­si­um toe, maar ek het som­mer gou ag­ter­ge­kom dat hier­die men­se ’n na­tuur­li­ke, in­ge­bo­re fiks­heid en krag het wat baie an­ders is as dít wat ek ken.

“In die eer­ste e­pi­so­de wat in Mon­go­lië ge­skiet is, het ’n 13ja­ri­ge kind my op­ge­lig en ge­gooi dat ek doer trek,” sê Dom­mett en lag, en voeg vinnig by dat hy reg­tig hard pro­beer het om hom dap­per te ge­dra voor die ka­me­ras.

Boon­op was dit sner­pend koud – die tem­pe­ra­tuur het selfs tot -16 °C ge­daal.

In een van die e­pi­so­des moes Ku­mar vir Dom­mett in­staan.

“Ek kan nie te veel ver­klap nie, maar ek het vinnig ag­ter­ge­kom dis veel mak­li­ker om op die kant­lyn te staan en kom­men­taar te le­wer,” sê Ku­mar en lag.

In Bra­si­lië moes Dom­mett ’n ma­ra­thon hard­loop en toe hy die der­de keer ver­by­ge­steek is deur die 60 an­der hard­lo­pers wat met san­da­le en hul jan­nas daar op­ge­daag het, het hy be­gin huil. Let­ter­lik.

“En Joel is nie eint­lik een wat som­mer huil nie,” be­duie Ku­mar.

Die t­wee ko­me­di­an­te is al meer as tien jaar lank vrien­de en het voor­heen saam­ge­bly en dik­wels saam­ge­reis. Dis dui­de­lik dat daar ’n won­der­li­ke vriend­skap en heg­te band tus­sen hul­le is en juis daar­om is daar so ’n goeie, na­tuur­li­ke rap­port tus­sen hul­le in hier­die reeks.

T­ri­bal Boot­camp be­staan uit ses e­pi­so­des met ho­pe ak­sie en a­von­tuur.

Jy moet dit be­slis nie mis­loop nie!

Die t­wee B­rit­se ko­me­di­an­te Nish Ku­mar en Joel Dom­mett in een van die e­pi­so­des van T­ri­bal Boot­camp.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.