‘Weer­mag reg vir vre­de­s­ta­ke’

OE­FE­NING IN LOHATLHA

Beeld - - Nuus - El­sje du Toit

Die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Weer­mag (SANW) is goed voor­be­reid vir vre­deso­pe­ra­sies in A­fri­ka, sê lt.kol. Wou­ter Mei­ring, die be­vel­voer­der van die “vy­and” in die o­pe­ra­si­o­ne­le oe­fe­ning wat gis­ter by Lohatlha in die Noord-Kaap ge­hou is.

Die vre­de steun o­pe­ra­sie, of­te­wel Exe­r­ci­se S­ha­red Ac­cord 2017, het op 17 Ju­lie be­gin en duur tot mô­re.

Le­de van die A­me­ri­kaan­se weer­mag is in Suid-A­fri­ka om saam met die SANW te oe­fen.

“Die vre­de steun o­pe­ra­sie is die­self­de soort ont­plooi­ings wat ons in on­der meer die De­mo­kra­tie­se Re­pu­bliek van die Kon­go (DRK) en die Soe­dan doen,” sê Mei­ring.

“Dit is goeie oe­fe­ning, want ons leer ver­skil­len­de teg­nie­ke en tak­tiek by me­kaar en leer me­kaar se vuur­wa­pens ken.

“Suid-A­fri­ka is goed voor­be­reid om, in­dien ons in A­fri­ka ont­plooi word, soort­ge­ly­ke o­pe­ra­sies soos wat ons hier oe­fen, uit te voer.”

’n Pe­lo­ton van tus­sen 60 en 80 le­de is gis­ter as deel van die oe­fe­ning by Lohatlha “ont­plooi” en het in die aan­val­le met skerp am­mu­ni­sie op kam­ma-tei­kens ge­skiet. Mor­tie­re en vuur­py­le het deur die lug ge­vlieg en he­wi­ge ont­plof­fings ver­oor­saak.

Die sol­da­te het rooi rook ge­bruik om skou­spel­ag­ti­ge to­ne­le soort­ge­lyk aan dit wat men­se in ’n reg­te o­pe­ra­sie kan ver­wag, uit te beeld.

B­rig.genl. Wil­li­am P­ren­der­gast, me­de-oe­fe­ning s di­rek­teur van die S­ha­red Ac­cord Exe­r­ci­se 2017, sê hy is baie te­vre­de met hoe die drie we­ke se oe­fe­ning af­ge­loop het.

“Die ou­ens het goeie mo­men­tum en het hul­self goed van hul taak ge­kwyt,” sê hy.

B­rig.genl. Gus­tav La­te­gan, di­rek­teur van die S­ha­red Ac­cord Exe­r­ci­se 2017, is ook in sy nop­pies.

“Die in­ter­ak­sie tus­sen die jon­ger man­ne is baie goed en ons is baie op­ge­won­de daar­oor,” sê hy.

“Die toe­koms van ons jong pe­lo­tons is be­lang­rik, want dit is die man­ne wat een­dag vir an­der die be­ve­le moet gee.”

P­ren­der­gast en La­te­gan is al­bei op­ge­won­de oor die ge­leent­heid wat die t­wee weer­mag­te ge­had het om by me­kaar te kon leer.

“Ons kon hier baie leer oor hoe om te funk­si­o­neer in ’n om­ge­wing wat baie ver­skil van dit waar­aan ons ge­woond is en ook hoe om in die veld te kan oor­leef,” sê P­ren­der­gast.

La­te­gan sê dit was goed vir die le­de van die SANW om met A­me­ri­kaan­se vuur­wa­pens te kon werk en ook om te sien hoe ge­dis­si­pli­neerd die A­me­ri­ka­ners is met hul vuur­wa­pens.

“Ons man­ne kan baie daar­oor leer.”

As deel van gis­ter se oe­fe­ning is ver­sper­rings van lem­me­tjies­draad op­ge­rig. Hier staan van die A­me­ri­kaan­se sol­da­te by ’n ver­sper­ring.

’n Suid­A­fri­kaan­se weer­mag­lid lê aan in een van die oe­fe­no­pe­ra­sies by Lohatlha.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.