Ko­mat­su on­der een dak

Al sy sen­tra kom op een kam­pus

Beeld - - Veilings - El­ma Klop­pers

Di e grond­ver­skui­wings toe­rus­ting-reus Ko­mat­su het ’n ven­noot­skap met In­ves­tec Pro­per­ty aan­ge­gaan om sy hoof­kan­toor be­dry­wig­he­de, pak­hui­se, ver­sprei­ding sen­trums, werk­win­kel sen he r ver­vaar­di­ging s ge­rie­we in­een ge­sen­tra­li­seer­de kam­pus te kon­so­li­deer.

Met ruim­te van 300 000 m² g aan­dien uwe Ko­ma t s u-ont­wik­ke­ling een van die groot­ste ny­wer­heids kam­pus sein di e­land wees. Die ei­en­dom is in die Gr­een­hills-ny­wer­heids land­goed in Tun­ney, Ger­mis­ton.

Die ont­wik­ke­ling van meer as R1 mil­jard gaan die sen­tra­le spil­punt wees waar­van­daan Ko­mat­su sy om­vat­ten­de be­dry­wig­he­de in Sui­der-A­fri­ka gaan be­har­tig.

“Ons hoof­kan­toor en on­der­steu­nings be­dry­wig­he­de is tans in drie ver­skil­len­de lig­gings, wat lo­gis­tie­ke uit­da­gings tot ge­volg het,” sê Mi­ke Blom, be­stu­ren­de di­rek­teur van Ko­mat­su A­fri­ca. “Deur ál die funk­sies in een en­ke­le kam­pus te kon­so­li­deer, sal ons ver­moë om ’n doel­tref­fen­de kli­ën­te­diens te voor­sien ’n ver­de­re hup­stoot gee.”

Die ver­eis­tes vir die nu­we kam­pus is kom­pleks: Dit moet oor die ruim­te, teg­no­lo­gie en ver­moë be­skik om Ko­mat­su in s­taat te stel om die myn­bou-, bou- én nuts­diens­be­dryf te be­dien, nie net in Suid-A­fri­ka nie, maar in Sui­der-A­fri­ka.

In­ves­tec Pro­per­ty se span kun­di­ges het met ’n vol­le­di­ge op­los­sing vir die to­ta­le Ko­mat­su-kam­pus­pro­jek vo­ren­dag ge­kom – van die kon­sep en die ont­werp tot die grond­ver­kry­ging, die bou en die le­we­ring van die vol­tooi­de ont­wik­ke­lings.

“Die Gr­een­hills-ei­en­dom is ui­ters guns­tig ge­leë en sal Ko­mat­su van ge­rie­we van wê­reld­ge­hal­te voor­sien, wat sy vlag­skip­ont­wik­ke­ling in Sui­der-A­fri­ka sal wees,” sê Da­vid Ros­ma­rin van In­ves­tec Pro­per­ty.

Die eer­ste fa­se van die ont­wik­ke­ling ,’ n hi­per­mo­der­ne on­der­de­le ver­sprei­ding sen­trum van so­wat 22000 m ², is bin­ne ne­ge maan­de vol­tooi.

Die e­nor­me pak­huis het ’n hoog­te van 13 m.

Bou­werk aan die twee­de fa­se is aan die gang en sal teen Sep­tem­ber 2018 ten vol­le in be­dryf wees. Dié fa­se be­hels die her­ves­ti­ging van die I­san­do-tak, die he r ver­vaar­di­ging s ge­rief en die hoof­kan­toor, sê Blom.

Die stra­te­gie­se be­sluit om die mees­te van sy be­dry­wig­he­de in Sui­der-A­fri­ka in een ont­wik­ke­ling saam te plaas, sal be­dui­den­de voor­de­le ont­sluit. Van­uit ’n lo­gis­tie­ke en doel­tref­fend­heid sper­spek­tief gaan daar ver­be­ter­de werk­vloei wees en ook reg­streek­se kom­mu­ni­ka­sie tus­sen de­par­te­men­te.

K­li­ën­te sal nou die ge­leent­heid hê om Ko­mat­su se to­ta­le aan­bie­ding in ’n en­ke­le lig­ging on­der oë te kry.

Ko­mat­su se hi­per­mo­der­ne nu­we ver­sprei­ding­sen­trum in Tun­ney, Ger­mis­ton, wat deur In­ves­tec Pro­per­ty ont­wik­kel word. Die eer­ste fa­se van 22 000 m² is reeds vol­tooi en die twee­de fa­se sal teen Sep­tem­ber 2018 in be­dryf wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.