Beurs kry 1ste fonds vir stu­dent­ver­blyf

Beeld - - Veilings -

Die JSE kry in Sep­tem­ber sy eer­ste stu­den­te ver­blyf s fonds wan­neer die In­kun­zi Stu­dent Ac­com­mo­da­ti­on F und sy bui­ging as’ n ei­en­doms be­leg­gings trust( rei t) op die beur smaak.

Teen no­te­ring gaan dié spe­si­a­lis ei­en­doms fonds se por­te­feul­je van R 2,25 mil­jard ,12 ei­en­doms­ba­tes van goeie ge­hal­te met 6 500 bed­dens be­hels. Dié ba­tes is bin­ne sta­p­af­stand van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria, die U­ni­ver­si­teit van Jo­han­nes­burg, die Vaal-U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie, die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit en die Nel­son Man­de­la-U­ni­ver­si­teit in Port E­li­za­beth.

Ka­meel Kes­hav, uit­voe­ren­de hoof en stig­ters­lid van In­kun­zi, sê daar word ver­wag om tus­sen 25% en 30% reg­streek­se swart ei­e­naar­skap te hê.

Hy sê die nu­we fonds gaan aan be­leg­gers toe­gang tot ’n de­fen­sie­we ba­te­klas bied, waar hoë be­set­ting­sy­fers en ’n kon­stan­te wan­ba­lans in vraag- en aan­bod­toe­stan­de die fonds in s­taat sal stel om ’n be­sten­di­ge in­kom­ste te le­wer met so­lie­de groei in huur­geld van meer as in­fla­sie.

Vol­gens die de­par­te­ment van ho­ër on­der­wys en op­lei­ding is daar tans ’n te­kort van so­wat 250 000 bed­dens vir stu­den­te land­wyd. As teg­nie­se en be­roeps­on­der­wys kol­le­ges in­ge­sluit word, neem dit­to e tot 750 000.

“In die lig van In­kun­zi se aan­bod en on­der­steu­nings­raam­werk, glo ons dat die fonds hom as dié han­dels­naam vir u­ni­ver­si­tei­te, fi­nan­si­ë­le hulp­ske­mas, stu­den­te en be­leg­gers kan ves­tig.”

Die fonds is daar­op ge­mik om met sy aan­spo­ring­ske­ma vir per­so­neel ’n plat­form vir breed-ge­ba­seer­de-be­mag­ti­ging te skep. Die ske­ma bied aan al­le per­so­neel die ge­leent­heid om ’n aan­deel in die maat­skap­py te be­sit.

O­wen N­ko­mo, be­leg­gings­hoof van In­kun­zi, sê die fonds se be­leg­ging­stra­te­gie i som die groei in die in­kom­ste en die net­to ba­te­waar­de te mak­si­ma­li­seer deur ba­tes van goeie ge­hal­te land­wyd te koop. “Teen no­te­rings al die le­ning-tot­waar­de ver­hou­ding so­wat 25% wees, wat ruim­te laat vir uit­brei­ding.”

Die ver­blyf wis­sel van en­kel­tot ge­deel­de een­he­de, al­mal met en sui­te-bad­ka­mers, wat ge­deel­te­lik of ten vol­le ge­meu­bi­leerd is. Die maan­de­lik­se huur­geld wis­sel tus­sen R1 800 e nR 6600.

Die no­te­ring is in die vorm van ’n pri­va­te pla­sing en nie oop vir die pu­bliek nie.

In­di­vi­due wat wil deel­neem, moet met hul ma­ke­laars ge­sels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.