Ho­ku­sai laat ’n groot golf van in­vloed na

Beeld - - Nuus - A­man­da Bo­tha Ci­ne­ma Nou­veau

Die fo­kus van dié u­nie­ke do­ku­men­tê­re fliek is die Ja­pan­se mees­ter kuns­te­naar Kat­sus­hi­ka Ho­ku­sai (1760-1849) waar­in sy werk ge­bruik word om sy le­we en wê­reld te be­lig. Hy het ge­leef in die Edo-tyd­perk waar­in daar vir t­wee eeue geen oor­log was nie en ste­de in dié tyd ’n bui­ten­ge­wo­ne kul­tu­re­le op­bloei er­vaar het.

Op ’n boei­en­de wy­se word jy be­trek by hier­die kuns­te­naar wat as agt­ja­ri­ge reeds aan­dag ge­trek het.

Deur sy he­le le­we het hy daar­na ge­streef om hom as mees­ter van sy vak­ge­bied te be­wys. Sy be­lang­rik­ste tyd­perk was tus­sen die ou­der­dom van 60 en 89 toe hy daar­na ge­streef het om hom as mens en kuns­te­naar in­ner­lik te ver­fyn.

Hoe­wel hy mo­nu­men­ta­le wer­ke ge­le­wer het, waar­on­der sy nou be­roem­de Fu­ji-reeks, het hy nie ge­glo dat hy die vol­le po­ten­si­aal van sy kuns­te­naar­skap sou be­reik nie. As hy 110 jaar oud sou word, het hy ge­glo, sou hy dit kon ver­mag het. Tog het hy werk ge­le­wer wat van­dag selfs in We­ster­se kuns as in­vloed­ryk be­skou word.

Ter­wyl een hoog­te­punt ná die an­der van sy oeu­vre met die jong­ste di­gi­ta­le 8k-Ul­tra HD-vi­de­o­teg­no­lo­gie en na­by-op­na­mes ge­wys word, ter­wyl ken­ners daar­oor praat, won­der jy wat Ho­ku­sai ge­dink het hy op 110 sou le­wer.Di­gi­ta­le teg­no­lo­gie is vir die eer­ste keer só in die ver­ken­ning van kuns­wer­ke ge­bruik – net dit is ge­noeg re­de om nie dié er­va­ring mis te loop nie. Die rol­prent is ge­grond op ’n uit­stal­ling wat aan­ge­bied is deur die B­rit­se Mu­seum.

Wer­ke van Ho­ku­sai is uit al­le uit­hoe­ke van die wê­reld vir die eer­ste keer saam­ge­bring.

Ho­ku­sai het geen mak­li­ke le­we ge­had nie. Tra­ge­dies en ar­moe­de was al­tyd deel van sy le­we. Ont­roe­rend is die to­ne­le van hom en sy dog­ter, Li, ’n kuns­te­naar in eie reg, in hul en­kel­ka­mer waar elk­een met sy en haar eie werk be­sig is.

Wat hier­uit blyk, is Ho­ku­sai se toe­wy­ding aan die Boed­dhis­me en hoe sy in­ner­li­ke le­we ge­voed word deur die stre­we na (vol­maak­te) skoon­heid. Fu­ji was die mo­del in sy soe­ke na on­sterf­lik­heid. In die laas­te drie jaar van sy le­we het hy be­gin skil­der en en­ke­le su­blie­me mees­ter­wer­ke na­ge­laat wat steeds u­ni­ver­seel be­won­der word. Hy word selfs as ’n voor­lo­per vir Pi­cas­so ge­sien.

Sy i­ko­nie­se hout­af­druk Die groot golf van Ka­na­ga­wa is sy be­kend­ste na­la­ten­skap. Maar sou jy kon raai dat sy in­vloed vor­mend was op die Im­pres­si­o­nis­me, ver­al by Van Gogh en Mo­net? Meer nog: Dat hy die va­der is van man­ga en boon­op die voor­lo­per van a­ni­ma­sie­kuns en aan­vaar word dat hy ’n reg­streek­se in­vloed was op vroeë Walt Dis­ney-flieks?

■ Ver­toon­tye: 5, 9 en 10 Au­gus­tus om 19:30 en 6 Au­gus­tus om 14:30.

Ho­ku­sai se Die groot golf van Ka­na­ga­wa, wat wê­reld­wyd mil­joe­ne af­druk­ke be­leef het, is sy be­kend­ste na­la­ten­skap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.