Land­bank­sy­fers: Boe­re leen flink

Beeld - - Nuus - Vi­da Booy­sen

Te oor­deel na die groei van 12,6% in die Land­bank se le­nings­boek, het boe­re met me­ning be­gin geld leen om ag­ter­stan­de ná die droog­te uit te wis.

Dit lyk ook as­of boe­re in die so­mer­saai­ge­bied on­danks hui­di­ge lae mie­lie­pry­se steeds ge­noeg se­ku­ri­teit het om nu­we pro­duk­sie­kre­diet te kry, sê Ben­nie van Rooy, fi­nan­si­ë­le hoof van die Land­bank.

“Ons is in ge­reel­de ge­sprek met land­bou-on­der­ne­mings en hul­le is op­ti­mis­ties oor die vol­gen­de sei­soen en sy moont­li­ke suk­ses.”

Groei­ver­wag­tin­ge lyk goed en daar word nie ’n af­plat­ting in die aan­vraag na land­bou­kre­diet voor­sien nie.

“Daar is nor­maal­weg ’n jaar­lik­se groei van 10% in land­bou­kre­diet en dit is selfs nie on­re­de­lik om in die ko­men­de sei­soen lae dub­bel­sy­fer­groei te ver­wag nie.”

Die bank se wins­groei in die boek­jaar (13% ho­ër op R347,4 mil­joen) kan ook toe­ge­skryf word aan sy ver­hoog­de ver­moë om le­nings toe te staan, ter­wyl die net­to ren­te­mar­ge ook met 0,1% ver­be­ter het.

Vol­gens Van Rooy is be­leg­gers ver­troue in die Land­bank steeds goed en kon hy in dié boek­jaar net­to le­nings van R7 mil­jard be­kom.

“Dit is be­lang­rik, want die bank kry geen di­rek­te gel­de­li­ke sub­si­dies van die re­ge­ring nie en moet geld reg­streeks op die ka­pi­taal­mark­te leen.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.