Si­ba­nye Gold wil tot 7 400 uit diens stel

Po­ging mis­luk om my­ne se ver­lie­se te be­perk

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood

Tot 7 400 werk­ne­mers van Si­ba­nye Gold kan hul werk­by dié goud­myn­maat­skap­py s eB ea t r i x-Wes-en Cooke-be­dry­wig­he­de ver­loor.

Si­ba­nye het gis­ter in ’n ver­kla­ring op Sens, die JSE se nuus­diens, ge­sê hy gaan’ n kon­sul­ta­sie­pro­ses in­ge­vol­ge art. 189 van die Ar­beids­wet met die be­lang­heb­ben­des be­gin.

Hy sê hy ly groot ver­lie­se by dié be­dry­wig­he­de. Po­gings om dit te be­perk, het mis­luk.

“Die be­sluit om met’ n her­struk­tu­re­ring s pro­ses te be­gin, is nie lig­te­lik ge­neem nie,” sê Ne­al Fro­ne­man, uit­voe­ren­de hoof.

“Die lang­ter­myn vol­hou­baar­heid van die groep is ons pri­o­ri­teit en dit is no­dig as ons wil voort­gaan om voor­tref­li­ke waar­de aan al ons be­lang­heb­ben­des te le­wer.

“Die ver­lie­se wat ons by die Be­a­trix-Wes- en die Cooke-myn ly, be­dreig die toe­koms van an­der be­dry­wig­he­de en die in­diens­ne­ming van baie an­der Suid-A­fri­ka­ners.”

Fro­ne­man sê die maat­skap­py is be­wus van die moei­li­ke maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se om­ge­wing in SuidA­fri­ka en sal pro­beer om die werk­ver­lie­se tot die mi­ni­mum te be­perk.

Die Ka­mer van Myn­we­se het Maan­dag in re­ak­sie op ’n be­plan­de op­tog deur die Na­ti­o­nal U­ni­on of Mi­ne­wor­kers (NUM) ge­sê hy is self baie be­kom­merd oor werk­ver­lie­se in die myn­bou­be­dryf.

Die NUM het Dins­dag op­ge­ruk na Ang­loGold As­han­ti se kan­toor by sy Ko­pa­nong-myn in Car­le­ton­vil­le om te be­toog teen die uit­dienss tel­ling van so­wat 8 500 wer­kers.

Ro­ger Bax­ter, uit­voe­ren­de hoof van die ka­mer, doen ’n be­roep op al die par­tye om saam te werk om die “vol­hou­baar­heid van die be­dryf te be­skerm ten ein­de werk te ver­se­ker”.

Lui­dens die ka­mer is daar van 2012 tot 2016 so­wat 70 000 men­se in die be­dryf uit diens ge­stel.

Investering in die sek­tor word aan ban­de ge­lê deur die om­stre­de Myn­bou­hand­ves, wat in sy hui­di­ge vorm kos­te die hoog­te sal laat in­skiet deur reg­streek­se en on­reg­streek­se hef­fings.

Bax­ter re­ken dat tus­sen 100 000 en 200 000 men­se hul werk kan ver­loor weens die hand­ves, wat vir eers op­ge­skort is tot ’n hof­ge­ding wat in Sep­tem­ber plaas­vind.

Fo­to: SI­BA­NYE

Si­ba­nye se Be­a­trix­myn na­by Wel­kom in die Vry­staat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.