WP­pe­na­rie van R40 m.

Rug­by­u­nie moet Rem­gro te­rug­be­taal

Beeld - - NUUS - S­te­phen Nell

Die We­s­te­li­ke Pro­vin­sie Rug­by­u­nie staan voor ’n steil fi­nan­si­ë­le bult na­dat die be­leg­gings­maat­skap­py Rem­gro be­sluit het om nie sy le­ning aan die be­le­ër­de u­nie in aan­de­le om te ska­kel nie.

Jan­nie Du­rand, uit­voe­ren­de hoof van Rem­gro, het be­ves­tig dat die maat­skap­py ná ’n nou­let­tend­heids­on­der­soek die WP in­ge­lig het dat hy nie sy weg oop­sien om in die u­nie se sa­ke­vleu­el te be­lê nie.

Dít be­te­ken dat die le­ning van meer as R40 mil­joen wat Rem­gro ver­le­de jaar aan die WP ge­gee het as le­wens­boei om die u­nie uit sy troe­bel fi­nan­si­ë­le wa­ters te kry, te­rug­be­taal moet word.

Daar­by sal die WP nie op Rem­gro se kun­dig­heid in sy di­rek­sie kan staat­maak nie.

Die WP se sa­ke­vleu­el, waar­in Rem­gro voor­heen ’n be­lang van 24,9% ge­had het, is ver­le­de jaar ge­li­kwi­deer. Rem­gro het toe geld aan die WP voor­ge­skiet so­dat die u­nie spe­lers en per­so­neel se sa­la­ris­se kon be­taal.

“Ons moet nou met die WP gaan sit en ge­sels oor hoe die geld te­rug­be­taal sal word. Na­tuur­lik sal ons re­de­lik wees en die WP nie op­nuut oor­nag in ’n nu­we kri­sis dom­pel nie,” sê Du­rand.

“Die WP sal nou vir hom ’n nu­we sa­ke­ven­noot moet kry of al­ter­na­tie­we­lik moet die u­nie self sy sa­ke be­dryf.”

Dit is wel­be­kend dat Rem­gro en die WP ag­ter die skerms kop­pe ge­stamp het, maar dit is vol­gens Du­rand nie die re­de waar­om die sa­ke­reus be­sluit het om uit te stap nie.

“Die pro­bleem is die SuidA­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) se fran­chi­se­mo­del en die voor­waar­des wat ge­kop­pel word aan aan­deel­hou­ding in ’n u­nie,” sê Du­rand.

“Sa­ru is by­voor­beeld by mag­te om die toe­staan van ’n fran­chi­se vir Su­per­rug­by op e­ni­ge tyd­stip met 12 maan­de se ken­nis­ge­wing weg te neem. Ons kan nie ons aan­deel­hou­ers se geld aan daar­die soort ri­si­ko bloot­stel nie. Die waar­de word juis uit be­roeps­rug­by ont­gin.”

Sa­ru het vroe­ër van­jaar sy grond­wet ge­wy­sig om bui­te­par­tye toe te laat om aan­deel­hou­ding van tot 74% in pro­vin­si­a­le u­nies se sa­ke­vleu­el te be­kom, maar van die voor­waar­des het ge­vaar­lig­te laat flik­ker in die nou­let­tend­heids­on­der­soek.

Van die pro­ble­me is:

■ Dat e­ni­ge toe­koms­ti­ge ver­an­de­ring van aan­deel­hou­ding Sa­ru se goed­keu­ring sal moet weg­dra. Die li­ki­di­teit van die be­leg­ging word daar­deur in die ge­drang ge­bring om­dat dit nie son­der goed­keu­ring ver­koop kan word nie;

■ Dat al­le in­tel­lek­tu­e­le ka­pi­taal in die u­nie se sa­ke­vleu­el Sa­ru s’n sal wees. Die waar­de van die kom­mer­si­ë­le maat­skap­py in ’n rug­by­u­nie sal ver­min­der word in­dien sy in­tel­lek­tu­e­le ka­pi­taal ou­to­ma­ties aan Sa­ru be­hoort.

■ Dat die aan­deel­hou­er 10% moet op­sy­sit vir die toe­koms­ti­ge ver­koop aan ’n swart be­leg­ger. Die im­pli­ka­sie is dat ’n be­leg­ger meer as 60% van ’n u­nie se sa­ke­vleu­el sal moet koop om be­heer oor die maat­skap­py te kan hê; en

■ Dat Sa­ru as ’n min­der­heids­aan­deel­hou­er be­stem­pel sal word, on­ge­ag die feit dat hy nie ’n reg­streek­se fi­nan­si­ë­le be­lang in die be­trok­ke u­nie het nie. Dit sal die na­si­o­na­le be­heer­lig­gaam ve­to­reg­te gee en die ver­moë om po­ten­si­eel ’n on­ge­wens­te in­vloed op die kom­mer­si­ë­le maat­skap­py te kan uit­oe­fen.

T­he­lo Wa­ke­field, die rug­by­u­nie se pre­si­dent, wou nie kom­men­taar le­wer op Rem­gro se be­sluit nie.

Na­tuur­lik sal ons re­de­lik wees en die WP nie oor­nag in ’n nu­we kri­sis dom­pel nie.

Fo­to: LEANNE STANDER

Jan­nie Du­rand

Fo­to: BAR­RY LAMPRECH

Jo­hann Ru­pert van Rem­gro.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.